Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE o przetargu na nieruchomość gruntową

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r Nr 261 poz. 2603 z póź. zm.), § 4, § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwały Nr XLV/233/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 01 października 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/122/08 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości tj.

 

Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości.

Forma zbycia

Cena wywoławcza w zł (netto)

Wadium

w zł

1.

567/11

567/13

578/5

118
467
329

196
196
8005

Nieruchomości zgodnie ze Studium Uwarunkowń i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin zatwierdzonym Uchwałą Nr 214/XXXIX/2001 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 30 lipca 2001 r. przeznaczona pod tereny zabudowane i tereny przeznaczone do zabudowy wg. dominującej funkcji usługowo-mieszkalnej, centrotwórczej Śródmieścia oraz usługi ogólno-dostepne poza strefą Śródmieścia.

przetarg ustny nieograniczony 

120.000,00

13.000,00

 

Przetarg dotyczący w/w nieruchomości odbędzie się  19 sierpnia 2010 r. o godz. 1100 - sala nr 16 tut Urzędu. Wadium w gotówce dla w/w nieruchomości należy wpłacić w kasie tut. Urzędu najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do 16 sierpnia 2010 r.  do godz. 1000

 Uwaga !

1.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

2.      Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %

3.      Osobie która wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w Kancelarii Notarialnej traci wpłacone wadium, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy. Nabywając nieruchomość na własność należy, cenę uzyskaną w przetargu wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy ponosi w całości nabywca.

4.      Wykaz w/w nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości (wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz publikacja w prasie i na stronie internetowej) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/09 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 03 listopada 2009 r.

5.      Burmistrz Gminy Żychlin zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu.

6.       Wykonanie przyłącza mediów na koszt nabywcy.

7.      Szczegółowe informacje o zbywanej działce można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 7 i 9 tel. (0-24) 285-49-53 lub 285-30-71

RGO. 7211-388/1/2010

 

Żychlin, dnia 24.06.2010 r.
Wywieszono, dnia ......................
Zdjęto, dnia ................................

                                                                               

 

                                                                                    Z up. BURMISTRZA

                                                                                 /-/ Zbigniew Gałązka

                                                                                  Zastępca Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 19-06-2015 10:10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 19-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 19-06-2015 10:10:05