Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Umowa o świadczenie usług Nr 11/2017 zawarta w dniu 02.01.2017 r. Konrad Melcher 2018-01-15 14:02:25 dodanie dokumentu
Umowa o świadczenie usług Nr 10/2017 zawarta w dniu 02.01.2017 r. Konrad Melcher 2018-01-15 13:57:13 dodanie dokumentu
Umowa o świadczenie usług Nr 9/2017 zawarta w dniu 02.01.2017 r. Konrad Melcher 2018-01-15 13:56:47 dodanie dokumentu
Umowa o świadczenie usług Nr 8/2017 zawarta w dniu 02.01.2017 r. Konrad Melcher 2018-01-15 13:56:28 dodanie dokumentu
Umowa o świadczenie usług Nr 7/2017 zawarta w dniu 02.01.2017 r. Konrad Melcher 2018-01-15 13:56:08 dodanie dokumentu
Umowa o świadczenie usług Nr 6/2017 zawarta w dniu 02.01.2017 r. Konrad Melcher 2018-01-15 13:55:44 dodanie dokumentu
Umowa o świadczenie usług Nr 5/2017 zawarta w dniu 02.01.2017 r. Konrad Melcher 2018-01-15 13:54:54 dodanie dokumentu
Umowa o świadczenie usług Nr 4/2017 zawarta w dniu 02.01.2017 r. Konrad Melcher 2018-01-15 13:54:17 dodanie dokumentu
Umowa o świadczenie usług Nr 3/2017 zawarta w dniu 02.01.2017 r. Konrad Melcher 2018-01-15 13:53:41 dodanie dokumentu
Umowa o świadczenie usług Nr 2/2017 zawarta w dniu 02.01.2017 r. Konrad Melcher 2018-01-15 13:52:16 dodanie dokumentu
Umowa o świadczenie usług Nr 1/2017 zawarta w dniu 02.01.2017 r. Konrad Melcher 2018-01-15 13:51:32 dodanie dokumentu
2017 r. Konrad Melcher 2018-01-15 13:40:29 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia Konrad Melcher 2018-01-12 12:15:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/213/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Konrad Melcher 2018-01-08 15:02:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/212/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017 - 2023 Konrad Melcher 2018-01-08 15:01:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/329/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-01-08 11:52:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/328/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-01-08 11:51:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/327/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Żychlin na 2018 rok Konrad Melcher 2018-01-08 11:49:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/327/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Żychlin na 2018 rok Konrad Melcher 2018-01-08 11:49:10 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej - 12 stycznia 2018 r. Konrad Melcher 2018-01-08 11:30:26 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-01-08 11:25:38 edycja dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-01-08 11:24:55 edycja dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-01-08 11:23:38 edycja dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2018-01-08 11:22:46 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Konrad Melcher 2018-01-04 12:59:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Samorządowy Zakład Budżetowy: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Samorządowego Zakładu Budżeowego w Żychlinie Konrad Melcher 2018-01-02 13:57:11 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 r. Konrad Melcher 2017-12-27 19:57:37 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 r. Konrad Melcher 2017-12-27 19:56:02 usunięcie dokument
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 r. Konrad Melcher 2017-12-27 19:54:44 dodanie dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2017-12-27 19:43:04 edycja dokumentu
Porządek obrad Konrad Melcher 2017-12-27 19:41:26 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Konrad Melcher 2017-12-20 12:15:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/208/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXXI/160/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Konrad Melcher 2017-12-19 14:58:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/192/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Grabowie Konrad Melcher 2017-12-19 14:57:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/191/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie Konrad Melcher 2017-12-19 14:57:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/190/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2017-12-19 14:56:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/162/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/150/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu sieci prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Konrad Melcher 2017-12-19 14:56:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/161/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2017-12-19 14:55:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/160/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Konrad Melcher 2017-12-19 14:55:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/43/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania Konrad Melcher 2017-12-19 14:48:13 dodanie dokumentu