Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r Nr 261 poz. 2603 z póź. zm.), § 4, § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwały Nr XIII/64/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 września 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza III-ci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości tj.

 

Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości

Forma zbycia

Cena wywoławcza w zł (netto)

Wadium

w zł

1.

691/1

754

2692

tereny zabudowane i tereny przeznaczone do zabudowy i zagospodarowanie według dominującej funkcji usługowej centrotwórczej, Śródmieścia oraz terenu usług ogólnodostępnych poza strefą śródmieścia.

Remont wnętrza 
i elewacji zewnętrznej 
w uzgodnieniu 
z konserwatorem zabytków.

 

przetarg ustny nieograniczony

45.000,00

w tym wartość obiektu budowlanego 13.700,00 zł obiekt wpisany do rejestru zabytków 
a zatem obniża się jego wartośc o 50 % zgodnie z art. 68 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nabywca za powyższy obiekt zapłaci kwotę    38.150,00 zł 
plus 22 % VAT

5.000,00

687

445

2540

 

Przetarg dotyczący w/w nieruchomości odbędzie się 19 sierpnia 2010 r. o godz. 1030- sala nr 16 tut Urzędu. Wadium w gotówce dla w/w nieruchomości należy wpłacić w kasie tut. Urzędu najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do 16 sierpnia 2010 r. do godz. 1000

 

Uwagi !

1.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

2.      Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %

3.      Osobie która wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej traci wpłacone wadium, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy. Nabywając nieruchomość na własność należy, cenę uzyskaną w przetargu wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy, oraz  wykonaniem operatu szacunkowego ponosi w całości nabywca.

4.      Wykaz w/w nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości (wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz publikacja w prasie i na stronie internetowej) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 112/09 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 listopada 2009 r.

5.      Nieruchomość nie została zbyta w poprzednim przetargu (25 marca 2010 r) za cenę 58.000,00 zł (20 maja 2010 r) za cenę 53.000,00 zł

6.      Burmistrz Gminy Żychlin zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu.

7.      Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości  można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 7 i 9 tel. (0-24) 285-49-52 lub 285-30-71

8.      Teren w/w działek położony jest w strefie A pełnej ochrony konserwatorskiej wraz ze strefą W - ochrony archeologicznej.

9.      Wszelkie sprawy związane z zabudową, rozbudową winny być uzgodnione z konserwatorem zabytków. 

 

RGO. 7211-260/2/2010
Żychlin, dnia  24. 06. 2010 r.

 

 

                                                                                                   Z up. BURMISTRZA

                                                                                                /-/ Zbigniew Gałązka

                                                                                                  Zastępca Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 19-06-2015 10:11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 28-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 19-06-2015 10:11:17