Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Konrad Melcher 2018-04-05 11:03:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-04-05 11:03:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Konrad Melcher 2018-04-05 11:01:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XL_215_18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-04-05 11:01:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-04-05 11:00:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany numeracji porządkowej przy ulicy Aleje Racławickie Konrad Melcher 2018-04-04 16:25:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:25:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:24:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym Konrad Melcher 2018-04-04 16:23:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Konrad Melcher 2018-04-04 16:23:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:22:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu dla lokal użytkowych stanowiących własność Gminy Żychlin, wynajmowanych przez Gminę Żychlin lub jej jednostki organizacyjne, w tym Samorządowy Zakład Budżetowy Konrad Melcher 2018-04-04 16:21:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:20:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-04-04 16:19:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-04-04 16:19:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-04-04 16:18:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:16:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:15:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-04-04 16:15:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:14:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:13:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia regulaminu konkursu "Puls Żychlina" Konrad Melcher 2018-04-04 16:12:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia regulaminu konkursu "Puls Żychlina" Konrad Melcher 2018-04-04 16:12:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 14/18 w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-04-04 16:11:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:10:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-04-04 16:10:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-04-04 16:09:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:08:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:07:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym Konrad Melcher 2018-04-04 16:06:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:05:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Konrad Melcher 2018-04-04 16:04:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu rzeczowo-finansowego, tabeli dopłat do różnych form wypoczynku, maksymalnej pomocy na cele mieszkaniowe, maksymalnej wysokości pomocy rzeczowej i finansowej przyznawanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Żychlinie na rok 2018 Konrad Melcher 2018-04-04 16:04:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym Konrad Melcher 2018-04-04 16:02:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym Konrad Melcher 2018-04-04 16:02:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-04-04 15:59:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-04-04 15:58:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 15:57:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-04-04 15:56:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-04-04 15:55:39 dodanie dokumentu