Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx 2016-01-22 10:59:14 27.KB 669 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ+ załączniki od nr 1do 5.docx po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 10:59:54 137KB 194 razy
2 Załącznik nr 9 do SIWZ-wykaz robót.docx po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:00:21 15.KB 91 razy
3 Załącznik nr 10 do SIWZ - wykaz osób.docx po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:00:41 19.KB 61 razy
4 Załącznik Nr 11 do SIWZ- oświadczenie.docx po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:01:36 12.KB 53 razy
5 Przedmiar - Roboty elektryczne.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:04:40 239KB 173 razy
6 Przedmiar -Roboty budowlane UG - koszty kwalifikowalne.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:05:00 122KB 126 razy
7 Przedmiar -Roboty budowlane UG - koszty niekwalifikowalne.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:05:16 97.KB 97 razy
8 Przedmiar -Roboty instalacyjne - koszty kwalifikowalne UG.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:05:34 131KB 268 razy
9 Przedmiar -Roboty instalacyjne UG1 - koszty kwalifikowalne.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:05:49 67.KB 96 razy
10 Przedmiar -Roboty instalacyjne wewnętrzne UG1 - niekwalifikowalne.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:06:06 67.KB 93 razy
11 Przedmiar -Roboty instalacyjne wewnętrzne UG - niekwalifikowalne.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:06:25 80.KB 244 razy
12 Przedmiar -Roboty wewnętrzne budowlane UG1 - niekwalifikowalne.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:06:44 77.KB 86 razy
13 STWiOR Budowlana.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:09:27 3.0MB 80 razy
14 STWiOR Elektryczna.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:20:04 297KB 62 razy
15 STWiOR Fotowoltaika.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:21:12 1.4MB 97 razy
16 STWiOR Sanitarna.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:21:46 317KB 70 razy
17 Ekspertyza opis.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:24:34 6.4MB 65 razy
18 Ekspertyza rysunki.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:25:34 1.8MB 59 razy
19 Postanowienie Komendanta WPSP w Łodzi.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:25:57 459KB 59 razy
20 Informacja BIOZ fotowoltaika.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:27:16 1.2MB 69 razy
21 Opis techniczny fotowoltaika.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:28:44 3.1MB 111 razy
22 Rysunki i karty katalogowe fotowoltaika.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:29:57 1.4MB 90 razy
23 Opis branża elektryczna.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:33:28 157KB 225 razy
24 Rys1E-Mapa sytuacyjna-plan tras kablowych.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:33:48 364KB 68 razy
25 Rys2E-Plan instalacji gniazd wtykowych i siły - rzut piwnicy.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:34:07 383KB 54 razy
26 Rys3E-Plan instalacji gniazd wtykowych i siły-rzut parteru.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:34:27 506KB 53 razy
27 Rys4E-Plan instalacji gniazd wtykowych i siły-rzut I piętra.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:34:46 431KB 56 razy
28 Rys5E-Plan instalacji gniazd wtykowych i siły-rzut II piętra.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:35:03 416KB 55 razy
29 Rys6E-Plan instalacji oświetlenia-rzut piwnic.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:35:34 528KB 59 razy
30 Rys7E-Plan instalacji oświetlenia-rzut parteru.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:36:02 596KB 57 razy
31 Rys8E-Plan instalacji oświetlenia-rzut I piętra.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:37:38 572KB 53 razy
32 Rys9E-Plan instalacji oświetlenia-rzut I piętra.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:37:56 551KB 55 razy
33 Rys10E-Plan instalacji odgromowej-rzut dachu.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:38:12 306KB 58 razy
34 Rys11E-Plan instalacji teletechnicznej-rzut parteru.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:38:32 410KB 62 razy
35 Rys12E-Plan instalacji teletechnicznej-rzut I piętra.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:39:46 378KB 52 razy
36 Rys13E-Plan instalacji teletechnicznej-rzut II piętra.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:40:04 376KB 56 razy
37 Rys14E-Schemat strukturalny zasilania budynku - złącze kablo.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:40:21 191KB 67 razy
38 Rys15E-Schemat strukturalny rozdzielni głównej UG TG.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:42:28 174KB 64 razy
39 Rys16E-Schemat strukturalny SZB TG-1.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:42:46 175KB 61 razy
40 Rys17E-Schemat strukturalny rozdzielni piwnicy TE1.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:43:06 122KB 58 razy
41 Rys18E-Schemat strukturalny rozdzielni Ipietra TE2.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:44:35 175KB 55 razy
