Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługa utrzymania urządzeń oświetlenia na terenie Gminy Żychlin

Numer ogłoszenia: 459236 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683 , strona internetowa www.bip.gminazychlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa utrzymania urządzeń oświetlenia na terenie Gminy Żychlin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa związana z eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin. Utrzymanie urządzeń oświetleniowych obejmuje: a) oględziny i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, b) oględziny i przeglądy tras linii napowietrznych i kablowych, d) wymianę uszkodzonych źródeł światła, c) pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami, d) podwieszanie zerwanych przewodów, e) wymianę uszkodzonych opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów, zegarów sterujących, e) wymianę uszkodzonych tabliczek, f) likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego, g) prowadzenie rejestru zdarzeń. Szczegółowy zakres czynności utrzymania określa projekt umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli m.in. usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Na terenie gminy Żychlin właścicielem wszystkich opraw oświetlenia ulicznego jest gmina Żychlin natomiast linie energetyczne, szafy sterujące i słupy należą do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Zamawiający nie jest w stanie nakazać ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie udostępnienia sieci oświetleniowej będącej w dużym stopniu jej własnością w celu konserwacji przez osoby trzecie, ponieważ prawo podmiotowe jest bezwzględne i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w art. 222 Kodeksu Cywilnego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, Sopot, kraj/woj. Polska.

 

                                                                      Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                     /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-25 12:13:23 14.KB 320 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 25-06-2015 12:13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 25-06-2015 12:13:23