Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20.06.2018 r Konrad Melcher 2018-06-20 14:28:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-06-19 08:55:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-06-19 08:53:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Konrad Melcher 2018-06-19 08:50:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/251/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Grzegorza Ambroziaka Burmistrza Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-06-19 08:42:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/250/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-06-19 08:41:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/249/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-06-19 08:39:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/248/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2017 rok Konrad Melcher 2018-06-19 08:38:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/247/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok Konrad Melcher 2018-06-19 08:37:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18.06.2018 r Konrad Melcher 2018-06-18 13:48:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18.06.2018 r. Konrad Melcher 2018-06-18 13:48:03 dodanie dokumentu
Lista podmiotów którym przyznano dotacje na realizację zadania publicznego Konrad Melcher 2018-06-18 10:44:12 edycja dokumentu
Lista podmiotów którym przyznano dotacje na realizację zadania publicznego Konrad Melcher 2018-06-18 10:43:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/168/2018 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 czerwca2018 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego do zaciągnięcia przez Gminę Żychlin Konrad Melcher 2018-06-18 08:57:38 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-15 13:52:10 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-15 13:51:49 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-15 13:51:12 usunięcie dokument
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-15 13:51:06 usunięcie dokument
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-15 13:48:19 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-15 13:46:42 dodanie dokumentu
Elżbieta Tarnowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-06-15 08:37:09 edycja dokumentu
Elżbieta Tarnowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-06-15 08:36:08 usunięcie załacznika
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-06-15 08:34:12 edycja dokumentu
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-06-15 08:33:46 usunięcie załacznika
Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Żychlin Konrad Melcher 2018-06-15 08:16:31 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Żychlin Konrad Melcher 2018-06-15 08:16:02 usunięcie załacznika
Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-06-15 08:15:32 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-06-15 08:15:09 usunięcie załacznika
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na terenie Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-06-15 08:14:52 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na terenie Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-06-15 08:14:25 usunięcie załacznika
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na terenie Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-06-14 13:05:24 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na terenie Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-06-14 13:04:59 usunięcie załacznika
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na budynek, park Konrad Melcher 2018-06-14 13:04:14 usunięcie dokument
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na terenie Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-06-14 12:55:36 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na budynek, park Konrad Melcher 2018-06-14 12:55:25 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na budynek, park Konrad Melcher 2018-06-14 12:53:23 dodanie dokumentu
Umorzenia 2017 rok Konrad Melcher 2018-06-13 08:51:38 dodanie dokumentu
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie i nazwiska Konrad Melcher 2018-06-12 14:14:50 edycja dokumentu
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie i nazwiska Konrad Melcher 2018-06-12 14:13:12 usunięcie załacznika
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Konrad Melcher 2018-06-12 14:10:35 edycja dokumentu