Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2015 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XV/73/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/59/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-12-18 12:58:27
dokument Uchwała Nr XV/72/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/55/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok 2015-12-18 12:56:53
dokument Uchwała Nr XV/71/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/53/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 2015-12-18 12:55:18
dokument Uchwała Nr XIV/70/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/60/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej 2015-12-17 12:51:52
dokument Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 2015-12-17 12:50:42
dokument Uchwała Nr XIV/68/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-12-17 12:50:03
dokument Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie oddania nieruchomości zabudowanej w użytkowanie na czas nieoznaczony 2015-12-17 12:49:15
dokument Uchwała Nr XIV/66/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/45/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty 2015-12-17 12:47:56
dokument Uchwała Nr XIV/65/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-12-17 12:46:31
dokument Uchwała Nr XIV/64/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2000) 2015-12-17 12:45:02
dokument Uchwała Nr XIV/63/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" 2015-12-17 12:43:21
dokument Uchwała Nr XIV/62/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2015-12-17 12:39:53
dokument Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-12-17 12:38:10
dokument Uchwała Nr XIII/60/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej 2015-11-23 13:35:51
dokument Uchwała Nr XIII/59/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-11-23 13:35:34
dokument Uchwała Nr XIII/58/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/03 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 maja 2003 r. zmieniającej Uchwałę Nr 207/XXXIX/2001 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego 2015-11-23 13:30:21
dokument Uchwała Nr XIII/57/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2015-11-23 13:29:38
dokument Uchwała Nr XIII/56/ Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/292/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r." 2015-11-23 12:42:00
dokument Uchwała Nr XIII/55/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok 2015-11-23 12:41:18
dokument Uchwała Nr XIII/54/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2015-11-23 12:40:05
dokument Uchwała Nr XIII/53/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 2015-11-23 12:39:50
dokument Uchwała Nr XIII/52/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015-11-23 12:39:28
dokument Uchwała Nr XIII/51/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-11-23 12:38:51
dokument Uchwała Nr XII/50/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą "Moja wymarzona ekopracownia "Szkolna Przystań Przyjaciół Przyrody" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie" 2015-10-06 15:18:52
dokument Uchwała Nr XII/49/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą "Moja wymarzona ekopracownia "EKO RAJ" w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie" 2015-10-06 15:15:42
dokument Uchwała Nr XII/48/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-10-06 15:14:05
dokument Uchwała Nr XII/47/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-10-06 15:13:17
dokument Uchwała Nr XII/46/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2015-10-06 15:11:56
dokument Uchwała Nr XII/45/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty 2015-10-06 15:09:10
dokument Uchwała Nr XII/44/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr 25/138/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 sierpnia 2015 r. 2015-10-06 15:06:26
dokument Uchwała Nr XII/43/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2015-10-06 15:05:42
dokument Uchwała Nr XII/42/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2016-2019 2015-10-06 15:05:01
dokument Uchwała Nr XI/41/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 2015-09-15 13:21:13
dokument Uchwała Nr X/40/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanych. 2015-07-21 13:00:42
dokument Uchwała Nr X/39/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej. 2015-07-21 12:58:35
dokument Uchwała Nr X/38/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 2015-07-21 12:56:15
dokument Uchwała Nr X/37/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr 20/114/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 czerwca 2015 r. 2015-07-21 12:51:16
dokument Uchwała Nr X/36/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 2015-07-21 12:47:05
dokument Uchwała Nr IX/35/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu pt.: ?Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki? o nr POKL.09.01.01-10-075/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2015-07-20 12:45:15
dokument Uchwała Nr IX/34/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2015-07-20 12:44:39
dokument Uchwała Nr IX/33/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia a 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2015-07-20 12:44:07
dokument Uchwała Nr IX/32/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 2015-07-20 12:43:33
dokument Uchwała Nr IX/31/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2014 rok. 2015-07-20 12:43:05
dokument Uchwała Nr IX/30/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. 2015-07-20 12:41:12
dokument Uchwała Nr VIII/29/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. 2015-07-20 12:37:47
dokument Uchwała Nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-20 12:37:05
dokument Uchwała Nr VII/27/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-20 12:36:28
dokument Uchwała Nr VII/26/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-20 12:35:44
dokument Uchwała Nr VII/25/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/292/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok." 2015-07-20 12:35:01
dokument Uchwała Nr VII/24/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2016-2019. 2015-07-20 12:34:23
dokument Uchwała Nr VII/23/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 2015-07-20 12:33:23
dokument Uchwała Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 2015-07-20 12:32:43
dokument Uchwała Nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 2015-07-20 12:31:01
dokument Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Żychlin. 2015-07-20 12:30:19
dokument Uchwała Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2015 rok". 2015-07-20 12:29:46
dokument Uchwała Nr V/18/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/7/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015-07-20 12:29:08
dokument Uchwała Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 2015-07-20 12:28:26
dokument Uchwała Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Żychlinie przy ul. Granicznej stanowiącej własność Gminy Żychlin na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - "MIG-MA" Sp. z o.o. w Żychlinie. 2015-07-20 12:27:44
dokument Uchwała Nr IV/15/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XLVI/254/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin. 2015-07-20 12:26:42
dokument Uchwała Nr IV/14/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego. 2015-07-20 12:26:02
dokument Uchwała Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żychlin. 2015-07-20 12:25:33
dokument Uchwała Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 2015-07-20 12:25:00
dokument Uchwała Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2015 rok. 2015-07-20 12:24:00
dokument Uchwała Nr III/10/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Gminy Żychlin ustalenie opłat za korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego 8. 2015-07-20 12:22:58
dokument Uchwała Nr III/9/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego 8. 2015-07-20 12:22:33
dokument Uchwała Nr III/8/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przejazdu i przechodu, obciążających nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żychlin. 2015-07-20 12:21:44
dokument Uchwała Nr III/7/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-20 12:21:17
dokument Uchwała Nr III/6/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie. 2015-07-20 12:20:23