Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 135 /13 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 listopada 2013

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 35 ust. 1 i 2  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (  tj. Dz. U.  z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz.789, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz.1110, Nr 163, poz.981, Nr 224, poz.1337; z 2012r., poz.908, poz.1256, poz.951, poz.1429, poz.1529),  Uchwały NR XXXIII/182/13 Rady Miejskiej w Żychlinie  z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  – zarządzam co następuje:

 

            § 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  – stanowiący załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

 

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – Urzędu Gminy w Żychlinie.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                   Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                   /-/ Grzegorz Ambroziak

 

 

                                                                                 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  135/13

                                                                                 Burmistrza Gminy Żychlin

                                                                                  z dnia  19 listopada  2013 r.

 

Położenie

Działka nr

Pow.w ha

 

Księga Wieczysta

Opis nieruchomości

Forma zbycia

Wartość nieruchomości w zł netto

Żychlin ul. Łąkowa

 

 

 

 

843

0,2813

LD1K/00001989/5

 

przeznaczona jest do zabudowy  i zagospodarowania wg dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej   i jednorodzinnej. Możliwość lokalizacji usług głównie codziennego zapotrzebowania. Szczegółowe warunki zabudowy zostaną określone w drodze decyzji o warunkach zabudowy na wniosek inwestora.

Przetarg ustny nieograni czony

 

 

 

290.600,00

 

UWAGA!

1).Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 19.11.2013r. do dnia 10.12.2013r.

2).Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami od dnia 19 .11. 2013 r. do dnia 31.12.2013 r. (6 tygodni od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

 

                                                              Burmistrz Gminy Żychlin

                                                             /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Żychlin, dnia 19.11.2013r.

Wywieszono dnia 19.11.2013r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 13-07-2015 11:50:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 19-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 13-07-2015 11:50:24