Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Odpady komunalne

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - II półrocze 2021 r. 2021-06-23 08:13:25
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - II półrocze 2021 r. 2021-06-23 08:12:48
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok 2021-04-29 14:49:24
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - 2021 r. 2020-12-21 14:47:49
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - 2021 r. 2020-12-21 14:47:19
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żychlin za 2019 r. 2020-12-01 08:08:03
dokument Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2020-10-02 11:12:08
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - 07.2020 r. 2020-06-24 10:52:59
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - 07.2020 r. 2020-06-24 10:51:41
dokument Uchwała Nr XV/66/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" 2020-01-10 13:12:48
dokument Komunikat - Zmiana rachunku bankowego opłaty za odpady komunalne 2020-01-10 10:42:53
dokument Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-01-09 10:18:08
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - 2020 r. 2020-01-07 13:18:27
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - 2020 r. 2020-01-07 13:17:54
dokument Uchwała Nr XV/69/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2019-11-28 09:35:14
dokument Uchwała Nr XV/68/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2019-11-28 09:34:49
dokument Uchwała Nr XV/67/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-11-28 09:34:18
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żychlin za 2018 r. 2019-09-24 15:13:41
dokument Informacja o podmiocie odbierającym odpady 2019-06-03 12:16:48
dokument Informacja o osiągniętych przez Gminę Żychlin poziomach odzysku odpadów komunalnych w 2018 roku 2019-04-05 09:14:38
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - 2019 r. 2018-12-20 14:21:11
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - 2019 r. 2018-12-20 14:20:25
dokument Komunikat dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej 2018-07-03 15:31:15
dokument Informacja o osiągniętych przez Gminę Żychlin poziomach odzysku odpadów komunalnych w 2017 roku 2018-06-22 14:10:39
dokument Uchwała Nr XLI/223/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-06-22 14:09:01
dokument Uchwała Nr XLI/222/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" 2018-06-22 14:08:31
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żychlin za 2017 r. 2018-06-20 14:30:47
dokument Komunikat o obowiązku aktualizacji danych zawartych w złożonych deklaracjach 2017-06-07 14:45:03
dokument Uchwała Nr XXXII/173/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVIII/94/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-06-06 11:38:23
dokument Uchwała Nr XXXII/172/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2017-06-06 11:37:46
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żychlin za 2016 r. 2017-04-24 14:02:42
dokument Informacja dla mieszkańców gm. Żychlin dotycząca zbiórki przeterminowanych leków 2017-04-03 11:03:04
dokument Informacja o osiągniętych przez gminę Żychlin poziomach odzysku odpadów komunalnych w 2016 roku 2017-03-31 13:16:24
dokument Zawiadomienie dot. zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dokument stracił ważność 2017-01-20 10:00:40
dokument Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-01-05 12:13:56
dokument Uchwała Nr XXVI/130/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 2017-01-05 12:09:00
dokument Uchwała Nr XIX/97/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 maja 2016 r. o zmianie Uchwały Nr XVIII/94/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-17 10:19:37
dokument Uchwała Nr XIX/96/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 maja 2016 r. o zmianie Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2016-06-17 10:19:03
dokument Uchwała Nr XVIII/94/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-04-13 15:49:38
dokument Uchwała Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2016-04-13 15:49:12
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żychlin za 2015 r. 2016-03-24 12:27:45
dokument Informacja o osiągniętych przez gminę Żychlin poziomach odzysku odpadów komunalnych w 2015 roku 2016-03-09 16:01:27
dokument Uchwała Nr XIV/65/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-02-05 13:52:41
dokument Uchwała Nr XIV/63/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" 2016-02-05 13:50:34
dokument Informacja o sposobie uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nr konta) 2015-09-29 13:04:06
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żychlin za 2014 r. 2015-09-29 12:58:52
dokument Podmioty zbierające zużyty sprzęt 2015-09-29 12:51:09
dokument Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2015-09-29 12:50:51
dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gm. Żychlin 2015-09-29 12:50:36
dokument Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gm. Żychlin 2015-09-29 12:50:20
dokument Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza Gminy Żychlin na wywóz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żychlin 2015-09-29 12:49:56
dokument Informacja o nieczystościach ciekłych 2015-09-29 12:45:43
dokument Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej o czasowej nieobecności osoby zameldowanej 2015-09-29 12:45:26
dokument Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2015-09-29 12:43:09
dokument Informacja o osiągniętych poziomach odzysku za 2014 r. 2015-09-29 12:41:48
dokument Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin 2015-09-29 12:41:25
dokument Uchwała Nr XXXII/170/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji 2015-09-29 12:35:10
dokument Materiał informacyjny dla mieszkańców Gminy Żychlin w ramach kampanii informacyjnej pn. "SEGREGACJA TO NIE KOMPLIKACJA" 2015-09-29 12:29:55
dokument Informacja o osiągniętych poziomach odzysku za 2013 r. 2015-09-29 12:25:04
dokument Informacja o osiągniętych poziomach odzysku za 2012 r. 2015-09-29 12:24:46
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - 2018 r. - dokument stracił ważność 2018-06-15 13:52:10
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - 2018 r. - dokument stracił ważność 2018-06-15 13:51:49
dokument Uchwała Nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - dokument stracił ważność 2016-02-05 13:49:12
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - 2017 r. - dokument stracił ważność 2016-12-19 14:28:35
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - 2017 r. - dokument stracił ważność 2016-12-19 14:27:56
dokument Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dokument stracił ważność 2016-11-25 13:15:43
dokument Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dokument stracił ważność 2015-09-29 12:59:10
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - 2016 r. - dokument stracił ważność 2015-12-28 18:45:23
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - 2016 r. - dokument stracił ważność 2015-12-28 18:44:53
dokument Informacja o podmiocie odbierającym odpady - dokument stracił ważność 2015-09-29 13:01:20
dokument Informacja dla mieszkańców gm. Żychlin dotycząca zbiórki przeterminowanych leków - dokument stracił ważność 2015-09-29 12:51:30
dokument Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dokument stracił ważność 2015-09-29 12:46:08
dokument Informacja o podmiocie odbierającym odpady - dokument stracił ważność 2015-09-29 12:25:20
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-09-29 13:00:46
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-09-29 12:59:50
dokument Uchwała Nr XXXIII/177/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dokument stracił ważność 2015-09-29 12:37:05
dokument Uchwała Nr XXX/160/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dokument stracił ważność 2015-09-29 12:32:18
dokument Informacja dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej na terenie gm. Żychlin - dokument stracił ważność 2015-09-29 12:45:07
dokument Informacja dla mieszkańców gm. Żychlin dotycząca zawartych przez właścicieli nieruchomości umów z firmami wywozowymi na odbiór odpadów komunalnych - dokument stracił ważność 2015-09-29 12:29:34
dokument Uchwała Nr XXXI/164/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - dokument stracił ważność 2015-09-29 12:33:15
dokument Informacja dla mieszkańców gm. Żychlin dotycząca obowiązku składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dokument stracił ważność 2015-09-29 12:29:06