42 Rys19E-Schemat strukturalny rozdzielni II piętra TE3.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:45:08 174KB 60 razy
43 Rys20E-Schemat strukturalny rozdzielni węzła cieplnego TW.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:45:22 127KB 86 razy
44 rys21E-Schemat blokowy inst. teletechnniczej UG.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:45:46 198KB 61 razy
45 Rys22E-Schemat blokowy inst. teletechnicznej SZB.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:46:04 183KB 56 razy
46 Rys23E-Schemat blokowy inst. telefonicznej UG.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:46:21 166KB 55 razy
47 Opis SSP.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:47:25 158KB 88 razy
48 legenda.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:47:41 87.KB 57 razy
49 Rys.1E-Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - rzut pi.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:48:04 227KB 56 razy
50 Rys2E-Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru-rzut parte.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:48:33 268KB 54 razy
51 Rys3E-Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru-rzut I pię.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:49:29 236KB 57 razy
52 Rys4E-Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru-rzut II pi.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:49:50 251KB 54 razy
53 rys5E-Schemat blokowy systemu sygnalizacji pożaru.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:51:28 171KB 51 razy
54 rys6E-Schemat blokowy systemu oddymiania kl. schodowej.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:51:50 156KB 53 razy
55 Opis konstrukcja.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:52:59 238KB 62 razy
56 K-1_0.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:53:28 161KB 64 razy
57 K-1_1.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:53:52 154KB 43 razy
58 K-1_2.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:54:14 172KB 55 razy
59 K-1_3.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:54:41 263KB 51 razy
60 K-2_0.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:55:06 155KB 49 razy
61 K-2_1.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:55:26 174KB 47 razy
62 K-2_2.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:56:00 176KB 51 razy
63 K-2_3.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:56:34 274KB 54 razy
64 K-3_0.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:56:53 139KB 51 razy
65 K-3_1.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:57:18 163KB 55 razy
66 K-3_2.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:57:40 197KB 56 razy
67 22_01_2016_11_58_05_K-3_2.pdf 2016-01-22 11:58:05 197KB 0 razy
68 KW1.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 11:59:31 209KB 55 razy
69 NW-1.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:00:07 347KB 58 razy
70 P-1.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:00:28 179KB 59 razy
71 P-2.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:00:50 177KB 176 razy
72 Opis techniczny.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:01:29 210KB 76 razy
73 2015-06-01- wyniki grzejniki.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:02:33 19.KB 51 razy
74 2015-06-01- wyniki nastawy.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:02:50 18.KB 50 razy
75 2015-06-01- wyniki ogolne.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:03:06 15.KB 51 razy
76 2015-06-01- wyniki pomieszczenia.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:03:25 29.KB 44 razy
77 MATERIALY_ ROWNOWAZNE.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:03:41 55.KB 199 razy
78 rys1.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:04:10 304KB 73 razy
79 rys2.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:04:54 348KB 55 razy
80 rys3.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:05:41 298KB 52 razy
81 rys4.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:06:05 325KB 57 razy
82 rys5.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:06:41 238KB 62 razy
83 rys6.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:07:30 278KB 59 razy
84 rys7.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:08:09 326KB 61 razy
85 rys8.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:08:46 259KB 56 razy
86 rys9.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:09:28 300KB 52 razy
87 rys10.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:10:19 289KB 55 razy
88 rys11.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:11:05 296KB 52 razy
89 rys12A.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:12:43 452KB 52 razy
90 rys13.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:13:41 491KB 49 razy
91 rys14.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:14:26 388KB 50 razy
92 rys15.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:15:27 408KB 53 razy
93 rys16.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:16:28 744KB 53 razy
94 rys17.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:17:05 409KB 55 razy
95 rys18.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:17:39 153KB 171 razy
