W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.06.2021

Statystyki strony Urząd Gminy w Żychlinie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt telefoniczny 8739
Dane teleadresowe 5038
2017 r. 3348
Burmistrz Gminy 2025
Godziny pracy 847
Numery kont bankowych 837
2021 r 675
Nieodpłatna pomoc prawna 542
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasta Żychlin - 3 m-ce 2022 r. 477
Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 430
Ochrona środowiska 427
Wnioski dotyczące nieruchomości 411
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 390
2022 r 370
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - I półrocze 2022 r. 350
Formularze 336
Przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków 310
Referat Finansowy 288
Urząd Stanu Cywilnego 274
Meldunki 266
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności 259
E-Dowód 258
Zadania i kompetencje Urzędu 256
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 255
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji 239
Program Ochrony Środowiska Gminy Żychlin 235
Małżeństwa, narodziny, zgony 233
Sekretarz Gminy 230
Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w BIP 226
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy 218
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 212
Sprawozdania budżetowe 207
Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2019 r. 206
Łukasz Prośniewski 201
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 185
Decyzja na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz decyzja na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dróg gminnych 184
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin 181
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 181
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 175
Działalność gospodarcza 167
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin 162
Barbara Izolda Pietrzak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabowie 159
Ewa Stańczak 158
Plan polowań zbiorczych i indywidualnych w sezonie 2020/2021 Koła Łowieckiego "SZARAK" w Kutnie Obwód Nr. 8 156
Ewa Barbara Wypych 154
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka - Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury 154
Sławomira Wasińska 152
Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji 150
Zryczałtowany dodatek energetyczny 150
Emilia Rajewska - Skarbnik Gminy Żychlin 149
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 2025
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 390
Nowy Dowód Osobisty 312
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 283
Zadania i kompetencje Burmistrza Gminy 275
Zarządzenie nr 82/21 212
Zarządzenie nr 62/21 153
Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Żychlinie 150
Zarządzenie nr 65/21 141
Zarządzenie nr 17/22 134
Zarządzenie nr 64/21 130
Zarządzenie nr 67/21 130
Zarządzenie nr 66/21 121
Zarządzenie nr 63/21 119
Zarządzenie nr 91/21 117
Zarządzenie nr 93/21 117
Zarządzenie nr 80/21 116
Zarządzenie nr 81/21 116
Zarządzenie nr 33/21 115
Zarządzenie nr 9/21 111
Zarządzenie nr 23/21 107
Zarządzenie nr 10/20 104
Zarządzenie nr 58/21 103
Zarządzenie nr 48/20 100
Zarządzenie nr 92/21 99
Zarządzenie nr 16/20 98
Zarządzenie nr 84/21 97
Zarządzenie nr 21/21 96
Zarządzenie nr 36//22 96
Zarządzenie nr 42/20 92
Zarządzenie nr 60/21 92
Zarządzenie nr 94/21 92
Zarządzenie nr 27/21 91
Zarządzenie nr 35/20 91
Zarządzenie nr 46/20 90
Zarządzenie nr 54/21 90
Zarządzenie nr 55/21 90
Zarządzenie nr 56/21 90
Zarządzenie nr 77/20 89
Zarządzenie nr 31/20 88
Zarządzenie nr 57/20 88
Zarządzenie nr 75/20 88
Zarządzenie nr 44/20 87
Zarządzenie nr 71/20 86
Zarządzenie nr 1/21 84
Zarządzenie nr 28/20 84
Zarządzenie nr 79/20 84
Zarządzenie nr 8/21 80
Zarządzenie nr 52/21 78
Zarządzenie nr 4/21 75
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr XLVI/227/2022 180
Uchwała Nr XXXVII/199/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin. 175
Kadencja 1990 - 1994 138
2020-12-18 - XXIX Sesja Rady Miejskiej 120
2021-04-21 - XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 117
2020-08-27 - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 116
2021-08-11 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 113
2020-11-27 - XXVI Sesja Rady Miejskiej 112
2020-02-12 - XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 109
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2021-2025. 108
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 108
Kadencja 2014 - 2018 107
Uchwała Nr XXXVII/200/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 105
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 104
Kompetencje 103
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin 102
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 101
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 101
2021-06-16 - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 100
Kadencja 2018 - 2023 100
Uchwała Nr LIV/277/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 100
Uchwała Nr XLI/219/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. 100
2020-09-29 - XXIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 99
2021-06-25 - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 96
Uchwała Nr XXVI/126/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 96
Protokół Nr X/07 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 czerwca 2007 r. 95
Kadencja 2018 - 2023 91
2020-06-03 - XX Sesja Rady Miejskiej 90
Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 88
Projekt uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok” 87
Protokół Nr II/10 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 grudnia 2010 r. 87
Uchwała Nr XLVII/256/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin 87
Uchwała Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 87
Uchwała Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 86
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 85
Uchwała Nr XIV/64/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2000) 85
Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 85
Uchwała Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 84
Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie oddania nieruchomości zabudowanej w użytkowanie na czas nieoznaczony 83
Uchwała Nr XXV/115/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 83
2020-12-10 - XXVIII Sesja Rady Miejskiej 82
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/163/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2021 rok" 80
Uchwała Nr XXI/105/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 80
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/220/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin 78
Uchwała Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin". 78
Uchwała Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" 76
Uchwała Nr XLVIII/260/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 76
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/219/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 75
Uchwała Nr XX/98/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 74
Kadencja 1998 - 2002 73
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut 1791
Obiekty zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków 441
Baza adresowa i planowanie przestrzenne 370
Regulamin Organizacyjny 271
Akty prawa miejscowego 2021 r. 256
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żychlin 224
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 208
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 204
Akty prawa miejscowego 2020 r. 197
Regulamin Kontroli Wewnętrznej 173
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin 147
Akty prawa miejscowego 2019 r. 141
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015 - 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 134
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin 128
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok 128
Akty prawa miejscowego 2018 r. 121
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2019 r. 121
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żychlin 116
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok 116
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żychlin na lata 2008 - 2015 115
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie 113
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2005 r. 112
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 112
Akty prawa miejscowego 2017 r. 111
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin 110
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 - 2013 109
Zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żychlin do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 109
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żychlin na lata 2009 - 2015 108
Akty prawa miejscowego 2016 r. 107
Projekt skierowany do ponownego uzgodnienia - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 106
Zarządzenia Burmistrza 2004 rok 105
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 104
Akty prawa miejscowego 2013 r. 100
Projekt wyłożony do publicznego wglądu - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 100
Sprawozdania 100
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 100
Akty prawa miejscowego 2012 r. 99
Zarządzenia Burmistrza 2003 rok 97
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie 97
Zarządzenia Burmistrza 2005 rok 96
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok 96
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie ........... 94
Plan kontroli 93
Zarządzenie Nr 76/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona 93
Zarządzenie Nr 60/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 92
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin 91
Zarządzenie Nr 1/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu prac komisji przetargowych 91
Zarządzenie Nr 84/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 85
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin 80
Zarządzenie Nr 18/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie 79
Statystyki strony Ogłoszenia i inne komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
INFORMACJA - dystrybucja węgla w Gminie Żychlin 477
BPI.271.3.2022 379
BPI.271.4.2021 336
BPI.271.1.2022 326
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora 322
BPI.271.10.2021 313
Regulamin naboru na wolne stanowiska 294
BPI.271.8.2022 286
SPG.071.56.3.2021 284
Informacja o dodatku węglowym 279
BPI.271.15.2022 269
BPI.271.12.2022 261
123/2021 259
Ogłoszenie o przystąpieniu przez Gminę Żychlin do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 258
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 256
BPI.271.4.2022 255
BPI.271.13.2022 235
BPI.271.5.2021 225
SPG.071.56.2021 216
BPI.7234.150.2021 191
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 lipca 2021 r 185
BPI.271.9.2021 184
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 182
BPI.271.7.2021 180
Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu 178
BPI.271.2.2022 175
BPI.271.8.2021 175
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin 170
Ogłoszenie Burmistrza Gminy o naborze na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 170
Zapytanie ofertowe - Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na obiektach mieszkalnych – etap II 162
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin na okres 3 lat 160
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 155
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 155
Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 rok - Gmina Żychlin 152
Ogłoszenie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 151
BPI 150
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 146
Plan zamówień dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 145
Komunikat Burmistrza Gminy Żychlin 144
Komunikat realizacja prac przygotowawczych gazociągu GW E2 140
Plan zamówień publicznych Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie na 2021 rok 139
Dobry start 300+ dla ucznia 138
Aktualizacja: Zmiana organizacyjna w zakresie obsługi systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie i Mieście Żychlin 137
BPI.271.5.2022 137
IKM/ZP/1/2022 137
Aktualizacja planu postępowań na rok 2022 z dnia 28.01.2022 r 136
BPI.271.9.2021 136
IKM/ZP/2/2022 136
Aktualizacja Planu postępowań 2021_BZP 00005294_03_P 135
Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie, ul. Szkolna 4 134
Statystyki strony Gmina Żychlin
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gospodarka mieniem gminy 286
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 283
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022 279
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 185
Konsultacje Społeczne w sprawie "Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022" 181
Raport o stanie Gminy Żychlin za 2020 119
Informacja o wynikach naboru na Rachmistrza Spisowego 116
Zarządzenia 113
Przepisy wyborcze 112
Zasady 112
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników 111
Referendum Ogólnokrajowe 2015 111
Ogłoszenie II - 2021 r. 110
Ogłoszenie 2022 r. 109
Udostępnienie spisów wyborców 108
Wzór oferty 108
Wyniki wyborów ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015 107
Lista podmiotów którym przyznano dotacje na realizację zadania publicznego 2021 r. 105
Oferta "Piknik narodowy z inscenizacją" 105
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej 105
Ulotka Urzędu Statystycznego 105
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 105
Cittadino dell'Unione Europea 104
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 102
Informacja Rady Miejskie w Żychlinie 101
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego 100
Oświadczenie 100
Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego 100
Dokumenty do pobrania 99
Informacje i komunikaty 99
Ogłoszenie 2021 r. 98
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 97
Wzory zgłoszenia kandydatów 97
Informacja na temat wyborów ławników sądowych 96
Ogłoszenie 2020 r 96
Postanowienie o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej 95
Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej 95
Obwieszczenia, komunikaty i informacje 94
Pokwitowanie Kart do głosowania 94
Al Ciudadano de la Unión Europea 93
Sprawozdanie finansowe Komitetów Wyborczych 93
Powszechny Spis Rolny - link do strony GUS 92
Dokumenty do pobrania 92
Obwieszczenia, komunikaty i informacje 92
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 91
powolywanie_komisji_obwodowych_zalacznik_1 91
Dokumenty do pobrania 89
Głosujmy Bezpiecznie 89
Raport o stanie Gminy Żychlin za 2019 88
Zarządzenia 88
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 560
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie 400
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie 398
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 379
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie 368
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żychlinie (od 16 września 2021) 276
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Żychlinie 256
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 213
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie 209
Wstęp i wykaz jednostek organizacyjnych 198
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie 192
Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (istniał do 15 września 2021) 175
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Przedszkole Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 129
Żychliński Dom Kultury 128
Osiedla 98
Statystyki strony RODO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Inspektor danych osobowych 503
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na terenie Urzędu Gminy w Żychlinie 115
Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Gminy w Żychlinie 109
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 99
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 97
Klauzula informacyjna - postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 96
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 96
Klauzula informacyjna nagrywanie i transmisja obrad 95
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - uzupełnienie lub sprostowanie treści aktu lub aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu 94
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zajęcie pasa drogowego 94
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie pobytu czasowego 94
Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Żychlin 94
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wynajęcie lokalu mieszkalnego 93
Klauzula informacyjna - dopisanie do spisu wyborców 92
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - budowa, przebudowa zjazdu w pasie drogowym dróg gminnych 92
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste 92
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie dodatku energetycznego 92
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 90
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności 89
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - podatki i opłaty 89
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ustalenie warunków zabudowy 89
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 88
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców, rejestru PESEL 88
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie dowodu 88
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 87
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 86
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie utraty dowodu 86
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 86
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych 85
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu 85
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgromadzenia 85
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - pełnomocnictwo 84
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zmiana imienia lub (i) nazwiska 84
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o dokonanie transkrypcji AU 83
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskiezących usługi hotelarskie 83
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - akty stanu cywilnego 81
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Żychlinie 80
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 80
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamiana lokalu mieszkalnego 80
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 80
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 80
Informacja dotycząca przekazania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanego Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Żychlinie do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach 79
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie ulgi podatkowej 79
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenia pobytu stałego 79
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego AM i AZ sporządzonego za granicą 78
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - gospodarowanie odpadami komunalnymi 77
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe radnego 75
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej oraz pełnomocników wyborczych 75
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamówienia publiczne 73
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 63