Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLI/225/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego z siedzibą w Żychlinie i nadania mu statutu Konrad Melcher 2018-02-08 11:27:29 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLI/226/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin Konrad Melcher 2018-02-08 11:27:22 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLI/227/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2017-2021 Konrad Melcher 2018-02-08 11:27:11 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLI/228/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-02-08 11:27:02 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLI/229/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żychlin lub jej jednostkom organizacyjnym Konrad Melcher 2018-02-08 11:26:50 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLI/219/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin Konrad Melcher 2018-02-08 11:25:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/221/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin Konrad Melcher 2018-02-08 11:23:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/220/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin Konrad Melcher 2018-02-08 11:23:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/221/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin Konrad Melcher 2018-02-08 11:22:30 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektora ds. bhp, p.poż., zaopatrzenia i gospodarki magazynowej Konrad Melcher 2018-02-08 11:09:36 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektora ds. bhp, p.poż., zaopatrzenia i gospodarki magazynowej Konrad Melcher 2018-02-08 11:09:18 usunięcie załacznika
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Konrad Melcher 2018-02-06 14:20:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/229/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żychlin lub jej jednostkom organizacyjnym Konrad Melcher 2018-02-06 14:09:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/228/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-02-06 14:09:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/227/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2017-2021 Konrad Melcher 2018-02-06 14:08:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/226/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin Konrad Melcher 2018-02-06 14:07:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/225/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego z siedzibą w Żychlinie i nadania mu statutu Konrad Melcher 2018-02-06 14:06:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/224/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/129/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-02-06 14:05:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/223/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Konrad Melcher 2018-02-06 14:04:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/222/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" Konrad Melcher 2018-02-06 14:03:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/221/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin Konrad Melcher 2018-02-06 14:02:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/220/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin Konrad Melcher 2018-02-06 14:01:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/219/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin Konrad Melcher 2018-02-06 14:00:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Konrad Melcher 2018-02-06 13:59:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/217/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-02-06 13:58:36 dodanie dokumentu
Ochrona środowiska Konrad Melcher 2018-02-06 13:50:28 edycja dokumentu
Ochrona środowiska Konrad Melcher 2018-02-06 13:49:34 usunięcie załacznika
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektora ds. bhp, p.poż., zaopatrzenia i gospodarki magazynowej Konrad Melcher 2018-02-06 13:43:03 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektora ds. bhp, p.poż., zaopatrzenia i gospodarki magazynowej Konrad Melcher 2018-02-06 13:41:48 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie Konrad Melcher 2018-02-05 14:02:44 edycja dokumentu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II Konrad Melcher 2018-02-05 14:02:28 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2018-02-05 14:02:14 edycja dokumentu
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Żychlinie Konrad Melcher 2018-02-05 13:59:23 edycja dokumentu
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Gimnazjum Publiczne w Żychlinie Konrad Melcher 2018-02-05 13:58:36 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie Konrad Melcher 2018-02-05 13:57:45 edycja dokumentu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II Konrad Melcher 2018-02-05 13:56:09 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2018-02-05 13:54:44 edycja dokumentu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Przedszkole Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II Konrad Melcher 2018-02-05 13:53:55 edycja dokumentu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Przedszkole Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II Konrad Melcher 2018-02-05 13:51:54 edycja dokumentu
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2018-02-05 13:51:16 edycja dokumentu