96 Zestawienie materiałów.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:18:04 27.KB 89 razy
97 Opis Architektura.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:18:59 308KB 65 razy
98 Infomacja BIOZ architektura.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:20:14 106KB 46 razy
99 Materiały równowazne - zał nr 2.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:21:16 434KB 57 razy
100 Oświadczenie materiały równoważne.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:24:52 156KB 50 razy
101 Rys.1A_ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:25:30 508KB 58 razy
102 Rys.2A_PIWNICA.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:26:37 2.3MB 52 razy
103 Rys.3A_PARTER.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:27:55 2.7MB 55 razy
104 Rys.4A_1 PIĘTRO.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:29:03 1.6MB 54 razy
105 Rys.5A_2 PIĘTRO.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:30:02 1.6MB 48 razy
106 Rys.6A_RZUT DACHU.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:30:57 601KB 54 razy
107 Rys.7A_PRZEKRÓJ A-A.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:31:38 758KB 56 razy
108 Rys.8A_EL.WSCHODNIA.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:32:29 395KB 66 razy
109 Rys.9A_EL.ZACHODNIA.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:35:37 379KB 58 razy
110 Rys.10A_EL.PÓŁNOCNA.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:36:23 414KB 61 razy
111 Rys.11A_EL.POŁUDNIOWA.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:37:12 390KB 60 razy
112 Rys.12A_PIWNICA.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:38:41 2.5MB 51 razy
113 Rys.13A_PARTER.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:40:16 3.0MB 52 razy
114 Rys.14A_1 PIĘTRO.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:42:53 2.2MB 53 razy
115 Rys.15A_2 PIĘTRO.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:43:52 1.9MB 42 razy
116 Rys.16A_RZUT DACHU.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:44:47 1.1MB 44 razy
117 Rys.17A_PRZEKROJ A-A.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:45:31 1.0MB 45 razy
118 Rys.18A_PRZEKRÓJ B-B.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:46:31 961KB 38 razy
119 Rys.19A_ZESTAWIENIE STOLARKI.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:47:56 2.1MB 125 razy
120 Rys.20A_EL.WSCHODNIA.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:48:53 797KB 57 razy
121 Rys.21A_EL.ZACHODNIA.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:49:42 620KB 51 razy
122 Rys.22A_EL.PÓŁNOCNA.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:50:20 590KB 49 razy
123 Rys.23A_EL.POŁUDNIOWA.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:52:11 652KB 51 razy
124 Projekt wykonawczy detale.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:54:02 85.KB 66 razy
125 1D.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:56:37 462KB 67 razy
126 1R.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:58:04 1.7MB 53 razy
127 2D.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 12:58:50 404KB 44 razy
128 2R.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 13:01:00 2.0MB 47 razy
129 3D.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 13:01:39 374KB 42 razy
130 3R.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 13:02:59 1.9MB 40 razy
131 4D.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 13:03:50 524KB 46 razy
132 5D.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 13:04:54 418KB 47 razy
133 6D.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 13:05:27 435KB 47 razy
134 7D.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 13:06:10 677KB 49 razy
135 8D.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 13:06:59 628KB 45 razy
136 9D.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 13:08:03 829KB 50 razy
137 10D.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 13:08:40 240KB 78 razy
138 elewacje-ZBIORCZE.jpg po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 13:10:25 1.8MB 68 razy
139 1 pop.jpg po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 13:13:03 1.0MB 80 razy
140 2 pop.jpg po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 13:14:50 963KB 66 razy
141 3 pop.jpg po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 13:15:47 1.1MB 60 razy
142 4 pop.jpg po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 13:16:56 1.0MB 57 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia treści siwz nr 1.docx 2016-02-04 11:12:29 35.KB 325 razy
2 rys12.pdf 2016-02-04 11:13:00 225KB 406 razy
3 SIWZ po zmianie.docx 2016-02-04 12:43:31 137KB 367 razy
4 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx 2016-02-04 12:44:16 14.KB 355 razy
5 Zbiorcze zestawienie ofert.docx 2016-02-10 11:04:47 14.KB 418 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 2016-03-03 10:50:54 1.3MB 616 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx 2016-03-23 16:03:23 16.KB 297 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ciećwierz 22-01-2016 10:59:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ciećwierz 22-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ciećwierz 23-03-2016 16:03:23