Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Do zadań Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji należy:  

1.    Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

2.    Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania urządzeń sanitarnych.

3.    Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

4.    Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

5.    Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego.

6.    Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie targowisk i hal targowych.

7.    Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

8.    Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie zamówień publicznych realizowanych w urzędzie gminy.

9.    Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej w ramach programów rozwoju lokalnego – infrastruktura techniczna i drogownictwo.

10. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej w ramach programów rozwoju lokalnego – rozwój społeczno-gospodarczy.

11. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań obejmujących przygotowanie i monitorowanie stanu realizacji Strategii rozwoju gminy oraz Programu rozwoju lokalnego i promocji gminy.

12. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań obejmujących nawiązywanie współpracy partnerskiej z samorządami europejskimi i instytucjami rządowymi i pozarządowymi wspierającymi rozwój samorządów.

13.  Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań obejmujących koordynowanie współpracy gminy z podmiotami gospodarczymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 03-06-2015 23:45:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 03-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 03-06-2015 23:48:35