Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 10/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 16:05:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Konrad Melcher 2018-04-04 16:04:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu rzeczowo-finansowego, tabeli dopłat do różnych form wypoczynku, maksymalnej pomocy na cele mieszkaniowe, maksymalnej wysokości pomocy rzeczowej i finansowej przyznawanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Żychlinie na rok 2018 Konrad Melcher 2018-04-04 16:04:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym Konrad Melcher 2018-04-04 16:02:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym Konrad Melcher 2018-04-04 16:02:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-04-04 15:59:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-04-04 15:58:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2018 r. Konrad Melcher 2018-04-04 15:57:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-04-04 15:56:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Konrad Melcher 2018-04-04 15:55:39 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia Konrad Melcher 2018-03-30 13:23:00 dodanie dokumentu
Informacje o naborze Konrad Melcher 2018-03-28 09:33:50 edycja dokumentu
Informacja na temat urzędników wyborczych Konrad Melcher 2018-03-28 09:33:22 edycja dokumentu
Informacje o naborze Konrad Melcher 2018-03-28 09:25:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym Konrad Melcher 2018-03-28 09:02:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Konrad Melcher 2018-03-28 09:01:53 dodanie dokumentu
Komunikat Konrad Melcher 2018-03-22 14:10:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/240/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-03-22 08:02:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/239/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/224/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/129/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-03-22 08:01:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/238/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Konrad Melcher 2018-03-22 08:00:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/237/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-03-22 07:58:58 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLII/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. Konrad Melcher 2018-03-22 07:54:05 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLI/18 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. Konrad Melcher 2018-03-22 07:53:00 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żychlin Magdalena Ciećwierz 2018-03-21 09:58:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-03-19 13:03:04 dodanie dokumentu
Informacja na temat urzędników wyborczych Konrad Melcher 2018-03-13 22:25:41 edycja dokumentu
Informacja na temat urzędników wyborczych Konrad Melcher 2018-03-13 22:24:30 dodanie dokumentu
Wybory Samorządowe 2018 Konrad Melcher 2018-03-13 22:11:51 usunięcie dokument
Wybory Samorządowe 2018 Konrad Melcher 2018-03-13 22:11:38 dodanie dokumentu
Informacje o naborze Konrad Melcher 2018-03-13 22:00:11 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej - 20 marca 2018 r. Konrad Melcher 2018-03-13 21:34:43 edycja dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-03-13 21:10:54 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej - 20 marca 2018 r. Konrad Melcher 2018-03-13 21:09:59 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-03-13 21:07:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/236/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Konrad Melcher 2018-03-08 12:50:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/235/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIX/212/17 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017 - 2023 Konrad Melcher 2018-03-08 12:49:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/234/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Konrad Melcher 2018-03-08 12:49:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/233/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2018 rok" Konrad Melcher 2018-03-08 12:48:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/232/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-03-08 12:46:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/231/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-03-08 12:45:39 dodanie dokumentu