Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 48/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-06-23 11:03:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-06-23 11:02:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-06-23 11:01:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2017-06-23 11:01:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Konrad Melcher 2017-06-23 11:00:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-06-23 10:59:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-06-23 10:58:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszego Referenta w Finansowym Konrad Melcher 2017-06-23 10:57:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym Konrad Melcher 2017-06-23 10:56:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do projektu dokumentu jakim jest "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024" Konrad Melcher 2017-06-23 10:55:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-06-23 10:54:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-06-23 10:54:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające ZARZĄDZENIE NR 83/15 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych Konrad Melcher 2017-06-23 10:51:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-06-23 10:49:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-06-23 10:48:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-06-23 10:47:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-06-23 10:46:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji Gminy Żychlin Konrad Melcher 2017-06-23 10:45:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Konrad Melcher 2017-06-23 10:44:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-06-23 10:43:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-06-23 10:42:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-06-23 10:41:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. Konrad Melcher 2017-06-23 10:40:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym Konrad Melcher 2017-06-23 10:39:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym Konrad Melcher 2017-06-23 10:38:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-06-23 10:37:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-06-23 10:36:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/11 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 08 grudnia 2011 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żychlin do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie Konrad Melcher 2017-06-23 10:36:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-06-23 10:35:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-06-23 10:34:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu rzeczowo-finansowego, tabeli dopłat do różnych form wypoczynku, maksymalnej pomocy na cele mieszkaniowe, maksymalnej wysokości pomocy rzeczowej i finansowej przyznawanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Żychlinie na rok 2017 Konrad Melcher 2017-06-23 10:32:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-06-23 10:31:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2017-06-23 10:31:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia regulaminu konkursu "Puls Żychlina" Konrad Melcher 2017-06-23 10:30:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2017-06-23 10:28:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-06-23 10:28:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-06-23 10:27:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-06-23 10:26:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-06-23 10:26:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Konrad Melcher 2017-06-23 10:25:23 dodanie dokumentu