Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2017-11-29 13:37:26 edycja dokumentu
Informacja Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2017-11-29 13:36:53 edycja dokumentu
Informacja Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2017-11-29 13:36:28 edycja dokumentu
Informacja Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2017-11-29 13:34:53 edycja dokumentu
Informacja Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2017-11-29 13:33:21 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Konrad Melcher 2017-11-29 11:31:46 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXIV/17 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. Konrad Melcher 2017-11-27 15:23:39 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIII/17 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. Konrad Melcher 2017-11-27 15:22:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość gruntową zabudowaną w Śleszynie ul. Kamilewska Patryk Czarnecki 2017-11-27 11:43:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość gruntową zabudowaną w Śleszynie ul. Kamilewska Patryk Czarnecki 2017-11-27 11:40:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie odbrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Żychlinie ul. Mrchlewskiego 5A m 13 Patryk Czarnecki 2017-11-27 10:12:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Żychlinie ul. Marchlewskiego 5A Patryk Czarnecki 2017-11-27 10:10:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkaniowego z dnia 29.07.2015 r. Patryk Czarnecki 2017-11-27 10:08:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Żychlinie ul. Marchlewskiego 5A Patryk Czarnecki 2017-11-27 10:02:10 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Żychlinie Patryk Czarnecki 2017-11-27 10:01:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w miejscowości Czesławów 37 Patryk Czarnecki 2017-11-27 09:32:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Czesławów Patryk Czarnecki 2017-11-27 09:29:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Czesławów Patryk Czarnecki 2017-11-27 09:28:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/204/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Konrad Melcher 2017-11-24 11:11:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/203/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Konrad Melcher 2017-11-24 11:08:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/202/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu Konrad Melcher 2017-11-24 11:08:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/201/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" Konrad Melcher 2017-11-24 11:07:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/200/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Konrad Melcher 2017-11-24 11:04:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/200/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Konrad Melcher 2017-11-24 11:03:38 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXXVII/200/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Konrad Melcher 2017-11-24 11:00:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/199/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok Konrad Melcher 2017-11-24 10:59:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/198/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości Konrad Melcher 2017-11-24 10:59:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/197/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Konrad Melcher 2017-11-24 10:58:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/196/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-11-24 10:57:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/196/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-11-24 10:57:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie własnościowego prawa do lokali w Żychlinie ul. Łąkowa 6A Patryk Czarnecki 2017-11-22 11:37:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetarg ustny nieograniczony na zbycie własnościowego prawa do lokali w Żychlinie ul. Łąkowa 6A Patryk Czarnecki 2017-11-22 11:33:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnm nieograniczonym na zbycie własnościowego prawa do lokali w Żychlinie ul. Łąkowa 6A Patryk Czarnecki 2017-11-22 11:31:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie własnościowego prawa do lokali w Żychlinie ul. Łąkowa 6A Patryk Czarnecki 2017-11-22 11:20:48 edycja dokumentu
Dowóz dzieci i uczniów do szkół w roku 2018 i 2019 dla Gminy Żychlin Magdalena Ciećwierz 2017-11-20 11:42:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości przeznaczonych do rolniczego wydzierżawienia na okres do dziesięciu lat Konrad Melcher 2017-11-17 13:34:41 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Konrad Melcher 2017-11-17 12:55:36 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej - 21 listopada 2017 r. Konrad Melcher 2017-11-15 14:46:56 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej - 21 listopada 2017 r. Konrad Melcher 2017-11-15 14:45:47 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2017-11-15 13:21:39 edycja dokumentu