W celu złożenia wniosku o Dobry Start 300+ zainteresowani powinni posiadać:

- dowód osobisty,

- adres mailowy +  nr telefonu komórkowego,

- dane dzieci (imię, nazwisko i PESEL),

- dane szkoły (rodzaj, nazwa, adres),

- nr rachunku bankowego.