Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
 
 
2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
 
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
a) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie  (www.bip.gminazychlin.pl/),
b) udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie (np. zamieszczona w miejskich serwisach internetowych),
c) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 
3. Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej określony został
Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
5. W przypadku kiedy wniosek nie spełnia warunków formalnych podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji może wystąpić o jego uzupełnienie. Brak reakcji ze strony wnioskującego, w ciągu 7 dni, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 
6. Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dotyczące:
a) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
b) obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c) obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
d) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje .
 
7. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.
 
8. W przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji.
 
W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 08-07-2015 15:04:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 08-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 08-07-2015 15:06:00