INFORMACJA


 

W związku z procedowaną ustawą rządową, umożliwiającą samorządom dystrybucję węgla, Gmina Żychlin przygotowuje różne warianty rozwiązań, mających na celu zapewnienie zainteresowanym mieszkańcom niezbędnych dostaw węgla, w przypadku dostępności tego surowca na rynku.

Należy podkreślić, że zakupu węgla w preferencyjnej cenie mogą dokonać mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Uprawnione osoby, mające trudności z zakupem węgla mogą zgłaszać swoje potrzeby telefonicznie 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie w dni robocze od godz. 08:30 do 15:00 pod następującymi numerami telefonów:

•      24 3512043

•      24 3512061

Pozyskane informacje pomogą wstępnie oszacować skalę potrzeb uprawnionych osób, zainteresowanych zakupem węgla w ramach tzw. zakupu preferencyjnego. Przekazanie takiej informacji nie należy traktować jako tożsame ze złożeniem ostatecznego zapotrzebowania, gdyż stosowne rozporządzenie określi ilość węgla dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego.

W momencie uruchomienia przez Gminę Żychlin sprzedaży i dystrybucji węgla konieczne będzie złożenie właściwego wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie. O dalszych szczegółach realizacji wsparcia mieszkańców w zakresie zakupu węgla będziemy informowali na bieżąco.