Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr XL/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. Konrad Melcher 2018-02-05 08:30:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIX/17 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2017 r. Konrad Melcher 2018-02-05 08:28:45 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVIII/17 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 grudnia 2017 r. Konrad Melcher 2018-02-05 08:27:35 dodanie dokumentu
Okresowa ocena jakości wody Konrad Melcher 2018-02-02 13:13:52 dodanie dokumentu
2018 r. Konrad Melcher 2018-02-02 10:04:20 edycja dokumentu
2018 r. Konrad Melcher 2018-02-02 09:54:51 edycja dokumentu
2018 r. Konrad Melcher 2018-02-02 09:51:18 edycja dokumentu
2018 r. Konrad Melcher 2018-02-02 09:51:03 edycja dokumentu
2018 r. Konrad Melcher 2018-02-02 08:43:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/212/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017 - 2023 Konrad Melcher 2018-02-02 08:38:03 edycja dokumentu
2017 r. Konrad Melcher 2018-02-02 08:36:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym Konrad Melcher 2018-02-02 08:33:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie 2018 r. Konrad Melcher 2018-01-30 08:59:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-01-26 14:11:46 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych w 2018 roku Konrad Melcher 2018-01-26 11:53:16 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych w 2018 roku Konrad Melcher 2018-01-26 11:52:55 usunięcie załacznika
Plan zamówień publicznych w 2018 roku Konrad Melcher 2018-01-25 15:02:09 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej - 30 stycznia 2018 r. Konrad Melcher 2018-01-24 13:59:59 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej - 30 stycznia 2018 r. Konrad Melcher 2018-01-24 13:57:45 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-01-23 15:21:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Nr 7/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym Konrad Melcher 2018-01-23 14:01:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Nr 6/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym Konrad Melcher 2018-01-23 14:00:28 dodanie dokumentu
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabie - Oleszcze Gmina Żychlin Magdalena Ciećwierz 2018-01-22 11:49:58 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:25:20 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:23:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 135/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-01-19 09:08:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:07:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 134/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:07:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:06:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2018-01-19 09:06:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-01-19 09:05:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:05:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2018-01-19 09:04:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót Konrad Melcher 2018-01-19 09:03:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:02:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2018-01-19 09:02:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:01:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-01-19 09:00:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie Zarządzenia Nr 75/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej Konrad Melcher 2018-01-19 08:59:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-19 08:59:00 dodanie dokumentu