Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość przeznaczoną do oddania w najem w Żychlinie ul. Narutowicza

o przetargu na nieruchomość przeznaczoną do oddania w najem zgodnie z art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659. poz.805, poz.822,poz.906 i poz.1200), § 4, § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. Poz.l490)-Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza II- gi przetarg ustny nieograniczony dotyczący oddania w najem nieruchomości komunalnej niżej wymienionej tj.

 

Lp.

Położenie

Działka nr

Pow. wm2

Nr Księgi Wieczystej

Opis nieruchomości

Okres najmu

Forma ustalenia najemcy

Czynsz

wyjściowy do przetargu

netto zł miesięcznie

Wadium zł

1.

Żychlin przy ul. Narutowicza

1177/37

1177/41

219 23

LD1 K/00033651/0

LD1 K/00031150/4

Nieruchomość

zabudowana-

boks garażowy nr 1 o  wymiarach tj. :

700 x 280 x 240cm

Od 15 lipca 2015r. do 31 grudnia 2017r. udział wynoszący 1/3 tej nieruchomości -boks garażowy nr 1

Przetarg ustnynieograniczony

91,36

10

 

1)Umowa najmu zostanie zawarta na okres od 15 lipca 2015r. do 31 grudnia 2017r.

2)Wadium w gotówce w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić w kasie tut. Urzędu do dnia 10 lipca 2015r. do godz. 1000 (piątek)

3)Przetarg odbędzie w tut. Urzędzie sala nr 16 ,II-gie piętro w dniu 13 lipca 2015 r. o godz. II00(poniedziałek).

4)Do czynszu najmu ustalonego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wysokości 23%

Uwagi!

1.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje postąpienie nie mniej niż 1% określonej ceny wywoławczej (czyli 0,91 zł netto)

2.Osoba która wygra przetarg lecz nie podpisze umowy najmu w ciągu 7 dni od daty przetargu traci wpłacone wadium.

3.   Wadium podlega zwrotowi osobom, które przegrały przetarg lub nie przystąpili do przetargu.

4.   Burmistrz Gminy Żychlin zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu.

5 Szczegółowe informacje o najmie nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 7 tel. (24) 285-30-71

 

 

                                                                Burmistrz Gminy Żychlin

                                                               /-/ Grzegorz Ambroziak

 

RGO. 6810.323.1.2015

 

Żychlin, dnia 08.06.2015 r.
Wywieszono, dnia 08.06.2015 r.
Zdjęto, dnia.......................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 15-07-2015 09:20:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 08-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 15-07-2015 09:20:23