Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 89/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie z siedzibą przy ul. 1-go Maja 36 w Żychlinie Konrad Melcher 2017-10-19 14:03:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-10-19 14:02:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-10-19 14:00:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-10-19 13:59:13 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 88/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-10-19 13:59:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w najem na okres dłuższy niż trzy lata Konrad Melcher 2017-10-19 13:46:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w najem na okres dłuższy niż trzy lata Konrad Melcher 2017-10-19 13:46:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Żychlin Konrad Melcher 2017-10-19 13:44:04 dodanie dokumentu
Kalendarz polowań w sezonie 2017/2018 koła łowieckiego "Jeleń" w Żychlinie Konrad Melcher 2017-10-17 15:17:35 dodanie dokumentu
Program Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Konrad Melcher 2017-10-17 10:21:22 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin w sezonie zimowym 2017/2018 r. Magdalena Ciećwierz 2017-10-16 13:36:01 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wskazaniu kandydata na funkcję dyrektora w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie z siedzibą przy ul. 1-go Maja 36 w Żychlinie Konrad Melcher 2017-10-12 10:30:54 dodanie dokumentu
Plan polowań zbiorowych i indywidualnych w sezonie 2017/2018 koła łowieckiego "Szarak" w Kutnie Konrad Melcher 2017-10-10 14:36:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 06.10.2017 r. Konrad Melcher 2017-10-06 12:59:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 października 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2017-10-05 14:35:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-10-05 14:34:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-10-05 14:33:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-10-05 14:32:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2017-10-05 14:31:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-10-05 14:30:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-10-05 14:29:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli przestrzegania i stosowania przepisów utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2017-10-05 14:28:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw ochrony terenów zieleni i zadrzewień Konrad Melcher 2017-10-05 14:27:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 września 2017 r. o zmianie Zarządzenia Nr 139/14 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 4 stycznia 201 Or. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych 1 sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żychlin Konrad Melcher 2017-10-05 14:26:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 77/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 września 2017 r. o zmianie Zarządzenia Nr 75/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej Konrad Melcher 2017-10-05 14:26:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 września 2017 r. o zmianie Zarządzenia Nr 139/14 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 4 stycznia 201 Or. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych 1 sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żychlin Konrad Melcher 2017-10-05 14:24:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 września 2017 r. o zmianie Zarządzenia Nr 9/2015 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Konrad Melcher 2017-10-05 14:22:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE" z udziałem środków Unii Europejskiej w 2017 r. Konrad Melcher 2017-10-05 14:21:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-10-05 14:15:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 września 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 18/08 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym oraz Zarządzenia Nr 64/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 18/08 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym Konrad Melcher 2017-10-05 14:13:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie ul. 1-go Maja 36. Konrad Melcher 2017-10-05 14:11:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-10-05 14:09:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-10-05 14:08:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2017 r. Konrad Melcher 2017-10-05 14:08:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-10-05 14:07:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Żychlin Konrad Melcher 2017-10-05 14:06:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. Konrad Melcher 2017-10-05 14:02:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2017-10-05 14:01:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Żychlin Konrad Melcher 2017-10-05 14:00:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2017-10-05 13:53:52 dodanie dokumentu