Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.), § 4, § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwały NR XXIV/122/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego -Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza III-ci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości tj.

 

Lp.

Położenie

nieruchom

ości

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr

Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie

nieruchomości

Forma

zbycia

Cena wywoławcza

w zł (netto)

Wadium

w zł

1.

Śleszyn

ul.

Kasztano

wa

26

4,28

LD1K/

000350

60/4

Nieruchomość

gruntowa

zabudowana -

znajduje się Dwór wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego pod nr 28/269 z 08.07.1967r., dla którego obowiązuje pełna ochrona konserwatorska. Na terenie tym występuje również park krajobrazowy(podworski)znaj duj ą cy się w GminnejEwidencji Zabytków Nieruchomych i objęty jest Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla gminy Żychlin nalata 2012-2015.

Przetarg

ustny

nieogra

niczony

1.712.724,00 zł

w tym wartość

obiektu

budowlanego-dwór 1.436.682,00 zł-wpisanego do rejestru zabytków a zatem obniża się jego wartość o 50 % z godnie z art. 68 ust. 3 ustawy      z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarcenieruchomościami

90.000,00

Przetarg dotyczący w/w nieruchomości odbędzie się 13 czerwca 2013 r. o godz. 1200- sala nr 16 tut Urzędu. Wadium w gotówce należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Żychlinie nr 83902200070000240820070009 w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w terminie wskazanym w ogłoszeniu - najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do 10 czerwca 2013 r. do godz. 1000

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Urzędu Gminy w Żychlinie potwierdzi zaksięgowanie gotówki na tym rachunku bankowym w terminie wskazanym jak wyżej.

 

 

Uwagi!

1.               Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

2.                Do ceny uzyskanej w przetargu nie będzie doliczony podatek VAT

3.                Osobie która wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej traci wpłacone wadium, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy. Nabywając nieruchomość na własność należy, cenę uzyskaną w przetargu wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy ponosi w całości nabywca.

4.                Wykaz w/w nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości (wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz publikacja w prasie i na stronie internetowej) zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/13 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 stycznia 2013 r.

5.                Burmistrz Gminy Żychlin zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu.

6.               W budynku (w części dawnej szkoły),znajdują się lokale mieszkalne zajmowane przez trzech lokatorów, którym Burmistrz Gminy Żychlin zapewni inne lokale mieszkalne na terenie gminy Żychlin w terminie 1 roku od daty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotowej   nieruchomości

7.                Wszelkie sprawy związane z zabudową, rozbudową winny być uzgodnione z konserwatorem zabytków.

8.       Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 7 tel. (0-24) 285-30-71

 

                                                                Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 10:02:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 10-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 10:02:49