Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 03.08.2018 r. Konrad Melcher 2018-08-08 15:39:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Żychlinie Konrad Melcher 2018-08-07 13:49:14 edycja dokumentu
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie informuje o planowanym zatrudnieniu od 20.08.2018 r. jednego pracownika na stanowisku sekretarz w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie... Konrad Melcher 2018-08-07 13:48:28 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwał Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-08-07 10:12:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Żychlinie Waldemar Bartochowski 2018-07-30 13:39:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Żychlinie Waldemar Bartochowski 2018-07-30 13:36:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie Budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii 15 kV na słupach wraz z linią napowietrzną NN oraz stacji transformatorowej 15/04kV Waldemar Bartochowski 2018-07-30 13:35:34 edycja dokumentu
Obwieszczenia w sprawie Budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii 15 kV na słupach wraz z linią napowietrzną NN oraz stacji transformatorowej 15/04kV Waldemar Bartochowski 2018-07-30 13:35:05 dodanie dokumentu
informacja dot. przydatności wody do spożycia Waldemar Bartochowski 2018-07-24 12:36:50 dodanie dokumentu
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. Waldemar Bartochowski 2018-07-20 10:31:06 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe Konrad Melcher 2018-07-20 10:05:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej w Żychlinie ul. Łąkowa Konrad Melcher 2018-07-17 15:01:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/260/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Konrad Melcher 2018-07-17 14:58:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/260/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Konrad Melcher 2018-07-17 14:58:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/259/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-07-17 14:57:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/258/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-07-17 14:56:34 dodanie dokumentu
Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie Magdalena Ciećwierz 2018-07-17 14:30:03 dodanie dokumentu
2017 r. Konrad Melcher 2018-07-16 14:50:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16.07.2018r. Konrad Melcher 2018-07-16 14:47:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16.07.2018 r. Konrad Melcher 2018-07-16 14:47:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/257/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu Konrad Melcher 2018-07-14 00:18:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/256/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-07-14 00:18:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-07-14 00:17:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-07-14 00:17:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/254/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Konrad Melcher 2018-07-14 00:16:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/253/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-07-14 00:16:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/253/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Konrad Melcher 2018-07-14 00:04:15 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVII/254/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Konrad Melcher 2018-07-14 00:04:03 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-07-14 00:03:51 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVII/256/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-07-14 00:03:42 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVII/257/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu Konrad Melcher 2018-07-14 00:03:29 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVII/257/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu Konrad Melcher 2018-07-11 15:36:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/256/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-07-11 15:35:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-07-11 15:35:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/254/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Konrad Melcher 2018-07-11 15:34:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/254/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Konrad Melcher 2018-07-11 15:33:37 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-07-11 15:33:01 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVII/256/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-07-11 15:32:49 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVII/257/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu Konrad Melcher 2018-07-11 15:32:35 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVII/257/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu Konrad Melcher 2018-07-10 13:04:13 dodanie dokumentu