Informacja o wejściu w życie zmian dotyczących wykonywania obowiązku meldunkowego

Na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.z 2012 r., poz. 1407 ) od dnia 31 grudnia 2012 r. wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.

 

 

 Zmiany dotyczą między innymi:

 1.  wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres

 2.  dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie,

      odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej,

 3.  wydłużony został termin na realizację obowiązku meldunkowego z czterech do trzydziestu dni oraz zniesione zostały sankcje karne dla obywateli polskich, obywateli Unii europejskiej, obywateli państw EFTA- stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,

 4.  wprowadzono możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika w następujących przypadkach:

-  zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące,

-  wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące,

-  zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Pełnomocnik musi legitymować się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 276), po okazaniu do wglądu dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości,

  

 

 5.  zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA- stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy,

 6.  nastąpiło wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z trzech do sześciu miesięcy,

 7.  zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów,

 8.  właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają już obowiązku weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 15-07-2015 09:07:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 15-07-2015 09:07:23