W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Akty prawa miejscowego 2021 r.

Akty prawa miejscowego 2021 r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Żychlinie w 2021 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1. Uchwała Nr XLIV/225/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 4 marca 2022 r.

poz. 1209

2. Uchwała nr XLV/224/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 17 maja 2022 r.

poz. 2808

3. Uchwała Nr XLIV/220/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 1 grudnia 2021 r.

poz. 5886

4. Uchwała Nr XLIII/217/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 listopada 2021 r.

poz. 5599

5. Uchwała Nr XLIII/216/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 listopada 2021 r.

poz. 5598

6. Uchwała Nr XLIII/215/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 26 listopada 2021 r.

poz. 5693

7. Uchwała Nr XLIII/214/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 listopada 2021 r.

poz. 5597

8. Uchwała Nr XLIII/213/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 listopada 2021 r.

poz. 5596

9. Uchwała Nr XLIII/212/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 listopada 2021 r.

poz. 5595

10. Uchwała Nr XLIII/211/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 listopada 2021 r. zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 28 stycznia  2022 r.

poz. 544

11. Uchwała Nr XLII/210/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ujednolicenia i sprostowania nazw ulic na terenie miasta Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 23 listopada 2021 r.

poz. 5496

12. Uchwała Nr XLII/208/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 23 listopada 2021 r.

poz. 5495

13. Uchwała Nr XLI/207/21 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 listopada 2021 r.

poz. 5632

14. Uchwała Nr XLI/205/21 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 października 2021 r. o zmianie Uchwały Nr XL/202/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 listopada 2021 r.

poz. 5631

15. Uchwała Nr XL/204/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 września 2021 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin"

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 7 października 2021 r.

poz. 4574

16. Uchwała Nr XL/202/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 28 października 2021 r.

poz. 4854

17. Uchwała Nr XXXIX/200/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

poz. 4046

18. Uchwała Nr XXXVIII/197/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żychlin na rok szkolny 2021/2022

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

poz. 3580

19. Uchwała Nr XXXVIII/195/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

poz. 3579

20. Uchwała Nr XXXVIII/193/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

poz. 3991

21. Uchwała nr XXXVII/190/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 9 czerwca 2022 r.

poz. 3427

22. Uchwała Nr XXXVI/186/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 5 lipca 2021 r.

poz. 3034

23. Uchwała Nr XXXVI/185/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 5 lipca 2021 r.

poz. 3033

24. Uchwała Nr XXXV/183/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 16 czerwca 2021 r.

poz. 2738

25. Uchwała Nr XXXV/182/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 czerwca 2021 r.

poz. 2894

26. Uchwała Nr XXXIV/181/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 czerwca 2021 r.

poz. 2595

27. Uchwała Nr XXXIV/179/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 czerwca 2021 r.

poz. 2594

28. Uchwała Nr XXXIII/173/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

poz. 2197

29. Uchwała Nr XXXIII/172/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 marca 2021 r. o zmianie Uchwały Nr XXXII/163/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2021 rok”

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

poz. 2094

30. Uchwała Nr XXXIII/171/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 czerwca 2021 r.

poz. 2592

31. Uchwała Nr XXXII/167/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2021-2025

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

poz. 1527

32. Uchwała Nr XXXII/166/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

poz. 1526

33. Uchwała Nr XXXII/165/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

poz. 1505

34. Uchwała Nr XXXII/164/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

poz. 1504

35. Uchwała Nr XXXII/163/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2021 rok"

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

poz. 1503

36. Uchwała Nr XXXII/162/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 czerwca 2021 r.

poz. 2587

37. Uchwała Nr XXXII/161/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 czerwca 2021 r.

poz. 2586

38. Uchwała Nr XXXI/157/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 czerwca 2021 r.

poz. 2583

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego