Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabie ? Oleszcze Gmina Żychlin Magdalena Ciećwierz 2017-08-14 13:48:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-08-11 10:41:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Konrad Melcher 2017-08-11 10:40:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do projektu dokumentu jakim jest "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024" Konrad Melcher 2017-08-11 10:39:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-08-11 10:38:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-08-11 10:37:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2017-08-11 10:36:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 56/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2017-08-11 10:36:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-08-11 10:35:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-08-11 10:29:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-08-11 10:27:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-08-11 10:26:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-08-11 10:25:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/1/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic położonych na terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2017-08-11 10:24:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2017-08-11 10:23:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie Konrad Melcher 2017-08-11 10:22:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10.08.2017 r. Konrad Melcher 2017-08-10 11:26:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dotyczące planów przygotowania programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Konrad Melcher 2017-07-31 15:23:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie dotyczące planów przygotowania programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Konrad Melcher 2017-07-31 15:22:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z tworzeniem dokumentu jakim jest "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024" Konrad Melcher 2017-07-28 23:12:46 edycja dokumentu
Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z tworzeniem dokumentu jakim jest "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024" Konrad Melcher 2017-07-28 23:12:00 edycja dokumentu
Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z tworzeniem dokumentu jakim jest "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024" Konrad Melcher 2017-07-28 23:10:20 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Konrad Melcher 2017-07-27 12:14:19 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.07.2017 r. Konrad Melcher 2017-07-25 23:04:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.07.2017 r. Konrad Melcher 2017-07-25 23:03:55 dodanie dokumentu
Usunięcie drzew i krzewów w wypadku, gdy wnioskodawca jest posiadaczem gruntu Konrad Melcher 2017-07-21 23:04:51 edycja dokumentu
Ochrona środowiska Konrad Melcher 2017-07-21 22:56:29 edycja dokumentu
Ochrona środowiska Konrad Melcher 2017-07-21 22:55:04 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21.07.2017 r. Konrad Melcher 2017-07-21 22:48:53 dodanie dokumentu
Wyniki konsultacji w sprawie zmian nazw ulic na terenie miasta Żychlin Konrad Melcher 2017-07-19 22:35:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 17.07.2017 r. Konrad Melcher 2017-07-18 21:36:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabie - Oleszcze Gmina Żychlin Konrad Melcher 2017-07-14 14:08:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/1/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 czerwca 2017 r Konrad Melcher 2017-07-13 14:37:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/1/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 czerwca 2017 r Konrad Melcher 2017-07-13 14:36:45 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 50/1/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 czerwca 2017 r Konrad Melcher 2017-07-13 14:36:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/1/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 czerwca 2017 r Konrad Melcher 2017-07-13 14:34:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 11.07.2017 r. Konrad Melcher 2017-07-12 10:14:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dotyczące planów przygotowania programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Konrad Melcher 2017-07-07 11:53:19 usunięcie dokument
Ogłoszenie dotyczące planów przygotowania programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Konrad Melcher 2017-07-07 11:44:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie dotyczące planów przygotowania programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Konrad Melcher 2017-07-07 11:43:05 edycja dokumentu