Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Konrad Melcher 2018-06-12 14:10:02 usunięcie załacznika
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Konrad Melcher 2018-06-12 14:08:35 edycja dokumentu
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Konrad Melcher 2018-06-12 14:07:31 usunięcie załacznika
Ogłoszeniu o zamówieniu - Roboty budowlane - Samorządowy Zakład Budżetowy: Renowacja i modernizacja zbiornika wody uzdatnionej zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Łukasińskiego 63 Konrad Melcher 2018-06-12 14:04:06 usunięcie załacznika
Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadań publicznych w 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-11 13:01:56 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej - 14 czerwca 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-10 00:23:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/246/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej Konrad Melcher 2018-06-08 14:16:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/245/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół, dla których Gmina Żychlin jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Konrad Melcher 2018-06-08 14:15:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/244/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-06-08 14:14:31 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-06-08 14:07:32 edycja dokumentu
Protokół Nr XLIV/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-08 14:00:02 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIII/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-08 13:58:02 dodanie dokumentu
Ogłoszeniu o zamówieniu - Roboty budowlane - Samorządowy Zakład Budżetowy: Renowacja i modernizacja zbiornika wody uzdatnionej zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Łukasińskiego 63 Konrad Melcher 2018-06-08 13:25:24 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu Konrad Melcher 2018-06-06 14:13:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość gruntową w Żychlinie ul. Łąkowa Konrad Melcher 2018-06-06 14:05:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/133/2018 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie absolutorium za 2017 rok Konrad Melcher 2018-06-05 08:34:21 dodanie dokumentu
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Konrad Melcher 2018-06-04 11:58:09 edycja dokumentu
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Konrad Melcher 2018-06-04 11:57:47 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej - 6 czerwca 2018 r. Konrad Melcher 2018-05-30 15:54:25 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-05-30 14:24:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy energii elektrycznej do obiektów Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie Konrad Melcher 2018-05-29 14:44:07 dodanie dokumentu
Decyzja z PGW Wody Polskie dotycząca taryfy za zbiorowę zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-05-28 14:19:27 edycja dokumentu
Decyzja z PGW Wody Polskie dotycząca taryfy za zbiorowę zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-05-28 14:18:43 dodanie dokumentu
Oferta "Gramy dla Niepodległej" Konrad Melcher 2018-05-28 14:07:25 dodanie dokumentu
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie i nazwiska Konrad Melcher 2018-05-25 09:24:14 edycja dokumentu
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie i nazwiska Konrad Melcher 2018-05-25 09:23:33 edycja dokumentu
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie i nazwiska Konrad Melcher 2018-05-25 09:21:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie SZB Konrad Melcher 2018-05-25 09:08:03 dodanie dokumentu
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Konrad Melcher 2018-05-25 09:04:25 dodanie dokumentu
Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Konrad Melcher 2018-05-25 09:03:29 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na terenie Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-05-25 09:02:51 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-05-25 09:00:19 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Żychlin Konrad Melcher 2018-05-25 08:59:39 dodanie dokumentu
PRZEBUDOWA DROGI ULICY DOBRZELIŃSKIEJ W ŻYCHLINIE Magdalena Ciećwierz 2018-05-24 11:57:34 dodanie dokumentu
Jacek Dysierowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2018-05-23 23:48:20 dodanie dokumentu
Piotr Wysocki - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie Konrad Melcher 2018-05-23 23:47:59 dodanie dokumentu
Barbara Pietrzak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabowie Konrad Melcher 2018-05-23 23:47:37 dodanie dokumentu
Ewa Irena Florczak - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2018-05-23 23:47:14 dodanie dokumentu
Łukasz Antczak - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2018-05-23 23:46:55 dodanie dokumentu
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka - Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury Konrad Melcher 2018-05-23 23:46:11 dodanie dokumentu