Mapa serwisu

Urząd Gminy w Żychlinie

|---Dane teleadresowe

|---Przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków

|---Kontakt telefoniczny

|---Nieodpłatna pomoc prawna

Organy Gminy

|---Burmistrz Gminy

|---Zastępca Burmistrza Gminy

|---Sekretarz Gminy

|---Skarbnik Gminy

|---Zastępca Kierownika Referatu Finansowego

|---Referaty i ich zadania

|---Zadania i kompetencje

|---Sołectwa i Osiedla

Jednostki / Spółki

|---Jednostki organizacyjne

|---Spółki

System Rada

|---Kompetencje

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Transmisja i nagrania

|---Protokoły

      |---Protokoły Sesji

            |---Kadencja 2018 - 2023

      |---Protokoły Komisji Stałych

|---Projekty uchwał

|---Uchwały

|---Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

Oświadczenia majątkowe

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Oświadczenia Majątkowe - Lata 2018 - 2023

            |---2018 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe składane w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania

                        |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                        |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

      |---Oświadczenia Majątkowe - Lata 2014 - 2018

            |---2018 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe złożone w ustawowym terminie tj. na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji

                        |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                        |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |---2017 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |---2016 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |---2015 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |---2014 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe składane w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania

                        |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                        |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

      |---Oświadczenia Majątkowe - Lata 2010 - 2014

            |---2014 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe złożone w ustawowym terminie tj. na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji

                        |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                        |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |---2013 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |---2012 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |---2011 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |---2010 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe składane w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania

                        |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                        |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

      |---Oświadczenia Majątkowe - Lata 2006 - 2010

            |---2010 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe złożone w ustawowym terminie tj. na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji

                        |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                        |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |---2009 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |---2008 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |---2007 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |---2006 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

      |---Oświadczenia Majątkowe - Lata 2003 - 2006

            |---2006 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe złożone w ustawowym terminie tj. na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji

                        |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                        |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |---2005 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |---2004 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

            |---2003 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG

                  |---Oświadczenia majątkowe Władz Gminy

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych

Finanse Gminy

|---Budżet

      |---Na 2018 rok

      |---Na 2017 rok

      |---Na 2016 rok

      |---Na 2015 rok

      |---Na 2014 rok

      |---Na 2013 rok

      |---Na 2012 rok

      |---Na 2011 rok

      |---Na 2010 rok

      |---Na 2009 rok

      |---Na 2008 rok

      |---Na 2007 rok

      |---Na 2006 rok

      |---Na 2005 rok

|---Uchwały - RIO

      |---Na 2019 rok

      |---Na 2018 rok

      |---Na 2017 rok

      |---Na 2016 rok

      |---Na 2015 rok

      |---Na 2014 rok

      |---Na 2013 rok

      |---Na 2012 rok

      |---Na 2011 rok

      |---Na 2010 rok

      |---Na 2009 rok

      |---Na 2008 rok

|---Sprawozdawczość budżetowa

      |---2018 rok

      |---2017 rok

|---Pomoc publiczna

      |---Ulgi

      |---Umorzenia

|---Podatki i opłaty lokalne

Prawo lokalne

|---Statut

|---Regulamin Organizacyjny

|---Akty prawa miejscowego

|---Zarządzenia Burmistrza

      |---Zarządzenia Burmistrza 2018 rok

      |---Zarządzenia Burmistrza 2017 rok

      |---Zarządzenia Burmistrza 2016 rok

|---Gospodarka mieniem gminy

|---Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin

|---Plany i Programy

|---Baza adresowa i planowanie przestrzenne

|---Kontrola Wewnętrzna

Rejestry umów

|---Rejestr umów

|---Wykaz umów

      |---Umowy 2017 r.

Pożytek publiczny

|---Ogłoszenia

|---Oferty w ramach art. 19a

|---Listy podmiotów ubiegających się / otrzymujących / o dotację na realizację zadań publicznych

|---Zasady

|---Program Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

|---Konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmi

|---Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi

|---Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

|---Wzór oferty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin

|---Roztrzygnięcia

      |---2015 rok

      |---2014 rok

      |---2013 rok

      |---2012 rok

      |---2011 rok

      |---2010 rok

      |---2009 rok

      |---2008 rok

|---Ogłoszenia

      |---2015 rok

      |---2014 rok

      |---2013 rok

      |---2012 rok

      |---2011 rok

      |---2010 rok

      |---2009 rok

      |---2008 rok

|---Zarządzenia

      |---2015 rok

      |---2014 rok

      |---2013 rok

      |---2012 rok

      |---2011 rok

      |---2010 rok

      |---2009 rok

      |---2008 rok

Ogłoszenie, Obwieszczenia, Petycje i inne Komunikaty

|---Obwieszczenia

|---Zarządzenia

|---Ogłoszenia

|---Petycje, Postulaty i Inicjatywy Obywateli

      |---Petycje

|---Konsultacje społeczne

Oświata

|---Ogłoszenia i komunikaty

|---Zarządzenia

|---Uchwały

Ochrona Środowiska

|---Odpady komunalne

|---Obwieszczenia

|---Postanowienia

|---Zawiadomienia

|---Decyzje

|---Ogłoszenia i komunikaty

|---Program Ochrony Środowiska Gminy Żychlin

|---Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności

|---Program Usuwania Azbestu

|---Ekoportal

|---Konsultacje Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin

Nabór na wolne stanowiska pracy

|---Nabór na Wolne Stanowiska w Urzędzie

      |---Ogłoszenia

      |---Zarządzenia

      |---Regulamin naboru na wolne stanowiska

      |---Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

|---Wyniki naboru na Wolne Stanowiska w Urzędzie

|---Wyniki naboru na stanowiska

|---Konkursy na stanowiska

      |---Informacja z postępowania konkursowego

      |---Ogłoszenia

      |---Zarządzenia

      |---Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Konsultacje Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Żychlin

|---Konsultacje Społeczne w sprawie: "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024"

Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy

|---Konsultacje Społeczne w sprawie "Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022"

|---Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022

|---Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Wybory

|---Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego

|---Informacje o naborze kandydatów na urzędników wyborczych

|---Referenda

      |---Referendum Ogólnokrajowe 2015

|---Wybory Parlamentarne

      |---Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015

            |---Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

            |---Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

            |---Obwieszczenia, komunikaty i informacje

      |---Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011

|--- Wybory Samorządowe

      |---Wybory Samorządowe 2010

      |--- Wybory Samorządowe 2014

      |---Wybory Samorządowe 2018

            |---Obwodowe komisje wyborcze

            |---Miejska Komisja Wyborcza

|---Wybory Prezydenckie

      |---Wybory Prezydenckie 2010

      |---Wybory Prezydenckie 2015

|---Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |---Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

      |---Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

|---Wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich

      |---Wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich 2011

            |---Wybory przewodniczących zarządów osiedli w Żychlinie 2011

            |---Wybory sołtysów 2011

      |---Wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich 2015

|---Wybory uzupełniające

      |---Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żychlinie

|---Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żychlinie 2016/2017

|---Wybór ławników

      |---Wybór ławników na kadencję 2008 - 2011

      |---Wybór ławników na kadencję 2012 - 2015

      |---Wybór ławników na kadencję 2016 - 2019

|---Wybory do izby rolniczej województwa łódzkiego

      |---Wybory do izby rolniczej województwa łódzkiego 2011

      |---Wybory do izby rolniczej województwa łódzkiego 2015

|---Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Żychlin

      |---Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Żychlin - 2008

Zamówienia Publiczne, Przetargi

|---Zamówienie publiczne

Jak załatwić sprawę

|---Poradnik interesanta

      |---Podatki, opłaty lokalne i pomoc de minimis

      |---Działalność gospodarcza

      |---Nieruchomości

      |---Decyzja na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz decyzja na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dróg gminnych

      |---Decyzja na lokalizację /przebudowę/ zjazdu w pasie drogowym dróg gminnych

      |---Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne - decyzja o warunkach zabudowy

      |---Gospodarka Komunalna

      |---Małżeństwa, narodziny, zgony

      |---Meldunki

      |---Dowody osobiste

      |---Ochrona środowiska

      |---Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

      |---Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Druki i wnioski

|---Wzory dokumentów

Archiwum

|---Otwarte konkursy na realizacje zadań publicznych

      |---Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi

      |---Oferty

      |---Wyniki konkursu na zadania publiczne

      |---Lista podmiotów ubiegajacych sie o dotację na realizację zadań publicznych

      |---Ogłoszenie

      |---Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

|---Ankiety - alkohol, narkotyki, przemoc

|---Prywatyzacja Zakładu Energetyki Cieplnej w Żychlinie spółka z.o.o

|---Zakład Energetyki Cieplnej w Żychlinie spółka z.o.o. - prywatyzacja

|---Młodzieżowa Rada Gminy Żychlin

      |---Kadencje Młodzieżowej Rady Gminy Żychlin

|---Archiwum przetargów 2007 - 2009 rok

Rada Miejska - Archiwum

|---Kompetencje

|---Kadencje Rady Miejskiej w Żychlinie

|---Projekty Uchwał

      |---Kadencja 2014 - 2018

            |---2014 rok

            |---2015 rok

            |---2018 rok

            |---2017 rok

            |---2016 rok

|---Zawiadomienia o sesjach Rady Miejskiej

      |---Kadencja 2018 - 2023

      |---Kadencja 2014 - 2018

|---Uchwały Rady Miejskiej

      |---Uchwały Rady Miejskiej Kadencji VII

            |---2018 rok

            |---2017 rok

            |---2016 rok

            |---2015 rok

            |---2014 rok

      |---Uchwały Rady Miejskiej Kadencji VI

            |---2014 rok

            |---2013 rok

            |---2012 rok

            |---2011 rok

            |---2010 rok

      |---Uchwały Rady Miejskiej Kadencji V

            |---2010 rok

            |---2009 rok

            |---2008 rok

            |---2007 rok

            |---2006 rok

|---Protokoły z sesji Rady Miejskiej

      |---Kadencja 2014 - 2018

      |---Kadencja 2010 - 2014

      |---Kadencja 2006 - 2010

|---Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

Spisy Powszechne

|---Powszechny Spis Rolny

      |---Powszechny Spis Rolny 2010

|---Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

      |---Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Ochrona danych osobowych

|---Ochrona danych osobowych

Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w BIP

|---Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w BIP

|---Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej