Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przydatność wody do spożycia 06.09.2018 r. Konrad Melcher 2018-09-06 15:03:06 dodanie dokumentu
Postanowienie z dnia 01.09.2018 r. Konrad Melcher 2018-09-05 15:57:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/267/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym Konrad Melcher 2018-09-05 15:48:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/266/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Konrad Melcher 2018-09-05 15:47:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/266/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Konrad Melcher 2018-09-05 15:42:27 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLIX/267/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym Konrad Melcher 2018-09-05 15:42:09 usunięcie dokument
Protokół Nr XLV/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2018 r. Konrad Melcher 2018-09-05 09:32:26 edycja dokumentu
Protokół Nr XLV/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2018 r. Konrad Melcher 2018-09-05 09:31:49 dodanie dokumentu
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-09-05 09:22:35 edycja dokumentu
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-09-05 09:22:26 usunięcie załacznika
Elżbieta Tarnowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-09-05 09:22:04 edycja dokumentu
Elżbieta Tarnowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-09-05 09:21:49 usunięcie załacznika
Kontakt telefoniczny Konrad Melcher 2018-09-03 15:24:35 edycja dokumentu
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera typu patcher na terenie gminy Żychlin- zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (zamówienie z wolnej ręki) Magdalena Ciećwierz 2018-09-03 14:37:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/267/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym Konrad Melcher 2018-08-31 11:30:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/266/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Konrad Melcher 2018-08-31 11:29:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/265/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018 - 2022 Konrad Melcher 2018-08-31 11:28:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/264/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-08-31 11:27:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/263/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Konrad Melcher 2018-08-31 11:26:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/262/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-08-31 11:25:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/261/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-08-31 11:25:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85_2018 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym Konrad Melcher 2018-08-30 10:26:22 dodanie dokumentu
Matylda Iwona Jakubowska-Czaja Konrad Melcher 2018-08-29 16:16:49 edycja dokumentu
Oferta "Muzyczne rytmy 100-lecia" Konrad Melcher 2018-08-29 16:09:15 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej - 28 sierpnia 2018 r. Konrad Melcher 2018-08-27 15:29:59 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej - 28 sierpnia 2018 r. Konrad Melcher 2018-08-27 15:29:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 sierpnia 2018 r. informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żychlinie w wyborach do Rady Miejskiej w Żychlinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Konrad Melcher 2018-08-27 14:11:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Kutnowskiego z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym utworzonych uchwałą Nr 266/XLII/14 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 2 lipca 2014 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 2978) w wyborach do Rady Powiatu Kutnowskiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kutnie Konrad Melcher 2018-08-27 14:10:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Konrad Melcher 2018-08-27 14:08:50 dodanie dokumentu
Stypendia 2018 Konrad Melcher 2018-08-27 13:52:29 edycja dokumentu
Stypendia 2018 Konrad Melcher 2018-08-27 13:51:38 edycja dokumentu
Stypendia 2018 Konrad Melcher 2018-08-27 13:51:08 dodanie dokumentu
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych: Waldemar Bartochowski 2018-08-24 10:09:27 edycja dokumentu
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych: Waldemar Bartochowski 2018-08-24 10:08:59 usunięcie załacznika
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-08-23 13:22:17 edycja dokumentu
Oferta "Piknik narodowy z inscenizacją" Konrad Melcher 2018-08-22 22:22:41 dodanie dokumentu
Oferta podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej... Waldemar Bartochowski 2018-08-22 11:31:18 edycja dokumentu
Oferta podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej... Waldemar Bartochowski 2018-08-22 11:30:52 edycja dokumentu
Oferta podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej... Waldemar Bartochowski 2018-08-22 11:30:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Żychlinie Waldemar Bartochowski 2018-08-22 08:01:46 dodanie dokumentu