Porządek obrad

Żychlin,  dn. 21.06.2017 r.

 

MIESZKAŃCY  GMINY  ŻYCHLIN

 

OP. 0002.6.2017

 

                              Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.

 

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Żychlinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
 5. Zapoznanie się z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Gminy Żychlin z wykonania budżetu za 2016 rok.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
 8. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Żychlin według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin.
 10. Zapoznanie się z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie absolutorium za 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
   2. o zmianie Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Żychlinie.
 13. Przyjęcie sprawozdań za rok 2016 z działalności:
   1. Samorządowego Zakładu Budżetowego,
   2. Spółki „Mig - Ma”,
   3. Żychlińskiego Domu Kultury,
   4. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
   5. Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.
 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za okres od 17 marca 2017 r. do 20 czerwca 2017 r.
 15. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Przyjęcie Protokołu Nr XXXII/17 z dnia 31 maja 2017 r.
 18. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady
                                                                                                                                                                                        Miejskiej w Żychlinie
 
                                                                                                                                                                                        /-/Elżbieta Tarnowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 24-06-2015 12:47:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 22-06-2017 23:41:18