Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26.06.2018 r. Konrad Melcher 2018-06-26 09:53:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25.06.2018 r. Konrad Melcher 2018-06-25 12:42:56 dodanie dokumentu
Informacja o osiągniętych przez Gminę Żychlin poziomach odzysku odpadów komunalnych w 2017 roku Konrad Melcher 2018-06-22 14:10:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/223/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Konrad Melcher 2018-06-22 14:09:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/222/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" Konrad Melcher 2018-06-22 14:08:31 dodanie dokumentu
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Konrad Melcher 2018-06-21 14:39:12 dodanie dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze tj. referent Konrad Melcher 2018-06-20 14:53:45 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze t.j. inspektora ds. bhp, p.poż., zaopatrzenia i gospodarki magazynowej Konrad Melcher 2018-06-20 14:52:57 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektora ds. bhp, p.poż., zaopatrzenia i gospodarki magazynowej Konrad Melcher 2018-06-20 14:52:25 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze tj. referent Konrad Melcher 2018-06-20 14:51:52 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze tj. kasjer - referent Konrad Melcher 2018-06-20 14:50:49 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Konrad Melcher 2018-06-20 14:48:38 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Konrad Melcher 2018-06-20 14:45:37 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Konrad Melcher 2018-06-20 14:41:46 edycja dokumentu
Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Konrad Melcher 2018-06-20 14:36:18 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żychlin za 2017 r. Konrad Melcher 2018-06-20 14:30:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20.06.2018 r Konrad Melcher 2018-06-20 14:28:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-06-19 08:55:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-06-19 08:53:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Konrad Melcher 2018-06-19 08:50:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/251/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Grzegorza Ambroziaka Burmistrza Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-06-19 08:42:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/250/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-06-19 08:41:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/249/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-06-19 08:39:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/248/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2017 rok Konrad Melcher 2018-06-19 08:38:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/247/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok Konrad Melcher 2018-06-19 08:37:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18.06.2018 r Konrad Melcher 2018-06-18 13:48:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18.06.2018 r. Konrad Melcher 2018-06-18 13:48:03 dodanie dokumentu
Lista podmiotów którym przyznano dotacje na realizację zadania publicznego Konrad Melcher 2018-06-18 10:44:12 edycja dokumentu
Lista podmiotów którym przyznano dotacje na realizację zadania publicznego Konrad Melcher 2018-06-18 10:43:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/168/2018 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 czerwca2018 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego do zaciągnięcia przez Gminę Żychlin Konrad Melcher 2018-06-18 08:57:38 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-15 13:52:10 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-15 13:51:49 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-15 13:51:12 usunięcie dokument
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-15 13:51:06 usunięcie dokument
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-15 13:48:19 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - 2018 r. Konrad Melcher 2018-06-15 13:46:42 dodanie dokumentu
Elżbieta Tarnowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-06-15 08:37:09 edycja dokumentu
Elżbieta Tarnowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-06-15 08:36:08 usunięcie załacznika
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-06-15 08:34:12 edycja dokumentu
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-06-15 08:33:46 usunięcie załacznika