Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-03-19 13:03:04 dodanie dokumentu
Informacja na temat urzędników wyborczych Konrad Melcher 2018-03-13 22:25:41 edycja dokumentu
Informacja na temat urzędników wyborczych Konrad Melcher 2018-03-13 22:24:30 dodanie dokumentu
Wybory Samorządowe 2018 Konrad Melcher 2018-03-13 22:11:51 usunięcie dokument
Wybory Samorządowe 2018 Konrad Melcher 2018-03-13 22:11:38 dodanie dokumentu
Informacje o naborze Konrad Melcher 2018-03-13 22:00:11 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej - 20 marca 2018 r. Konrad Melcher 2018-03-13 21:34:43 edycja dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-03-13 21:10:54 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej - 20 marca 2018 r. Konrad Melcher 2018-03-13 21:09:59 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-03-13 21:07:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/236/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Konrad Melcher 2018-03-08 12:50:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/235/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIX/212/17 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017 - 2023 Konrad Melcher 2018-03-08 12:49:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/234/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Konrad Melcher 2018-03-08 12:49:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/233/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2018 rok" Konrad Melcher 2018-03-08 12:48:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/232/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-03-08 12:46:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/231/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-03-08 12:45:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/230/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Konrad Melcher 2018-03-08 12:44:52 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Konrad Melcher 2018-03-08 12:23:38 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin Konrad Melcher 2018-03-07 12:58:28 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia Konrad Melcher 2018-03-07 12:51:03 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej - 5 marca 2018 r. Konrad Melcher 2018-02-28 15:58:20 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-02-28 14:08:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników w ramach przeprowadzonego konkursu ofert 2018 Konrad Melcher 2018-02-28 13:20:06 dodanie dokumentu
Zakończono zadanie pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żychlin w 2017 r." Konrad Melcher 2018-02-27 12:27:41 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach na 2018 r. Konrad Melcher 2018-02-26 09:17:56 dodanie dokumentu
Informacje o naborze Konrad Melcher 2018-02-23 11:57:41 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Konrad Melcher 2018-02-21 10:11:52 edycja dokumentu
Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadań publicznych w 2018 r. Konrad Melcher 2018-02-21 09:57:31 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe Konrad Melcher 2018-02-21 09:53:23 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe Konrad Melcher 2018-02-21 09:47:55 edycja dokumentu
Sprawozdania budżetowe Konrad Melcher 2018-02-21 09:47:13 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe Konrad Melcher 2018-02-21 09:22:51 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe Konrad Melcher 2018-02-21 09:22:36 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Konrad Melcher 2018-02-20 12:28:05 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Konrad Melcher 2018-02-20 12:12:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-02-20 11:58:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-02-20 11:57:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie 2018 r. Konrad Melcher 2018-02-20 11:54:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie 2016 r. Konrad Melcher 2018-02-20 11:54:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie 2017 r. Konrad Melcher 2018-02-20 11:53:56 edycja dokumentu