Informacja z dnia 02.06.2015 r.

Żychlin, 2015.06.02.

RGO.6220.20.12.2014

                                                                 Regionalna Dyrekcja

                                                                 Ochrony Środowiska

                                                                           w Łodzi

                                                                    ul. Traugutta 25.

                                                                       90-113 Łódź

 

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 77 ust. 1, pkt.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), w załączeniu przesyłam wnioski i raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej o maksymalnej mocy do 42 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączem, położonej w gminie Żychlin", złożone przez Farmę Wiatrową Żychlin Sp. z o.o., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk, celem uzgodnienia.

                                                               Z up. Burmistrza

                                                        /-/Łukasz Prośniewski

                                                            Kierownik Referatu

 

Otrzymują:

1.                 Adresat.

2.          Pani Ewa Rudol - Pełnomocnik Farmy Wiatrowej Żychlin Pracownia Ochrony Środowiska AddGreen ul. Kleeberga 5/58; 88-100 Inowrocław

3.                     Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 zm. z 2014 r. poz. 183).

4.        A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:58:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 02-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:58:56