Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ochrona danych osobowych

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Klauzula informacyjna nagrywanie i transmisja obrad 2020-01-29 09:12:19
dokument Informacja dotycząca przekazania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanego Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Żychlinie do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach 2019-08-30 09:50:49
dokument Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na terenie Urzędu Gminy w Żychlinie 2018-05-25 09:02:51
dokument Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Żychlin 2018-05-25 08:59:39
dokument Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Gminy w Żychlinie 2018-05-25 09:00:19
dokument Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Żychlinie 2019-05-15 15:09:05
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 2019-06-06 12:38:26
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe radnego 2019-06-06 12:37:36
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - pełnomocnictwo 2019-06-06 12:39:39
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej oraz pełnomocników wyborczych 2019-05-22 15:42:55
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 2019-07-17 13:15:32
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - akty stanu cywilnego 2018-05-25 09:21:57
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności 2018-05-25 09:04:25
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu 2019-06-06 13:50:40
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - uzupełnienie lub sprostowanie treści aktu lub aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu 2019-06-06 14:16:52
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zmiana imienia lub (i) nazwiska 2019-06-06 14:22:30
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców, rejestru PESEL 2019-06-06 14:01:09
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego AM i AZ sporządzonego za granicą 2019-06-06 12:43:15
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o dokonanie transkrypcji AU 2019-06-06 14:00:20
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenia pobytu stałego 2019-06-06 14:54:12
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 2019-06-06 14:56:24
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2019-06-06 14:55:49
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie pobytu czasowego 2019-06-06 14:55:15
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste 2018-05-25 09:03:29
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie dowodu 2019-06-06 14:20:27
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie utraty dowodu 2019-06-06 12:36:59
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 2019-06-06 14:56:59
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 2019-06-06 14:54:45
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgromadzenia 2019-06-06 14:57:28
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - podatki i opłaty 2019-05-15 15:17:48
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie ulgi podatkowej 2019-05-15 15:16:42
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych 2019-06-06 14:08:16
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 2019-06-06 12:41:36
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskiezących usługi hotelarskie 2019-06-06 12:40:51
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamówienia publiczne 2019-05-15 15:14:26
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zajęcie pasa drogowego 2019-06-06 14:51:28
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - budowa, przebudowa zjazdu w pasie drogowym dróg gminnych 2019-06-06 12:36:20
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ustalenie warunków zabudowy 2019-06-06 14:16:13
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamiana lokalu mieszkalnego 2019-06-06 14:51:57
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wynajęcie lokalu mieszkalnego 2019-06-06 14:21:59
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie dodatku energetycznego 2019-05-15 15:17:14
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 2019-06-06 14:18:39
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-05-15 15:18:19
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2019-06-06 12:42:16
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Żychlin 2019-06-06 14:24:06
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami/prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt/prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Żychlin 2019-06-06 14:23:21
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 2019-06-06 13:59:32
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 2019-06-06 14:21:23
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żychlinie 2019-05-15 15:12:59
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2019-06-06 14:53:39