W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.06.2021

Statystyki strony Urząd Gminy w Żychlinie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt telefoniczny 12227
Dane teleadresowe 9322
Burmistrz Gminy 4920
2017 r. 3586
Godziny pracy 2229
Numery kont bankowych 2116
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - I-IX. 2023 1523
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin 999
2021 r 925
IRma - System wspomagania poruszania się po budynkach i ewakuacji IRMA 783
Nieodpłatna pomoc prawna 772
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - I-IX.2024 766
Przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków 726
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasta Żychlin - 3 m-ce 2022 r. 716
Ochrona środowiska 685
Informacja o Urzędzie Gminy w Żychlinie w ETR - w języku łatwym do czytania i rozumienia 683
Zadania i kompetencje Urzędu 673
Referat Finansowy 669
2022 r 645
Wnioski dotyczące nieruchomości 616
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji 578
Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 537
Urząd Stanu Cywilnego 528
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - I-IX.2023 515
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 510
2023 r. 507
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - I półrocze 2022 r. 498
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności 494
E-Dowód 489
Małżeństwa, narodziny, zgony 475
Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w BIP 470
Meldunki 465
Program Ochrony Środowiska Gminy Żychlin 464
Formularze 459
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - I-IX.2024 454
Sekretarz Gminy 423
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy 413
Skarbnik Gminy 412
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 399
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka - Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury 381
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 379
Decyzja na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz decyzja na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dróg gminnych 376
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 355
Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2019 r. 354
Sprawozdania budżetowe 350
Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji 341
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 331
Działalność gospodarcza 325
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 314
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 313
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 4920
IRma - System wspomagania poruszania się po budynkach i ewakuacji IRMA 783
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - I-IX.2024 766
Zadania i kompetencje Burmistrza Gminy 522
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 510
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - I-IX.2024 454
Nowy Dowód Osobisty 431
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 415
Zarządzenie nr 82/21 324
Zarządzenie nr 62/21 252
Ogłoszenie o naborze wniosków na wspieranie działań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żychlin w roku 2024 249
Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Żychlinie 224
Zarządzenie nr 22/24 223
Zarządzenie nr 17/22 221
Zarządzenie nr 46/22 220
Zarządzenie nr 65/21 220
Zarządzenie nr 91/21 217
Zarządzenie nr 93/21 214
Zarządzenie nr 10/20 213
Zarządzenie nr 42/20 210
Aplikacją mObywatel potwierdzisz tożsamość w Urzędzie. Pobierz i korzystaj 208
Zarządzenie nr 23/24 208
Zarządzenie nr 23/21 207
Zarządzenie nr 64/21 206
Zarządzenie nr 67/21 206
Zarządzenie nr 9/21 206
Zarządzenie nr 66/21 205
Zarządzenie nr 33/21 204
Zarządzenie nr 81/21 201
Gmina Żychlin - ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia zwanego dalej projektem pod roboczą nazwą „Szkoły XXI wieku otwarte na potrzeby wszystkich uczniów w Gminie Żychlin” w którym udział wezmą szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie i Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie. 199
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie Gminy Żychlin za okres II półrocza 2023 r. 199
Zarządzenie nr 48/20 199
Zarządzenie nr 80/21 198
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania znak: GN-I.7570.254.2024.AP w przedmiocie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 4 Buszków, gm. Żychlin, pow. kutnowskim, województwie łódzkim 195
Zarządzenie nr 27/21 194
Zarządzenie nr 16/20 193
Zarządzenie nr 63/21 191
Zarządzenie nr 18/24 189
Zarządzenie nr 20/24 188
Zarządzenie nr 58/21 185
Zarządzenie nr 57/20 184
Zarządzenie nr 46/20 182
Zarządzenie nr 21/21 179
Zarządzenie nr 77/20 179
Ocena jakości wody z dnia 28.02.2024 r. 178
Zarządzenie nr 71/20 178
Zarządzenie nr 79/20 178
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na obszarze powiatu kutnowskiego na 2024 r. 177
Zarządzenie nr 35/20 177
Zarządzenie nr 84/21 177
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2018 - 2023 585
Kadencja 2014 - 2018 369
Kadencja 2010 - 2014 310
Uchwała nr XLVI/227/2022 291
Uchwała Nr LII/282/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 281
Kadencja 1990 - 1994 265
Uchwała Nr XXXVII/199/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin. 265
Uchwała Nr VI/19/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 209
2020-12-18 - XXIX Sesja Rady Miejskiej 207
2020-11-27 - XXVI Sesja Rady Miejskiej 202
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2021-2025. 202
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 201
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 200
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 195
Kadencja 1998 - 2002 193
2021-04-21 - XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 191
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 190
Uchwała Nr LIV/277/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 190
Kompetencje 189
2020-08-27 - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 188
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 185
2021-08-11 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 184
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin 180
Uchwała Nr XLIX/269/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 178
Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 177
Uchwała Nr XLI/219/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. 177
Uchwała Nr XXXVII/200/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 176
2021-06-16 - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 174
Kadencja 2006 - 2010 173
2020-02-12 - XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 171
Protokół Nr XIV/15 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2015 r. 169
Uchwała Nr XLVI/252/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/239/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 168
2020-06-03 - XX Sesja Rady Miejskiej 167
Uchwała Nr XXVI/126/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 167
