Porządek obrad

Żychlin,  dn. 10.10.2018 r.

 

MIESZKAŃCY  GMINY  ŻYCHLIN

 

 

OP. 0002.12.2018

              Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje LI Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany budżetu gminy na 2018 rok,
 2. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 3. o zmianie Uchwały Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
 4. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 5. Statutu Gminy Żychlin.
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. następujących jednostek:
 1. Żychlińskiego Domu Kultury,
 2. Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej,
 3. Samorządowego Zakładu Budżetowego.
 1. Informacja o organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019.
 2. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 3. Sprawy różne.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XLVI/18 z dnia 14 czerwca 2018 r., Protokołu Nr XLVII/18 z dnia 5 lipca 2018 r„ Protokołu Nr XLVIII/18 z dnia 12 lipca 2018 r„ Protokołu Nr XLIX/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. i Protokołu Nr L/18 z dnia 13 września 2018 r.
 5. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                                                                                            Przewodnicząca Rady
                                                                                                                                                                                        Miejskiej w Żychlinie
 
                                                                                                                                                                                        /-/Elżbieta Tarnowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 24-06-2015 12:47:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 11-10-2018 13:21:31