Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego  tj.projektu Uchwały Rady Miejskiej w  Żychlinie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Żychlin do zapoznania się z projektem uchwały oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Ref.  Oświaty i Zdrowia Urzędu Gminy w Żychlinie (pokój Nr 19 II piętro) lub w Biurze Podawczym Urzędu (pokój Nr 1 parter)w terminie do dnia 21 lutego 2014 r. na załączonym wniosku.

Termin rozpoczęcia konsultacji 10 lutego 2014 r.

Termin zakończenia konsultacji  21 lutego 2014 r.

 

 

                                                                                       Burmistrz Gminy

                                                                               (-) Grzegorz Ambroziak

 

 

Pliki do pobrania:

- projekt Uchwały Rady Miejskiej w  Żychlinie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin.

- wniosek do konsultacji projektu aktu prawa

- uchwała Nr LIX/312/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 15-07-2015 09:01:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 10-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 15-07-2015 09:01:53