Uchwała Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 166
2021-06-25 - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 165
Projekt uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok” 164
2020-09-29 - XXIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 163
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 163
Protokół Nr X/07 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 czerwca 2007 r. 163
Uchwała Nr XIV/64/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2000) 163
Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej - 30.01.2015 r. 162
Uchwała nr LIX/283/2022 162
Kadencja 2018 - 2023 160
Uchwała Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 160
Uchwała Nr XLVII/256/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin 160
Uchwała Nr XXV/115/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 159
2020-12-10 - XXVIII Sesja Rady Miejskiej 157
Protokół Nr II/10 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 grudnia 2010 r. 157
Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 157
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut 3320
Obiekty zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków 1130
Baza adresowa i planowanie przestrzenne 652
Regulamin Organizacyjny 541
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 511
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żychlin 450
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 387
Akty prawa miejscowego 2021 r. 353
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin 330
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 327
Akty prawa miejscowego 2020 r. 294
Regulamin Kontroli Wewnętrznej 291
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żychlin na lata 2008 - 2015 281
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin 259
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin 254
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015 - 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 242
Akty prawa miejscowego 2023 r. 237
Akty prawa miejscowego 2019 r. 236
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok 226
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok 224
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 - 2013 222
Projekt skierowany do ponownego uzgodnienia - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 219
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2005 r. 218
Akty prawa miejscowego 2018 r. 213
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2019 r. 212
Akty prawa miejscowego 2017 r. 205
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żychlin 203
Projekt wyłożony do publicznego wglądu - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 200
Akty prawa miejscowego 2016 r. 194
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin 191
Sprawozdania 191
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 190
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin 189
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie 186
Zarządzenia Burmistrza 2004 rok 185
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie 185
Zarządzenia Burmistrza 2003 rok 182
Akty prawa miejscowego 2012 r. 181
Akty prawa miejscowego 2013 r. 181
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żychlin na lata 2009 - 2015 181
Zarządzenia Burmistrza 2005 rok 181
Zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żychlin do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 180
Akty prawa miejscowego 2022 r. 179
Plan kontroli 177
Zarządzenie Nr 76/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona 177
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 173
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie ........... 172
Akty prawa miejscowego 2014 r. 169
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok 167
Zarządzenie Nr 60/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 165
Statystyki strony Ogłoszenia i inne komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenie o przystąpieniu przez Gminę Żychlin do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 884
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej Żychlinie 786
KOMUNIKAT Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żychlinie 687
BPI.271.2.2023 635
INFORMACJA - dystrybucja węgla w Gminie Żychlin 589
Regulamin naboru na wolne stanowiska 556
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora 499
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 489
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin na okres 3 lat 472
BPI.271.4.2021 471
BPI.271.3.2022 470
Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu 461
BPI.271.1.2022 431
SPG.071.56.3.2021 410
BPI.271.10.2021 405
BPI.271.8.2022 390
BPI.271.12.2022 379
BPI.271.5.2021 373
123/2021 372
BPI.271.15.2022 360
BPI.271.2.2022 356
Informacja o dodatku węglowym 351
BPI.271.3.2023 345
BPI.271.4.2022 343
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 340
BPI.271.6.2023 336
SPG.071.56.2021 329
BPI.271.10.2023 321
BPI.271.13.2022 318
Ogłoszenie Burmistrza Gminy o naborze na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 311
Szkolenie z cyberbezpieczeństwa Cyfrowa Gmina 311
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza w Żychlinie 311
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ŻYCHLIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI 291
Decyzja zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r. 289
Projektowanie, dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę w ramach Projektu pn. "Ochrona Powietrza w Gminie Żychlin" 287
BPI 275
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 275
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin 274
BPI.7234.150.2021 273
BPI.271.8.2021 270
BPI.271.4.2023 269
Ogłoszenie Burmistrza Gminy o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie, 99-320 Żychlin, ul. 1-go Maja 36, dla którego Gmina Żychlin jest organem prowadzącym 268
Zapytanie ofertowe - Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na obiektach mieszkalnych – etap II 268
BPI.271.9.2021 267
Ocena jakości wody z dnia 17.10.2023 r. 267
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 264
BPI.271.7.2021 260
BPI.271.1.2023 258
Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie, ul. Szkolna 4 254
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 lipca 2021 r 250
Statystyki strony Gmina Żychlin
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
PKW Aktualności - Wybory Samorządowe 2024 3038
Gospodarka mieniem gminy 537
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022 484
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Żychlinie 433
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 415
Wybory do sejmu i senatu 2023 – link 387
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 346
Konsultacje Społeczne w sprawie "Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022" 336
Zasady 290
