Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie II - 2018 r. Konrad Melcher 2019-02-15 08:26:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie 2019 r Konrad Melcher 2019-02-15 08:25:16 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych Gminy Żychlin na 2019 r. Konrad Melcher 2019-02-13 15:40:44 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia 08.02.2019 r. Konrad Melcher 2019-02-11 09:09:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2019-02-05 08:54:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Konrad Melcher 2019-02-05 08:54:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2019 rok" Konrad Melcher 2019-02-05 08:53:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" Konrad Melcher 2019-02-05 08:52:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Konrad Melcher 2019-02-05 08:51:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2019-02-05 08:49:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/15/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie Konrad Melcher 2019-02-05 08:48:50 dodanie dokumentu
Adaptacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie na cele Szkoły Podstawowej Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie Magdalena Ciećwierz 2019-02-04 14:49:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25.01.2019 r. Konrad Melcher 2019-01-25 12:17:01 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych Konrad Melcher 2019-01-24 10:25:54 edycja dokumentu
2019 r. Konrad Melcher 2019-01-24 10:18:16 edycja dokumentu
2019 r. Konrad Melcher 2019-01-24 10:15:03 edycja dokumentu
2019 r. Konrad Melcher 2019-01-24 10:14:47 edycja dokumentu
2019 r. Konrad Melcher 2019-01-24 10:11:49 dodanie dokumentu
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków Konrad Melcher 2019-01-24 09:30:02 edycja dokumentu
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków Konrad Melcher 2019-01-24 09:29:32 dodanie dokumentu
Kompetencje Konrad Melcher 2019-01-24 09:19:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o IV sesji w dniu 30 stycznia 2019 r. Konrad Melcher 2019-01-23 12:39:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23.01.2019 r. Konrad Melcher 2019-01-23 12:36:45 dodanie dokumentu
Elżbieta, Wanda Sikora - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2019-01-22 09:29:13 usunięcie załacznika
Elżbieta, Wanda Sikora - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2019-01-22 09:29:06 edycja dokumentu
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin Konrad Melcher 2019-01-22 09:28:33 usunięcie załacznika
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin Konrad Melcher 2019-01-22 09:28:21 edycja dokumentu
Osiedla Konrad Melcher 2019-01-22 09:25:06 edycja dokumentu
Sołectwa Konrad Melcher 2019-01-22 09:24:34 edycja dokumentu
Osiedla Konrad Melcher 2019-01-22 09:13:33 edycja dokumentu
Sprawozdania budżetowe Konrad Melcher 2019-01-21 15:25:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Nr 6/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym Konrad Melcher 2019-01-21 15:23:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Nr 5/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym Konrad Melcher 2019-01-21 15:22:40 dodanie dokumentu
Informacja Urzęd Skarbowy w Kutnie Konrad Melcher 2019-01-18 14:05:19 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych Konrad Melcher 2019-01-18 14:01:49 edycja dokumentu
Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2017 r. Konrad Melcher 2019-01-18 13:55:15 usunięcie załacznika
Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2017 r. Konrad Melcher 2019-01-18 13:55:04 usunięcie załacznika
Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2017 r. Konrad Melcher 2019-01-18 13:54:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 143/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 10:10:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 142/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 10:09:24 dodanie dokumentu