Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z prawami związanymi z ich własnością w Żychlinie ul. Łąkowa 6A

OGŁOSZENIE

nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z prawami związanymi z ich własnością

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, poz.1039, poz. 1180, poz. 1265, poz. 1322, poz. 985) a także § 4, § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Uchwały Nr LI/285/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnych własności lokali mieszkalnych oraz ich zbycie i Uchwały Nr III/8/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przejazdu i przechodu, obciążających nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żychlin, Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości tj.

 

Lp.

Położenie

Pow. w m2

Nr Księgi Wieczystej

Opis nieruchomości

Forma zbycia

Cena wywoławcza w zł (netto)

Wadium w zł

Termin przetargu

 

1

Żychlin ul. Łąkowa 6A

67,95

LD1 K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 1 - parter

przetarg ustny nieograniczony

136.152,09

8.000,00

03.12.2015 r.godz. 8:30

 

2

Żychlin ul. Łąkowa 6A

54,66

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 2 - parter

przetarg ustny nieograniczony

109.522,79

6.000,00

03.12.2015 r.godz. 9:00

 

3

Żychlin ul. Łąkowa 6A

67,85

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 3 -1 piętro

przetarg ustny nieograniczony

135.951,72

8.000,00

03.12.2015 r.godz. 9:30

 

4

Żychlin ul. Łąkowa 6A

54,57

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 4 -1 piętro

przetarg ustny nieograniczony

109.342,45

6.000,00

03.12.2015 r.godz. 10:30

 

5

Żychlin ul. Łąkowa 6A

67,62

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 5 - II piętro

przetarg ustny nieograniczony

135.490,87

8.000,00

03.12.2015 r.godz. 11:30

 

6

Żychlin ul. Łąkowa 6A

54,48

LD1 K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 6 - II piętro

przetarg ustny nieograniczony

109.162,12

6.000,00

03.12.2015 r.godz. 12:00

 

7

Żychlin ul. Łąkowa 6A

67,54

LD1 K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 7 - III piętro

przetarg ustny nieograniczony

135.330,57

8.000,00

03.12.2015 r.godz. 12:30

 

8

Żychlin ul. Łąkowa 6A

54,48

LD1 K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 8 - III piętro

przetarg ustny nieograniczony

109.162,12

6.000,00

03.12.2015 r.godz. 13:00

 

9

Żychlin ul. Łąkowa 6A

54,66

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 9 - parter

przetarg ustny nieograniczony

109.522,79

6.000,00

04.12.2015 r.godz. 8:30

 

10

Żychlin ul. Łąkowa 6A

55,18

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 10 - parter

przetarg ustny nieograniczony

110.564,72

6.000,00

04.12.2015 r. godz. 9:00

11

Żychlin ul. Łąkowa 6A

54,48

LD1 K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 13 - II piętro

przetarg ustny nieograniczony

109.162,12

6.000,00

04.12.2015 r. godz. 10:00

12

Żychlin ul. Łąkowa 6A

67,62

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 14 - II piętro

przetarg ustny nieograniczony

135.490,87

8.000,00

04.12.2015 r. godz. 11:00

13

Żychlin ul. Łąkowa 6A

54,48

LD1K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 15 - III piętro

przetarg ustny nieograniczony

109.162,12

6.000,00

04.12.2015 r. godz. 12:30

14

Żychlin ul. Łąkowa 6A

67,54

LD1 K/00048846/2

lokal mieszkalny nr 16 - III piętro

przetarg ustny nieograniczony

135.330,57

8.000,00

04.12.2015 r. godz. 13:00


Przetarg na w/w lokale odbędzie się w sali nr 16 tut Urzędu. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Gminy Żychlin nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009 najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do 30 listopada 2015 r. do godz. 8:30 dla lokali z pozycji 1-8 oraz do 1 grudnia 2015 r. do godz. 8:30 dla lokali z pozycji 9-14. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium dla lokalu nr ... położonego w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A ". Dowodem wpłaty będzie okazanie wydruku potwierdzenia przelewu bankowego. Uwagi!

  1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
  2. Do każdego w/w lokalu przynależne jest pomieszczenie (spiżarnia) o powierzchni 1,93 m
  3. Z własnością lokalu związany jest udział w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział we współwłasności działki gruntu nr 841/1 o pow.0,2091 ha.
  4. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.
  5. Poprzednie przetargi na w/w lokale odbył się w dniach 27 i 28.10.2014 r.,16 i 17.03.2015 r.,14.05.2015 r., 21.08.2015 r., 22.10.2015 r. i 23.10.2015 r.
  6. Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z prawami związanymi z jej własnością oraz udziałem w gruncie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej traci wpłacone wadium, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy. Nabywając nieruchomość na własność należy, cenę uzyskaną w przetargu wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy ponosi w całości nabywca.

7 Wykaz w/w nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości (wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz publikacja w prasie i na stronie internetowej) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 98/2014 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 sierpnia 2014 r.

  1. Burmistrz Gminy Żychlin zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu.
  2. Szczegółowe informacje o zbywanej działce można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 7 tel. (0-24) 285-30-71 RGO. 6810.215.6.2015

                                                                                                                                                                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                                          /-/Grzegorz Ambroziak

Żychlin, dnia 28.10,2015 r.
Wywieszono, dnia
Zdjęto, dnia.................................... 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 29-10-2015 15:21:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 29-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 22-11-2017 11:28:13