Obwieszczenie z dnia 09.12.2014 r.

Żychlin, 2014.12.09.

RGO. 6220.27.5.2014

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 29, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2014.12.08. wpłynął wniosek DiMa Sp. z o.o. ul. Narutowicza 72; 99-320 Żychlin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ Instalacji stanowiska przygotowania i malowania na mokro farbami organicznymi elementów metalowych w istniejącej hali produkcyjnej na działkach o nr ewid. 1029/2 i 1030/5 obręb Żychlin, gm. Żychlin".

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 15 grudnia 2014 r. do 5 stycznia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Żychlinie, pokój nr 8 w godzinach 800 - 1400.

                                                                   Z up. BURMISTRZA

                                                                /-/ Zbigniew Gałązka

                                                              ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

Żychlin, 2014.12.09.

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

wykazie danych o wniosku

RGO. 6220.27.4.2014

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Gminy Żychlin informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku DiMa Sp. z o.o. ul. Narutowicza 72; 99-320 Żychlin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Instalacji stanowiska przygotowania i malowania na mokro farbami organicznymi elementów metalowych w istniejącej hali produkcyjnej na działkach o nr ewid. 1029/2 i 1030/5 obręb Żychlin, gm. Żychlin".

                                                                   Z up. BURMISTRZA

                                                                /-/ Zbigniew Gałązka

                                                              ZASTĘPCA BURMISTRZA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:50:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 09-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:50:15