Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr LI/269/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-10-25 15:23:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25.10.2018 r. Konrad Melcher 2018-10-25 14:46:59 dodanie dokumentu
Łukasz Antczak - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2018-10-23 14:01:43 edycja dokumentu
Kalendarz polowań w sezonie 2018/2019 koła łowieckiego "Jeleń" w Żychlinie Konrad Melcher 2018-10-23 12:26:10 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe Konrad Melcher 2018-10-22 14:43:45 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin w sezonie zimowym 2018/2019r. - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług Magdalena Ciećwierz 2018-10-17 15:29:14 dodanie dokumentu
Plany w zakresie ustalenia zagrożenia pożarowego lasów Konrad Melcher 2018-10-17 08:11:02 dodanie dokumentu
Plan polowań zbiorowych i indywidualnych w sezonie 2018/2019 koła łowieckiego "Szarak" w Kutnie Konrad Melcher 2018-10-16 15:00:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 października 2018 r. w powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2018-10-15 11:35:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-10-15 11:34:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-10-15 11:33:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-15 11:32:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. Konrad Melcher 2018-10-15 11:31:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia ...... września 2018 r. w sprawie Konrad Melcher 2018-10-15 11:30:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-15 11:30:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-15 11:29:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-15 11:28:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Żychlinie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-15 11:27:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-15 11:26:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-15 11:25:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadania numerów porządkowych Konrad Melcher 2018-10-15 11:25:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-15 11:24:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-15 11:23:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 86/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-15 11:23:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym. Konrad Melcher 2018-10-15 11:22:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-15 11:21:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2018-10-15 11:20:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia treści wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych n terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-10-15 11:20:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku Konrad Melcher 2018-10-15 11:19:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Żychlinie zespołu do spraw organizacji wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-15 11:18:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia ....... sierpnia 2018 r. w sprawie Konrad Melcher 2018-10-15 11:16:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-15 11:16:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-15 11:15:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2018-10-15 11:14:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani MONIKI DMOWSKIEJ nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Konrad Melcher 2018-10-15 11:13:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 179/12 z dnia 31.12.2012r Burmistrza Gminy Żychlin w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-10-15 11:07:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 74/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani MAŁGORZATY MONIKI KOŁODZIEJCZAK nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Konrad Melcher 2018-10-15 11:06:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 179/12 z dnia 31.12.2012r Burmistrza Gminy Żychlin w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-10-15 11:05:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego 8 Konrad Melcher 2018-10-15 11:03:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-10-15 10:57:31 dodanie dokumentu