Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

Treść do pobrania w załączniku poniżej.Załączniki:

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023