Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2014 rok Konrad Melcher 2018-11-28 12:36:23 usunięcie dokument
2016 rok Konrad Melcher 2018-11-28 12:36:13 usunięcie dokument
2017 rok Konrad Melcher 2018-11-28 12:36:02 usunięcie dokument
2018 rok Konrad Melcher 2018-11-28 12:35:48 usunięcie dokument
Zawiadomienie o I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. Konrad Melcher 2018-11-28 12:35:19 usunięcie dokument
Zawiadomienie o II sesji w dniu 9 grudnia 2014 r. Konrad Melcher 2018-11-28 12:34:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. Konrad Melcher 2018-11-28 12:24:18 dodanie dokumentu
Kontakt telefoniczny Konrad Melcher 2018-11-28 11:13:21 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Konrad Melcher 2018-11-28 11:07:31 edycja dokumentu
Kadencja 2018 - 2023 Konrad Melcher 2018-11-28 11:03:58 edycja dokumentu
Kadencja 2018 - 2023 Konrad Melcher 2018-11-28 11:03:38 edycja dokumentu
Kadencja 2014 - 2018 Konrad Melcher 2018-11-28 11:03:08 edycja dokumentu
Kadencja 2018 - 2023 Konrad Melcher 2018-11-28 11:02:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Grzegorza Ambroziaka Burmistrza Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-11-28 10:41:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-11-28 10:40:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-11-28 10:39:53 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie Konrad Melcher 2018-11-28 10:29:36 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie Konrad Melcher 2018-11-28 10:24:47 edycja dokumentu
Żychliński Dom Kultury Konrad Melcher 2018-11-28 10:19:12 edycja dokumentu
Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie Konrad Melcher 2018-11-28 10:15:21 edycja dokumentu
Projekty uchwał na I sesję Rady Miejskiej - 23 listopada 2018 r. Konrad Melcher 2018-11-27 15:25:49 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Konrad Melcher 2018-11-27 11:45:11 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Konrad Melcher 2018-11-27 10:07:31 edycja dokumentu
Projekty uchwał na I sesję Rady Miejskiej - 23 listopada 2018 r. Konrad Melcher 2018-11-22 14:24:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/284/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Konrad Melcher 2018-11-21 12:08:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/283/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Konrad Melcher 2018-11-21 12:07:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/282/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Konrad Melcher 2018-11-21 12:05:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/281/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych Konrad Melcher 2018-11-21 12:04:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/280/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Konrad Melcher 2018-11-21 12:03:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/279/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok Konrad Melcher 2018-11-21 12:02:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/278/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości Konrad Melcher 2018-11-21 12:01:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/277/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego Konrad Melcher 2018-11-21 12:00:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/276/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Konrad Melcher 2018-11-21 11:59:25 dodanie dokumentu
Statut Gminy Żychlin Konrad Melcher 2018-11-16 11:01:56 edycja dokumentu
Zawiadomienie o I sesji w dniu 23 listopada 2018 r. Konrad Melcher 2018-11-16 10:47:33 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Żychlinie Konrad Melcher 2018-11-13 10:13:46 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o I sesji w dniu 23 listopada 2018 r. Konrad Melcher 2018-11-13 09:41:32 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Konrad Melcher 2018-11-08 11:11:58 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Konrad Melcher 2018-11-08 11:11:36 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Konrad Melcher 2018-11-08 11:10:11 edycja dokumentu