Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan zamówień publicznych w 2018 roku Konrad Melcher 2018-01-26 11:53:16 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych w 2018 roku Konrad Melcher 2018-01-26 11:52:55 usunięcie załacznika
Plan zamówień publicznych w 2018 roku Konrad Melcher 2018-01-25 15:02:09 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej - 30 stycznia 2018 r. Konrad Melcher 2018-01-24 13:59:59 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej - 30 stycznia 2018 r. Konrad Melcher 2018-01-24 13:57:45 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-01-23 15:21:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Nr 7/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym Konrad Melcher 2018-01-23 14:01:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Nr 6/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym Konrad Melcher 2018-01-23 14:00:28 dodanie dokumentu
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabie - Oleszcze Gmina Żychlin Magdalena Ciećwierz 2018-01-22 11:49:58 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:25:20 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:23:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 135/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-01-19 09:08:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:07:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 134/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:07:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:06:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2018-01-19 09:06:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-01-19 09:05:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:05:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2018-01-19 09:04:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót Konrad Melcher 2018-01-19 09:03:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:02:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2018-01-19 09:02:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:01:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:00:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie Zarządzenia Nr 75/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej Konrad Melcher 2018-01-19 08:59:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 08:59:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2018-01-19 08:58:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót Konrad Melcher 2018-01-19 08:57:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 08:56:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2018-01-19 08:56:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 08:55:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2018-01-19 08:54:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 08:53:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2018-01-19 08:52:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 08:51:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-01-19 08:51:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 08:49:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2018-01-19 08:49:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-01-19 08:48:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-01-19 08:47:32 dodanie dokumentu