Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Akty prawa miejscowego 2018 r. Konrad Melcher 2018-02-21 10:11:52 edycja dokumentu
Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadań publicznych w 2018 r. Konrad Melcher 2018-02-21 09:57:31 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe Konrad Melcher 2018-02-21 09:53:23 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe Konrad Melcher 2018-02-21 09:47:55 edycja dokumentu
Sprawozdania budżetowe Konrad Melcher 2018-02-21 09:47:13 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe Konrad Melcher 2018-02-21 09:22:51 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe Konrad Melcher 2018-02-21 09:22:36 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Konrad Melcher 2018-02-20 12:28:05 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Konrad Melcher 2018-02-20 12:12:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-02-20 11:58:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-02-20 11:57:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie 2018 r. Konrad Melcher 2018-02-20 11:54:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie 2016 r. Konrad Melcher 2018-02-20 11:54:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie 2017 r. Konrad Melcher 2018-02-20 11:53:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie 2016 r. Konrad Melcher 2018-02-20 11:53:06 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze t.j. inspektora ds. bhp, p.poż., zaopatrzenia i gospodarki magazynowej Konrad Melcher 2018-02-19 08:46:11 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-02-15 13:02:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko Konrad Melcher 2018-02-13 08:59:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko Konrad Melcher 2018-02-12 14:29:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko Konrad Melcher 2018-02-12 14:22:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Konrad Melcher 2018-02-12 14:18:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Konrad Melcher 2018-02-12 14:18:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Konrad Melcher 2018-02-12 14:17:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/26/2018 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Żychlin Konrad Melcher 2018-02-12 08:18:27 dodanie dokumentu
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNNYCH INTERESÓW GMINY ŻYCHLIN Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI Magdalena Ciećwierz 2018-02-09 11:21:56 dodanie dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektora ds. bhp, p.poż., zaopatrzenia i gospodarki magazynowej Konrad Melcher 2018-02-08 12:48:00 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektora ds. bhp, p.poż., zaopatrzenia i gospodarki magazynowej Konrad Melcher 2018-02-08 12:47:47 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XLI/229/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żychlin lub jej jednostkom organizacyjnym Konrad Melcher 2018-02-08 11:34:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/228/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-02-08 11:34:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/227/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2017-2021 Konrad Melcher 2018-02-08 11:34:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/226/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin Konrad Melcher 2018-02-08 11:33:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/225/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego z siedzibą w Żychlinie i nadania mu statutu Konrad Melcher 2018-02-08 11:33:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/224/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/129/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-02-08 11:33:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/223/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Konrad Melcher 2018-02-08 11:32:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/222/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" Konrad Melcher 2018-02-08 11:32:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/221/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin Konrad Melcher 2018-02-08 11:30:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/221/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin Konrad Melcher 2018-02-08 11:28:15 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLI/222/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" Konrad Melcher 2018-02-08 11:28:04 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLI/223/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Konrad Melcher 2018-02-08 11:27:55 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLI/224/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/129/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-02-08 11:27:39 usunięcie dokument