Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-07-11 15:35:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/254/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Konrad Melcher 2018-07-11 15:34:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/254/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Konrad Melcher 2018-07-11 15:33:37 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-07-11 15:33:01 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVII/256/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-07-11 15:32:49 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVII/257/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu Konrad Melcher 2018-07-11 15:32:35 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVII/257/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu Konrad Melcher 2018-07-10 13:04:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/256/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-07-10 13:03:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-07-10 13:02:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/254/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Konrad Melcher 2018-07-10 13:01:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/253/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-07-10 13:00:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/252/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-07-10 12:59:27 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Konrad Melcher 2018-07-09 14:41:42 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej - 12 lipca 2018 r. Konrad Melcher 2018-07-09 12:56:06 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-07-09 12:44:07 edycja dokumentu
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Konrad Melcher 2018-07-06 11:34:13 dodanie dokumentu
Taryfa za zbiorowę zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-07-05 14:36:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 04.07.2018 r. Konrad Melcher 2018-07-04 13:49:41 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej - 5 lipca 2018 r. Konrad Melcher 2018-07-04 10:44:05 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-07-04 10:09:35 edycja dokumentu
Komunikat dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej Konrad Melcher 2018-07-03 15:31:15 dodanie dokumentu
Ogłoszeniu o zamówieniu - Roboty budowlane - Samorządowy Zakład Budżetowy: Renowacja i modernizacja zbiornika wody uzdatnionej zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Łukasińskiego 63 Konrad Melcher 2018-07-03 15:25:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29.06.2018 r. Konrad Melcher 2018-06-29 21:02:28 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia 27.06.2018 r. Konrad Melcher 2018-06-27 15:54:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26.06.2018 r. Konrad Melcher 2018-06-26 09:53:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25.06.2018 r. Konrad Melcher 2018-06-25 12:42:56 dodanie dokumentu
Informacja o osiągniętych przez Gminę Żychlin poziomach odzysku odpadów komunalnych w 2017 roku Konrad Melcher 2018-06-22 14:10:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/223/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Konrad Melcher 2018-06-22 14:09:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/222/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" Konrad Melcher 2018-06-22 14:08:31 dodanie dokumentu
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Konrad Melcher 2018-06-21 14:39:12 dodanie dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze tj. referent Konrad Melcher 2018-06-20 14:53:45 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze t.j. inspektora ds. bhp, p.poż., zaopatrzenia i gospodarki magazynowej Konrad Melcher 2018-06-20 14:52:57 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektora ds. bhp, p.poż., zaopatrzenia i gospodarki magazynowej Konrad Melcher 2018-06-20 14:52:25 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze tj. referent Konrad Melcher 2018-06-20 14:51:52 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze tj. kasjer - referent Konrad Melcher 2018-06-20 14:50:49 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Konrad Melcher 2018-06-20 14:48:38 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Konrad Melcher 2018-06-20 14:45:37 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Konrad Melcher 2018-06-20 14:41:46 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Konrad Melcher 2018-06-20 14:36:18 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żychlin za 2017 r. Konrad Melcher 2018-06-20 14:30:47 dodanie dokumentu