Porządek obrad

Żychlin,  dn. 11.12.2017 r.

 

MIESZKAŃCY  GMINY  ŻYCHLIN

 

OP. 0002.11.2017

 

 

             Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.

 

 

Porządek obrad:

 

      1.  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
    b) zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
    c) o zmianie Uchwały Nr XXVIII/142/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
    d) o zmianie Uchwały Nr XXXI/160/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
    e) zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym (położonej w Grabowie),
     f) zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym (położonej w Żychlinie),
    g) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/43/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                                            Przewodnicząca Rady
                                                                                                                                                                                        Miejskiej w Żychlinie
 
                                                                                                                                                                                        /-/Elżbieta Tarnowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 24-06-2015 12:47:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 12-12-2017 14:00:39