Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żychlin

Żychlin, dn. 2013.06.27.

 

BPI.271.3.14.2013

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/

 

WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW/ ODRZUCENIU OFERT

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żychlin

 

I. Zamawiający - Gmina  Żychlin,  działając  na  podstawie  art. 92  ust. 1 pkt 1 ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (t. j. Dz. U z  2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Spółka z o.o.,

ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

 

Uzasadnienie wyboru: 

Najkorzystniejsza oferta z najwyższą liczbą punktów tj. 100 niepodlegająca odrzuceniu.

Zamawiający zawiadamia jednocześnie, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył tylko jeden wykonawca.

Przyjęte kryteria: cena – 100%

Liczba punktów w kryterium cena – 100 pkt

Łączna punktacja – 100 pkt

Wartość oferty: 1.569.172,50 zł brutto

 

Zgodnie z zapisem w SIWZ w pkt 3w  rozdziale XXII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów - zamówienie zostało powierzone Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100).

II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z  2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  Zamawiający - Gmina Żychlin informuje, że  w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z  2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)   Zamawiający - Gmina Żychlin informuje, że  w prowadzonym postępowaniu  nie zostali  wykluczeni żadni Wykonawcy.         

IV. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(t. j. Dz. U z  2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  Zamawiający - Gmina Żychlin informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta  w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z  2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                         /-/ Grzegorz Ambroziak

Otrzymują :

1. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Spółka z o.o., ul. Łąkoszyńska 127,

    99-300 Kutno

2. A/a

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 20130702134900_ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf (PDF, 103KB) 2015-06-25 10:33:09 103KB 377 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 10:33:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 27-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 10:33:09