Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dane teleadresowe Konrad Melcher 2018-11-08 11:06:32 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Konrad Melcher 2018-11-08 11:06:08 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Konrad Melcher 2018-11-08 11:05:32 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Konrad Melcher 2018-11-08 11:04:23 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Konrad Melcher 2018-11-08 11:02:25 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 07.11.2018 r. Konrad Melcher 2018-11-07 16:12:20 dodanie dokumentu
Jolanta Maria Adamkiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2018-11-07 14:07:12 edycja dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-11-07 14:05:09 edycja dokumentu
Projekty uchwał na LII sesję Rady Miejskiej - 14 listopada 2018 r. Konrad Melcher 2018-11-07 14:02:06 edycja dokumentu
Projekty uchwał na LII sesję Rady Miejskiej - 14 listopada 2018 r. Konrad Melcher 2018-11-07 14:01:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/269/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-11-07 08:05:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/269/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-11-07 08:04:46 usunięcie załacznika
Elżbieta Tarnowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-11-06 13:13:07 edycja dokumentu
Elżbieta Tarnowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-11-06 13:12:49 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 05.11.2018 r. Konrad Melcher 2018-11-05 12:10:25 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia 29.10.2018 r. Konrad Melcher 2018-10-29 14:50:19 dodanie dokumentu
Wyciągi z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego, o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego Konrad Melcher 2018-10-29 09:41:01 dodanie dokumentu
Wyciągi z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego, o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego Konrad Melcher 2018-10-29 09:40:11 usunięcie dokument
Wyciągi z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego, o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego Konrad Melcher 2018-10-29 09:39:25 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.10.2018 r. Konrad Melcher 2018-10-26 13:15:47 dodanie dokumentu
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Konrad Melcher 2018-10-26 13:14:26 dodanie dokumentu
Protokół Nr L/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 września 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-26 10:09:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIX/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-26 10:08:54 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVIII/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-26 10:08:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVII/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-26 10:07:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVI/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-26 10:07:33 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVI/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-26 10:05:08 usunięcie dokument
Protokół Nr XLVII/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-26 10:04:30 usunięcie dokument
Protokół Nr XLVIII/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-26 10:04:15 usunięcie dokument
Protokół Nr XLIX/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-26 10:03:58 usunięcie dokument
Protokół Nr XLIX/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-26 09:41:01 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVIII/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-26 09:39:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVII/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-26 09:38:21 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVI/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-26 09:37:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/275/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury Konrad Melcher 2018-10-25 15:28:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/274/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-10-25 15:27:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/273/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-10-25 15:26:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/272/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Konrad Melcher 2018-10-25 15:26:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/271/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Konrad Melcher 2018-10-25 15:25:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/270/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-10-25 15:24:20 dodanie dokumentu