Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 115, poz. 673, Nr130, poz. 762, Nr 135, poz.789, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110), § 4, § 6ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu itrybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  (Dz. U.  z  2004 r.  Nr 207,  poz.  2108;  z 2009r.  Nr 55,  poz. 450)  oraz  Uchwały  Nr  XI/55/11  Rady  Miejskiej  w  Żychlinie z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza II-gi przetarg ustnynieograniczony dotyczący sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości tj.

 

 

Lp.

Położenie

Pow.

w m2

Nr Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie

nieruchomości

Forma zbycia

Cena

wywoławcza

w zł (netto)

Wadium

w zł

1

Żychlin Osiedle

Traugutta

11 m 5

47,9

brak

lokal

mieszkalny typu

M-4

przetarg     ustny

nieograniczony

79.000,-  zł

7.000,00 zł

 

Przetarg dotyczący w/w lokalu odbędzie się 17 listopada 2011 r. o godz. 12°°-sala nr 16 tut Urzędu. Wadium w gotówce dla w/w nieruchomości należy wpłacić  w  kasie  tut.  Urzędu  najpóźniej  na  trzy  dni  przed przetargiem tj. do 14 listopada 2011 r. do godz. 1000

Uwagi!

1.                 Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

2.                 Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

3.                 Osobie która wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej traci wpłacone wadium, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy. Nabywając nieruchomość na własność należy, cenę uzyskaną w   przetargu   wpłacić  przed   podpisaniem   aktu   notarialnego.    Koszty   związane   zesporządzeniem umowy ponosi    w całości nabywca.

4.                 Wykaz w/w nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości (wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz publikacja w prasie i na stronie internetowej) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/11 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 05 sierpnia 2011 r.

5.                 Burmistrz Gminy Żychlin zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu.

6.                 Szczegółowe informacje o zbywanej działce można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 7 tel. (0-24)285-30-71

 

RGO. 7220-3/2010-2011

Żychlin, dnia 12.10.2011 r.

Wywieszono, dnia 12.10.2011 r.

Zdjęto, dnia.............................

 

 

                                                              Burmistrz Gminy Żychlin

                                                              /-/ Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 08:27:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 14-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 08:27:03