Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie własnościowego prawa do lokali

OGŁOSZENIE

o przetargu na zbycie własnościowego prawa do lokali

 

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) § 4,     § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Uchwały Nr LI/285/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnych własności lokali mieszkalnych oraz ich zbycie i Uchwały Nr III/8/15 Rady Miejskiej   w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przejazdu i przechodu, obciążających nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żychlin, Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości tj.

 

 

Lp.

 

Położenie

Pow.

w m2

Nr Księgi Wieczystej

Opis nieruchomości

 

Forma zbycia

Cena wywoławcza  w zł (netto)

 

Wadium w zł

 

Termin przetargu

1

Żychlin

ul. Łąkowa 6A

67,95

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 1 - parter

przetarg ustny nieograniczony

136.152,09

8.000,00

24.08.2015 r. godz. 8:30

2

Żychlin

ul. Łąkowa 6A

54,66

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 2 - parter

przetarg ustny nieograniczony

109.522,79

6.000,00

24.08.2015 r. godz. 9:00

3

Żychlin

ul. Łąkowa 6A

67,85

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny

nr 3 - I piętro

przetarg ustny nieograniczony

135.951,72

8.000,00

24.08.2015 r. godz. 9:30

4

Żychlin

ul. Łąkowa 6A

54,57

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny

nr 4 - I piętro

przetarg ustny nieograniczony

109.342,45

6.000,00

24.08.2015 r. godz. 10:30

5

Żychlin

ul. Łąkowa 6A

67,62

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny

nr 5 - II  piętro

przetarg ustny nieograniczony

135.490,87

8.000,00

24.08.2015 r. godz. 11:30

6

Żychlin

ul. Łąkowa 6A

54,48

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny

nr 6 - II  piętro

przetarg ustny nieograniczony

109.162,12

6.000,00

24.08.2015 r. godz. 12:00

7

Żychlin

ul. Łąkowa 6A

67,54

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny

nr 7 - III  piętro

przetarg ustny nieograniczony

135.330,57

8.000,00

24.08.2015 r. godz. 12:30

8

Żychlin

ul. Łąkowa 6A

54,48

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny

nr 8 - III  piętro

przetarg ustny nieograniczony

109.162,12

6.000,00

24.08.2015 r. godz. 13:00

 

 

 

Przetarg na w/w lokale odbędzie się w sali nr 16 tut Urzędu. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Gminy Żychlin nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009 najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do 21 sierpnia 2015 r. do godz. 8:30. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium dla lokalu nr … położonego w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A ”. Dowodem wpłaty będzie okazanie wydruku potwierdzenia przelewu bankowego.

 

Uwagi!

  1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
  2. Do każdego w/w lokalu przynależne jest pomieszczenie (spiżarnia) o powierzchni 1,93 m2 .
  3. Z własnością lokalu związany jest udział w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział we współwłasności działki gruntu nr 841/1 o pow.0,2091 ha.
  4. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.
  5. Poprzednie przetargi na w/w lokale odbyły się w dniach: 27-28.10.2014, 16-17.03.2015, 14.05.2015.
  6. Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet nabycia własnościowego prawa do lokalu wraz z udziałem              w gruncie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej traci wpłacone wadium,         a organizator może odstąpić od zawarcia umowy. Nabywając nieruchomość na własność należy, cenę uzyskaną w przetargu wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy ponosi w całości nabywca.
  7. Wykaz w/w nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości (wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz publikacja w prasie i na stronie internetowej) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 98/2014 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 sierpnia 2014 r.
  8. Burmistrz Gminy Żychlin zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu.
  9. Szczegółowe informacje o zbywanej działce można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 7 tel. (0-24) 285-30-71

RGO.6810.215.4.2015                                            

Żychlin, dnia 22.07.2015r.

 

                                                                      Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                     /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 746KB) 2015-07-23 10:40:59 746KB 386 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 23-07-2015 10:40:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 22-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 22-11-2017 11:27:43