Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa dróg w miejscowości Żychlin, ulice Waryńskiego i Dąbrowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej

Żychlin: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem na zimno na terenie gminy Żychlin
Numer ogłoszenia: 108382 - 2010; data zamieszczenia: 16.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 91042 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem na zimno na terenie gminy Żychlin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysami na zimno na terenie gminy Żychlin w zakresie rzeczowym jn.: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg poprzez profilowanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco przy grubości warstwy do 10 cm - 200 m 2 Wykonanie zamówienia polega na obcięciu krawędzi uszkodzenia, oczyszczeniu i wyrównaniu jego dna, spryskaniu emulsją asfaltową i uzupełnieniu masą mineralno-asfaltową oraz zasypanie krawędzi grysem asfaltowym. b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg emulsją mineralno-asfaltową z grysem na zimno na głębokości do 5 cm - 400 m2 c) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg emulsją mineralno-asfaltową z grysem na zimno bez naruszenia konstrukcji podbudowy na głębokości do 2 cm - 1000 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe FA-BUD Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·       Cena wybranej oferty: 87840,00

·       Oferta z najniższą ceną: 87840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 87840,00

·       Waluta: PLN.

 

 

                                                          Burmistrz Gminy Żychlin

 

                                                        /-/  Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ + zalaczniki od nr 1 do 4.pdf (PDF, 181KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:55:58 181KB 0 razy
2 Zalacznik Nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 95.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:56:30 95.KB 0 razy
3 Zalacznik Nr 6 do SIWZ - wykaz wyk. robot.pdf (PDF, 50.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:56:45 50.KB 0 razy
4 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Opis przylacza ks.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:57:01 81.KB 0 razy
5 zalacznik Nr 7 do SIWZ - Opis techniczny Zychlin drogowy.pdf (PDF, 85.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:57:12 85.KB 0 razy
6 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Opis techniczny.pdf (PDF, 135KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:57:24 135KB 0 razy
7 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Profil podluzny Dabrowskiego.pdf (PDF, 435KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:57:44 435KB 0 razy
8 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Profil podluzny Warynskiego.pdf (PDF, 386KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:58:13 386KB 0 razy
9 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Przekroje normalne ul. Dabrowskiego.pdf (PDF, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:58:34 153KB 0 razy
10 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Przekroje normalne Warynskiego.pdf (PDF, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:58:50 149KB 0 razy
11 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 1.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 13:59:44 1.4MB 0 razy
12 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 1d.pdf (PDF, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:01:03 1.5MB 0 razy
13 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 2.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:01:58 1.6MB 0 razy
14 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 2d.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:02:59 1.4MB 0 razy
15 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 3.pdf (PDF, 202KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:03:27 202KB 0 razy
16 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 4.pdf (PDF, 298KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:03:54 298KB 0 razy
17 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 5.pdf (PDF, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:04:05 90.KB 0 razy
18 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 6.pdf (PDF, 136KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:04:18 136KB 0 razy
19 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 7.pdf (PDF, 74.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:04:40 74.KB 0 razy
20 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 8.pdf (PDF, 87.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:04:51 87.KB 0 razy
21 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 9.pdf (PDF, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:05:06 127KB 0 razy
22 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 10.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:05:20 81.KB 0 razy
23 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 11.pdf (PDF, 83.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:05:40 83.KB 0 razy
24 18_06_2015_14_05_54_Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 11.pdf (PDF, 83.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:05:54 83.KB 0 razy
25 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 12.pdf (PDF, 83.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:06:05 83.KB 0 razy
26 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 13.pdf (PDF, 91.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:06:16 91.KB 0 razy
27 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 14.pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:06:32 84.KB 0 razy
28 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 15.pdf (PDF, 138KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:06:48 138KB 0 razy
29 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - rys 16.pdf (PDF, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:06:59 127KB 0 razy
30 Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Szczegol wjazdu.pdf (PDF, 85.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:07:10 85.KB 0 razy
31 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - Kan deszczowa ul.Dabrowskiego, Warynskiego - kosztorys nakladczy.pdf (PDF, 352KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:07:29 352KB 0 razy
32 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - Kan deszczowa ul.Dabrowskiego, Warynskiego - przedmiar robot.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:07:40 117KB 0 razy
33 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - Roboty drogowe - kosztorys nakladczy.pdf (PDF, 85.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:07:54 85.KB 0 razy
34 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - Wodociag ul. Dabrowskiego - kosztorys nakladczy.pdf (PDF, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:08:06 149KB 0 razy
35 Zalacznik Nr 8 do SIWZ - Wodociag ul. Dabrowskiego - przedmiar robot.pdf (PDF, 64.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:08:16 64.KB 0 razy
36 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna Zychlin.pdf (PDF, 705KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:08:42 705KB 0 razy
37 Zalacznik Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 14:08:58 78.KB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjasnienie tresci SIWZ 1.docx (DOCX, 12.KB) 2015-06-18 14:10:36 12.KB 309 razy
Wynik postępowania
1 wynik postepowania.docx (DOCX, 18.KB) 2015-06-18 14:11:58 18.KB 391 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-18 14:11:58 14.KB 306 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 18-06-2015 13:55:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 14-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 18-06-2015 14:11:58