Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Dostawa energii elektrycznej do obiektów Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

            W dniu 18.01.2016 roku w odpowiedzi na pismo z dnia 11.01.2016 roku (t.j. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej) Wykonawca-NOVUM Spółka Akcyjna, ul. Racławicka 146 02-117 Warszawa odstąpił od podpisania umowy w postępowaniu przetargowym na „Dostawa energii elektrycznej do obiektów Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie”.

            W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

            Działając w oparciu o przepis art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający informuje, iż do realizacji zamówienia w przedmiotowym postępowaniu , wybrano ofertę złożoną przez  Wykonawcę:

 

PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

Oferta złożona przez firmę –  PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca  35-959 Rzeszów spełnia warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert na przedmiot objęty zamówieniem, uzyskując tym samym najwyższą liczbę punktów, tj. 100.

 

Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli następujący Wykonawcy podając jednocześnie streszczenie oceny  i porównania złożonych ofert:

 

L.p.

Nazwa  i adres Wykonawcy

cena brutto oferty (zł)
termin płatności faktury

Punktacja w kryterium-
 cena-98 %

Termin płatności faktury – 2%

łączna punktacja

1.

Barton Energia Sp. z o.o.
Al. Krakowska  48
05-090 Janki, Raszyn

 

182 674,85

30 dni

92,48 pkt

2 pkt

 

 

94,48 pkt

2.

 

PGE Obrót S.A.
Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

177 097,43
30 dni

 

95,40 pkt

2 pkt

 

97,40 pkt

3.

NOVUM Spółka Akcyjna
ul. Racławicka 146

02-117 Warszawa

 

172 392,69
30 dni

98,00pkt

2 pkt

 

100,00 pkt

4.

Energa- Obrót S.A.
Aleja Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

181 299,43
30 dni

93,19 pkt

2 pkt

 

95,19 pkt

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U z  2015 r. poz. 2164 ) Zamawiający – Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie informuje, że
w prowadzonym postępowaniu nie  został wykluczony żaden Wykonawca.

            Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej  oferty.

            Działając na podstawie art.  92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164)  Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie określonym  w  art. 94 ust. 1 pkt 2  cytowanej wyżej ustawy.

                                                                                                  

Żychlin, dn. 19.01.2016 r.
 

                                                                                                               Dyrektor Zakładu

                                                                                                              /-/ Marek Jabłoński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 19-01-2016 12:52:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 19-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 19-01-2016 12:52:06