Porządek obrad

Żychlin,  dn. 25.09.2017 r.

 

MIESZKAŃCY  GMINY  ŻYCHLIN

 

OP. 0002.8.2017

 

                              Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje XXXV Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.

 

Porządek obrad:

           1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

           2.      Podjęcie uchwał w sprawach:

                    a)      zmiany budżetu gminy na 2017 rok,

                    b)      o zmianie Uchwały Nr XXVI1I/142/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

                    c)      określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żychlin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,

                    d)      o zmianie Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.

           3.      Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Żychlin.

           4.      Sprawy różne.

           5.      Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady
                                                                                                                                                                                        Miejskiej w Żychlinie
 
                                                                                                                                                                                        /-/Elżbieta Tarnowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 24-06-2015 12:47:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 25-09-2017 11:46:27