Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oferta "Siatkarskie wakacje z Małgorzatą Glinką" Konrad Melcher 2018-05-17 15:07:01 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent Konrad Melcher 2018-05-17 08:11:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16.05.2018 r. Konrad Melcher 2018-05-16 15:36:04 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach na 2018 r. Konrad Melcher 2018-05-16 15:01:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie II - 2018 r. Konrad Melcher 2018-05-16 13:15:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Zakup i sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Samorządowego zakładu Budżetowego Konrad Melcher 2018-05-11 13:14:53 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok Konrad Melcher 2018-05-11 09:03:10 dodanie dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze tj. referent Konrad Melcher 2018-04-30 23:08:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27.04.2018 r. Konrad Melcher 2018-04-27 11:22:49 dodanie dokumentu
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera typu patcher na terenie gminy Żychlin Magdalena Ciećwierz 2018-04-26 14:26:36 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe Konrad Melcher 2018-04-26 09:24:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Konrad Melcher 2018-04-26 09:21:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/242/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-04-26 09:20:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/241/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-04-26 09:20:02 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej - 25 kwietnia 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-22 00:02:14 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-04-21 23:25:12 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-19 15:19:09 edycja dokumentu
Przydatność wody do spożycia Konrad Melcher 2018-04-19 14:49:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy energii elektrycznej do obiektów Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie Konrad Melcher 2018-04-17 13:47:26 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-17 12:26:17 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe Konrad Melcher 2018-04-12 14:17:59 edycja dokumentu
Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żychlin w wysokości 2.808.504 zł Magdalena Ciećwierz 2018-04-10 12:10:19 dodanie dokumentu
Informacja z dnia 6 kwietnia 2016 r. o objęciu powierzonej funkcji Komisarza Wyborczego w Łodzi II Konrad Melcher 2018-04-09 15:07:47 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin Konrad Melcher 2018-04-09 09:27:10 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin Konrad Melcher 2018-04-09 09:26:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/232/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-04-05 11:03:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Konrad Melcher 2018-04-05 11:03:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-04-05 11:03:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Konrad Melcher 2018-04-05 11:01:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XL_215_18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-04-05 11:01:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-04-05 11:00:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany numeracji porządkowej przy ulicy Aleje Racławickie Konrad Melcher 2018-04-04 16:25:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:25:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:24:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym Konrad Melcher 2018-04-04 16:23:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Konrad Melcher 2018-04-04 16:23:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:22:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu dla lokal użytkowych stanowiących własność Gminy Żychlin, wynajmowanych przez Gminę Żychlin lub jej jednostki organizacyjne, w tym Samorządowy Zakład Budżetowy Konrad Melcher 2018-04-04 16:21:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:20:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-04-04 16:19:52 dodanie dokumentu