Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie Konrad Melcher 2017-10-05 10:37:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie Konrad Melcher 2017-10-05 10:31:31 dodanie dokumentu
Małgorzata Jolanta Wojtalik - Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie Konrad Melcher 2017-10-04 13:42:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 86/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 października 2017 r. Konrad Melcher 2017-10-03 11:52:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/188/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu Konrad Melcher 2017-10-02 14:24:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/187/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żychlin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony Konrad Melcher 2017-10-02 14:23:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVIII/142/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2017-10-02 14:23:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/185/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-10-02 14:22:00 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Konrad Melcher 2017-09-27 15:18:28 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej - 28 września 2017 r. Konrad Melcher 2017-09-25 14:04:47 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2017-09-25 11:46:27 edycja dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2017-09-25 11:45:30 edycja dokumentu
Modernizacja ulicy Pl. 29-go Listopada w Żychlinie. Etap I - Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym Magdalena Ciećwierz 2017-09-22 13:14:12 dodanie dokumentu
Małgorzata Jolanta Wojtalik - Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie Konrad Melcher 2017-09-12 10:22:21 edycja dokumentu
Elżbieta Wanda Sikora Konrad Melcher 2017-09-11 14:32:46 edycja dokumentu
Marek Materka - Prezes Spółki Mig - Ma Sp. z o. o Konrad Melcher 2017-09-11 13:00:14 edycja dokumentu
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka - Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury Konrad Melcher 2017-09-11 12:59:55 edycja dokumentu
Decyzja z dnia 05.09.2017 r. Konrad Melcher 2017-09-08 13:11:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.09.2017 r. Konrad Melcher 2017-09-08 13:10:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/184/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXXII/170/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu Konrad Melcher 2017-09-08 12:34:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/183/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żychlin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony Konrad Melcher 2017-09-08 12:33:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/182/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXXI/164/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności drogi kolejowej, obciążających nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żychlin Konrad Melcher 2017-09-08 12:32:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/181/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Żychlin Konrad Melcher 2017-09-08 12:31:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/180/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Żychlin Konrad Melcher 2017-09-08 12:30:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/179/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-09-08 12:29:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/178/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2017-09-08 12:29:05 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej - 6 września 2017 r. Konrad Melcher 2017-09-06 14:45:44 edycja dokumentu
Ochrona środowiska Konrad Melcher 2017-09-06 14:09:47 edycja dokumentu
Ochrona środowiska Konrad Melcher 2017-09-06 14:09:35 usunięcie załacznika
Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie, ul. 1-go Maja 36 Konrad Melcher 2017-09-05 12:58:46 edycja dokumentu
Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie, ul. 1-go Maja 36 Konrad Melcher 2017-09-05 12:56:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie, ul. 1-go Maja 36 Konrad Melcher 2017-09-05 12:54:57 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Konrad Melcher 2017-09-05 09:18:17 edycja dokumentu
II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" Konrad Melcher 2017-09-04 12:55:46 dodanie dokumentu
Postanowienie z dnia 01.09.2017 r. Konrad Melcher 2017-09-01 13:15:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 01.09.2017 r. Konrad Melcher 2017-09-01 13:14:28 dodanie dokumentu
Informacja o wyłożeniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu Konrad Melcher 2017-09-01 12:30:02 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej - 6 września 2017 r. Konrad Melcher 2017-08-31 14:41:14 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2017-08-31 14:07:12 edycja dokumentu
Informacja z realizacji budżetu Gminy Żychlin za I półrocze 2017 r. Konrad Melcher 2017-08-31 14:00:21 dodanie dokumentu