Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 03 marca 2015 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379) , art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz.805 i poz. 906) oraz Uchwały NR IV/16/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Żychlinie przy ul. Granicznej stanowiącej własność Gminy Żychlin na rzecz dotychczasowego dzierżawcy- „MIG-MA" Sp. z o.o. w Żychlinie, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie.

 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 18/13 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                     Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                  /-/ Grzegorz Ambroziak

 

 

 

 

 

                                                                    Załącznik Nr 1 do

                                                                    Zarządzenia Nr 29/15

                                                                    Burmistrza Gminy Żychlin

                                                                    z dnia 03 marca 2015 r.

 

 

 

 

Lp.

Działkanr

Powierzchniaw ha

Nr KW

Opisnieruchomości

Okresdzierżawy

Osoba prawna z

którą podpisana

będzie umowa

dzierżawy

Wysokość miesięczna opłaty

Terminwnoszenia opłat

2015r.

od2016r.

1

628/3628/4 628/6628/7 628/8

0,2662 1,7527 0,7477 0,0350 0,8616

LD1K/

0000

7712/5

Składowisko

odpadów

komunalnych

w Żychlinie

Na czasnieokreślony

„Mig-Ma" Sółka     

z o.o. w Żychlinie

90,98 zł  + podatku VAT wobowiązującejwysokości.

Wzrost co roku o wskaźnik inflacji do roku poprzedniegolecz nie mniej niż 1 %

Bez wezwania

do 20 dnia

każdego

miesiąca

 

 

Uwaga.

1.         umowa dzierżawy zostanie podpisana z dotychczasowym dzierżawcą.

2.         za zaległości pobierane będą odsetki ustawowe, oraz może być rozwiązana umowa dzierżawy z winy dzierżawcy.

3.         umowa dzierżawy może być rozwiązana przed terminem gdy nieruchomość stanie się niezbędna dla gminy lub dzierżawcy.

Żychlin, dnia 03.03.2015 r.

Wywieszono, dnia ……………….

Zdjęto, dnia ………………………

 

                                                      Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                   /-/ Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 15-07-2015 09:15:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 03-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 15-07-2015 09:15:40