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego 252
Dokumenty do pobrania 242
Informacje dotyczące zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Gminy Żychlin 232
Dokumenty do pobrania 230
Raport o stanie Gminy Żychlin za 2020 223
Komitet Wyborczy Organizacji/Stowarzyszenia 221
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 214
Referendum Ogólnokrajowe 2015 213
Wyniki wyborów ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015 212
Wzór oferty 211
Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego 209
Oferta "Piknik narodowy z inscenizacją" 206
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 202
Informacje Komisji Wyborczej dotyczącej głosownia korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika, dopisania do spisu wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania 201
Obwieszczenia, komunikaty i informacje 201
Ogłoszenie II - 2021 r. 201
Przepisy wyborcze 201
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników 200
Gmina Żychlin prezentuje projekt Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2022-2030 wraz z protokołem z przebiegu i wyników Konsultacji społecznych projektu Strategii, które zostały przedłożone Zarządowi Województwa Łódzkiego w celu zaopiniowania. 197
Informacja o wynikach naboru na Rachmistrza Spisowego 196
Sprawozdanie finansowe Komitetów Wyborczych 196
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 193
Cittadino dell'Unione Europea 192
Informacje i komunikaty 192
Wzory zgłoszenia kandydatów 192
Informacje o naborze kandydatów na urzędników wyborczych 190
Obwieszczenia, komunikaty i informacje 190
Ogłoszenie 2022 r. 189
Udostępnienie spisów wyborców 187
Zarządzenia 186
Dokumenty do pobrania 181
Lista podmiotów którym przyznano dotacje na realizację zadania publicznego 2021 r. 180
Ogłoszenie 2021 r. 180
powolywanie_komisji_obwodowych_zalacznik_1 180
Wyciąg z Kodeksu Wyborczego w zakresie dotyczącym wyborów do Sejmu i do Senatu RP 178
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej 177
Informacja na temat wyborów ławników sądowych 176
Komitet Wyborczy Wyborców 176
Ulotka Urzędu Statystycznego 176
Ogłoszenie 2020 r 173
Oświadczenie 173
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie 1605
Sołectwa 1067
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żychlinie (od 16 września 2021) 991
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie 868
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 805
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie 713
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie 662
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Żychlinie 661
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Przedszkole Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 510
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 508
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie 449
Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (istniał do 15 września 2021) 389
Wstęp i wykaz jednostek organizacyjnych 311
Żychliński Dom Kultury 254
Osiedla 213
Statystyki strony RODO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Inspektor danych osobowych 1473
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe radnego 225
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na terenie Urzędu Gminy w Żychlinie 212
Klauzula informacyjna - postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 206
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców, rejestru PESEL 196
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 194
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 187
Klauzula informacyjna nagrywanie i transmisja obrad 187
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 184
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ustalenie warunków zabudowy 183
Informacja dotycząca przekazania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanego Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Żychlinie do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach 178
Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Gminy w Żychlinie 178
Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Żychlin 178
Klauzula informacyjna - dopisanie do spisu wyborców 177
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - podatki i opłaty 176
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - pełnomocnictwo 175
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - uzupełnienie lub sprostowanie treści aktu lub aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu 175
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o dokonanie transkrypcji AU 175
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie dowodu 173
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste 172
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 172
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu 172
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wynajęcie lokalu mieszkalnego 171
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych 170
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zajęcie pasa drogowego 170
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 170
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 170
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - budowa, przebudowa zjazdu w pasie drogowym dróg gminnych 167
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie dodatku energetycznego 166
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności 164
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 164
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie pobytu czasowego 163
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 163
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zmiana imienia lub (i) nazwiska 162
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 158
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 157
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - akty stanu cywilnego 155
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 154
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie utraty dowodu 154
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenia pobytu stałego 153
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 153
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamiana lokalu mieszkalnego 152
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskiezących usługi hotelarskie 150
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego AM i AZ sporządzonego za granicą 150
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgromadzenia 150
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej oraz pełnomocników wyborczych 148
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - gospodarowanie odpadami komunalnymi 147
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Żychlinie 143
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie ulgi podatkowej 142
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamówienia publiczne 141