Porządek obrad

Żychlin,  dn. 05.01.2018 r.

 

MIESZKAŃCY  GMINY  ŻYCHLIN

 

OP. 0002.1.2018

 

 

 

                  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje XL Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 12 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.

 

 

Porządek obrad:

      1.  

     1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

     2. Zapytania i wolne wnioski.

     3. Podjęcie uchwał w sprawach:

   a) uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej,

   b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

      4. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok.

         a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu Gminy Żychlin na 2018 rok oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy

            Żychlin,

         b. przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

         c.podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

6. Sprawy różne.

7. Przyjęcie Protokołu Nr XXXV/17 z dnia 28 września 2017 r. i Protokołu Nr XXXVI/17 z dnia 27 października 2017 r., Protokołu Nr XXXVII/17 z dnia 21 listopada 2017 r.

      8. Zakończenie obrad.

.

 

                                                                                                                                                                            Przewodnicząca Rady
                                                                                                                                                                                        Miejskiej w Żychlinie
 
                                                                                                                                                                                        /-/Elżbieta Tarnowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 24-06-2015 12:47:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 08-01-2018 11:25:38