Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ewa Irena Florczak - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2017-11-15 10:38:47 dodanie dokumentu
Ewa Irena Florczak - p.o. Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2017-11-15 10:37:33 edycja dokumentu
Plan polowań zbiorowych i indywidualnych w sezonie 2017/2018 koła łowieckiego "Szarak" w Kutnie Konrad Melcher 2017-11-09 14:21:26 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia Konrad Melcher 2017-11-09 14:20:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/189/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-11-07 13:42:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/189/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-11-07 13:41:47 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 03.10.2017 r. Konrad Melcher 2017-11-03 13:16:44 dodanie dokumentu
Kadencja 2014 - 2018 Konrad Melcher 2017-11-02 12:34:16 edycja dokumentu
Kadencja 2014 - 2018 Konrad Melcher 2017-11-02 12:28:03 edycja dokumentu
Kadencja 2014 - 2018 Konrad Melcher 2017-11-02 12:26:24 edycja dokumentu
Kadencja 2014 - 2018 Konrad Melcher 2017-11-02 12:25:53 edycja dokumentu
Kadencja 2014 - 2018 Konrad Melcher 2017-11-02 12:22:56 edycja dokumentu
Kadencja 2014 - 2018 Konrad Melcher 2017-11-02 12:22:09 edycja dokumentu
Kadencja 2014 - 2018 Konrad Melcher 2017-11-02 12:21:41 edycja dokumentu
Kadencja 2014 - 2018 Konrad Melcher 2017-11-02 12:20:37 edycja dokumentu
Kadencja 2014 - 2018 Konrad Melcher 2017-11-02 12:18:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/195/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Żychlinie przy ul. 1-go Maja Konrad Melcher 2017-11-02 11:05:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/194/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVII/133/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r." Konrad Melcher 2017-11-02 11:04:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/193/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin na lata 2017-2020 Konrad Melcher 2017-11-02 11:03:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/192/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Grabowie Konrad Melcher 2017-11-02 11:00:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/191/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie Konrad Melcher 2017-11-02 10:59:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/190/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2017-11-02 10:59:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/189/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-11-02 10:58:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żychlin Konrad Melcher 2017-10-30 13:00:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w najem na okres dłuższy niż trzy lata Konrad Melcher 2017-10-30 12:59:55 dodanie dokumentu
Informacja dla mieszkańców dotychczasowych ulic Hanki Sawickiej, Janka Krasickiego i Juliana Marchlewskiego w Żychlinie Konrad Melcher 2017-10-30 12:55:41 dodanie dokumentu
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji Konrad Melcher 2017-10-30 09:03:57 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej - 27 października 2017 r. Konrad Melcher 2017-10-24 15:07:18 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej - 27 października 2017 r. Konrad Melcher 2017-10-24 15:05:36 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2017-10-24 10:29:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w najem na okres dłuższy niż trzy lata Konrad Melcher 2017-10-20 13:48:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w najem na okres dłuższy niż trzy lata Konrad Melcher 2017-10-20 13:47:56 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 94/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w najem na okres dłuższy niż trzy lata Konrad Melcher 2017-10-20 12:38:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w najem na okres dłuższy niż trzy lata Konrad Melcher 2017-10-20 12:38:37 usunięcie załacznika
Budowa wodociągu w miejscowości Drzewoszki Wielkie gm. Żychlin Magdalena Ciećwierz 2017-10-20 12:05:50 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Konrad Melcher 2017-10-19 14:33:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Żychlin Konrad Melcher 2017-10-19 14:08:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" Konrad Melcher 2017-10-19 14:06:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2017-10-19 14:05:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2017-10-19 14:04:03 dodanie dokumentu