Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wywóz śniegu z terenu gminy Żychlin

Numer ogłoszenia: 10895 - 2010; data zamieszczenia: 15.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz śniegu z terenu gminy Żychlin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wywozie śniegu z terenu gminy Żychlin . Zakres robót obejmuje: 1. Zdjęcie hałd śniegu z chodników przyległych do drogi i poboczy. 2. Załadunek mas śniegu i błota pośniegowego na samochody. 3. Wywiezienie i wyładowanie śniegu w miejsca wskazane przez zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 144160.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2010.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe FA-BUD, Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
(bez VAT)

·       Cena wybranej oferty: 144160.00

·       Oferta z najniższą ceną: 144160.00 oferta z najwyższą ceną: 144160.00

·       Waluta: PLN.


                                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                                            /- / Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Wynik postępowania
1 Wywóz śniegu z terenu gminy.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-18 12:03:08 12.KB 304 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 18-06-2015 12:03:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 15-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 18-06-2015 12:03:08