Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2019 r.

Treść do pobrania w załączniku poniżej.


Załączniki:

07.DT-1-A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.PDF
08.DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.PDF
IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
ZIN-1 - Zał. do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających.pdf
ZIN-2 - Zał. do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych.pdf
ZIN-3 - Zał. do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
ZDN-1 - Zał. do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających.pdf
ZDN-2 - Zał. do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych.pdf
IR-1 - Informacji o gruntach.pdf
ZIR-1 - Zał. do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
ZIR-2 - Zał. do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
ZIR-3 - Zał. do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.pdf
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny.pdf
ZDR-1 - Zał. do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
ZDR-2 - Zał. do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
IL-1 - Informacja o lasach.pdf
ZIL-1 - Zał. do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
ZIL-2 - Zał. do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
ZIL-3 - Zał. do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf
DL-1 - Deklaracja na podatek leśny.pdf
ZDL-1 - Zał. do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
ZDL-2 - Zał. do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf