Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 124/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 listopada 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr 76/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 08 września 2017r. zmieniającego Żarządzenie Nr 139/14 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych 1 sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żychlin Konrad Melcher 2019-01-15 09:42:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:41:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:40:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:38:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:37:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 120/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:37:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:36:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:35:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2019-01-15 09:34:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:32:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót Konrad Melcher 2019-01-15 09:30:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające ZARZĄDZENIE NR 113/18 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie : powołania Komisji Inwentaryzacyjnych Konrad Melcher 2019-01-15 09:30:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych Konrad Melcher 2019-01-15 09:28:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:27:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:26:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia metodologii szacowania ryzyka dla zasobów danych osobowych w Urzędzie Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2019-01-15 09:25:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:24:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:24:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:22:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:21:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:21:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:19:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:19:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót Konrad Melcher 2019-01-15 09:18:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2019-01-15 09:16:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 101/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Konrad Melcher 2019-01-15 09:15:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2019-01-15 09:13:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 85/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym Konrad Melcher 2019-01-11 13:35:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/19 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata Konrad Melcher 2019-01-11 13:34:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym Konrad Melcher 2019-01-11 13:31:28 edycja dokumentu
Elżbieta, Wanda Sikora - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2019-01-07 14:42:46 dodanie dokumentu
Michał, Janusz Kowalik - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2019-01-07 14:42:07 dodanie dokumentu
Agnieszka Sidwa Konrad Melcher 2019-01-07 14:41:24 dodanie dokumentu
Ewa, Barbara Wypych Konrad Melcher 2019-01-07 14:40:55 dodanie dokumentu
Ewa Stańczak Konrad Melcher 2019-01-07 14:40:18 dodanie dokumentu
Janusz, Piotr Kowalski Konrad Melcher 2019-01-07 14:39:46 dodanie dokumentu
Justyna Rapsiewicz Konrad Melcher 2019-01-07 14:39:13 dodanie dokumentu
Krzysztof Wojtalewicz Konrad Melcher 2019-01-07 14:38:46 dodanie dokumentu
Leszek Kwiatkowski Konrad Melcher 2019-01-07 14:38:11 dodanie dokumentu
Paulina Żurawik Konrad Melcher 2019-01-07 14:35:46 dodanie dokumentu