Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r Nr 261 poz. 2603 z póź. zm.), § 4, § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwały Nr XIII/64/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 września 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości tj.

 

Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości

Forma zbycia

Cena wywoławcza  w zł (netto)

Wadium

w zł

1.

691/1

ul. Zdrojowa

754

2692

tereny zabudowane i tereny przeznaczone do zabudowy i zagospodarowanie według dominującej funkcji usługowej centrotwórczej, Śródmieścia oraz terenu usług ogólnodostępnych poza strefą śródmieścia.

Remont wnętrza 
i elewacji zewnętrznej 
w uzgodnieniu 
z konserwatorem zabytków.

 

przetarg ustny nieograniczony 

58.000,00

w tym wartość obiektu budowlanego 13.700,00 zł obiekt wpisany do rejestru zabytków
a zatem obniża się jego wartośc o 50 % zgodnie z art. 68 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nabywca za powyższy obiekt zapłaci kwotę  6.850,00 zł 
plus 22 % VAT

6.000,00

687

ul. Zdrojowa

445

2540

Przetarg dotyczący w/w nieruchomości odbędzie się 25 marca 2010 r. o godz. 1130- sala nr 16 tut Urzędu. Wadium w gotówce dla w/w nieruchomości należy wpłacić w kasie tut. Urzędu najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do 22 marca 2010 r. do godz. 1000

Uwagi !

1.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

2.      Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %

3.      Osobie która wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w Kancelarii Notarialnej traci wpłacone wadium, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy. Nabywając nieruchomość na własność należy, cenę uzyskaną w przetargu wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy, oraz  wykonaniem operatu szacunkowego ponosi w całości nabywca.

4.      Wykaz w/w nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości (wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz publikacja w prasie i na stronie internetowej) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 112/09 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 
20 listopada 2009 r.

5.       Burmistrz Gminy Żychlin zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu.

6.      Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości  można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 7 i 9 tel. (0-24) 285-49-52 lub 285-30-71

7.      Teren w/w działek położony jest w strefie A pełnej ochrony konserwatorskiej wraz ze strefą W - ochrony archeologicznej.

8.       Wszelkie sprawy związane z zabudową, rozbudową winny być uzgodnione z konserwatorem zabytków. 

 

RGO. 7211-260/1/08
Żychlin, dnia 10.02.2010 r.
 

 

                                                 Burmistrz Gminy Żychlin

                                                 /-/Grzegorz Ambrozik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 18-06-2015 12:40:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 11-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 18-06-2015 12:55:41