Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żychlin

Numer ogłoszenia: 417242 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683 , strona internetowa www.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żychlin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa związana z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żychlin. Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych: Wymiana niesprawnych źródeł światła Czyszczenie kloszy opraw oświetlenia ulicznego: przy wymianie źródeł światła. Wymiana kloszy w ilości do 10 szt/rok ( akty wandalizmu, uszkodzenia kloszy, silne zabrudzenia - brak możliwości wyczyszczenia). Naprawa kabla oświetlenia ulicznego w razie wystąpienia awarii - do 3 szt. napraw w roku na danym odcinku kabla. Wymiana niesprawnych bezpieczników w obwodach oświetlenia ulicznego (stacje). Wymiana uszkodzonego przewodu w latarniach. Naprawa uszkodzonych drzwiczek do wnęk słupowych. Wymiana uszkodzonych zegarów sterujących. Wymiana uszkodzonych styczników na tablicy oświetlenia ulicznego. Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych na tablicy latarni.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli m.in. usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Na terenie gminy Żychlin właścicielem wszystkich opraw oświetlenia ulicznego jest gmina Żychlin natomiast linie energetyczne, szafy sterujące i słupy należą do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Zamawiający nie jest w stanie nakazać ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie udostępnienia sieci oświetleniowej będącej w dużym stopniu jej własnością w celu konserwacji przez osoby trzecie, ponieważ prawo podmiotowe jest bezwzględne i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w art. 222 Kodeksu Cywilnego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot BIURO REGIONALNE W PŁOCKU, ul. Graniczna 57, 09-407 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

 

 

                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                        /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 13.KB) 2015-06-25 08:39:11 13.KB 331 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 08:39:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 13-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 08:39:11