Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie z dnia 15.05.2015 r.

Żychlin, dnia 15.05.2015

RGO.6220.20.9.2014

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 i art. 123 K.p.a.

postanawiam

podjąć z urzędu zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej w skład której wchodzi maksymalnie 12 turbin, o mocy do 42 MW, planowanej na terenie gminy Żychlin ", złożony przez Farma Wiatrowa Żychlin Sp. z o.o., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. Burmistrz Gminy Żychlin wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ Budowa i eksploatacja Farmy Wiatrowej w skład której wchodzi maksymalnie 12 turbin, o mocy do 42 MW, planowanej na terenie gminy Żychlin ", do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z koniecznością zmiany lokalizacji Elektrowni Wiatrowej nr 2 we wniosku z dnia 29 sierpnia 2014 r. na działce nr 223 obręb Śleszyn - oddziaływanie rotora: działki nr 222 oraz 224 obręb Śleszyn, na nową lokalizację Elektrowni Wiatrowej nr 2 - działka nr 279 obręb Grzybów, obszar oddziaływania rotora - działki nr 278 oraz 280 obręb Grzybów, w dniu 11 marca 2015 r. Ewa Rudol - Pełnomocnik Farmy Wiatrowej Żychlin sp. z o.o. złożyła w tutejszym Urzędzie rozszerzenie wniosku i Kartę Informacyjną o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ Budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej w skład której wchodzi maksymalnie 12 turbin, o mocy do 42 MW, planowanej na terenie gminy Żychlin " o nową lokalizację Elektrowni Wiatrowej nr 2.

Zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 27 marca 2015 r. znak: PSSE.ZNS.MS.481.14.15 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 8 maja 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem nr WOOŚ-I.4242.148.2015.MŁ.3 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacja Farmy Wiatrowej w skład której wchodzimaksymalnie 12 turbin, o mocy do 42 MW, planowanej na terenie gminy Żychlin ", istniejepotrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska.

 

Wobec wydania w/w postanowień przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, wystąpiły przyczynyuzasadniające wznowienie zawieszonego postępowania.

W tym stanie rzeczy organ zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a. podjął postępowanie z urzędu, orzekając jak w sentencji.

                                                                           Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                          /-/ Grzegorz Ambroziak

Otrzymują:

1.  Pani Ewa Rudol - Pełnomocnik Farmy Wiatrowej Żychlin Pracownia Ochrony Środowiska AddGreen ul. Kleeberga 5/58; 88-100 Inowrocław

2.                Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2013 r. poZ.267 zm. z 2014 r. poz. 183). A/a

Do wiadomości:

1.             Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25; 90-113 Łódź

2.             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14; 99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:56:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 15-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:56:26