W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.06.2021

Statystyki strony Urząd Gminy w Żychlinie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt telefoniczny 5428
Dane teleadresowe 3752
2017 r. 1947
Burmistrz Gminy 1591
Numery kont bankowych 679
Godziny pracy 655
2021 r 546
Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 365
Wnioski dotyczące nieruchomości 346
Ochrona środowiska 342
Nieodpłatna pomoc prawna 315
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 310
Formularze 279
Przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków 256
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 234
Referat Finansowy 221
Meldunki 214
Urząd Stanu Cywilnego 214
E-Dowód 213
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji 205
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności 203
Zadania i kompetencje Urzędu 201
2022 r 196
Program Ochrony Środowiska Gminy Żychlin 184
Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w BIP 183
Małżeństwa, narodziny, zgony 182
Łukasz Prośniewski 181
Sekretarz Gminy 175
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy 170
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 168
Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2019 r. 167
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - I półrocze 2022 r. 159
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 150
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 149
Barbara Izolda Pietrzak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabowie 148
Sprawozdania budżetowe 148
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin 144
Plan polowań zbiorczych i indywidualnych w sezonie 2020/2021 Koła Łowieckiego "SZARAK" w Kutnie Obwód Nr. 8 142
Ewa Stańczak 141
Decyzja na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz decyzja na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dróg gminnych 140
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 139
Zbigniew Franciszek Wojtczak - Prezes Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żychlinie 136
Ewa Barbara Wypych 133
Sławomira Wasińska 133
Emilia Rajewska - Skarbnik Gminy Żychlin 131
Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji 130
Sabina Janina Olszewska - Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 129
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasta Żychlin - 3 m-ce 2022 r. 128
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka - Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury 127
Dobry start 300+ dla ucznia 118
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 1591
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 310
Nowy Dowód Osobisty 250
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 227
Zadania i kompetencje Burmistrza Gminy 221
Zarządzenie nr 82/21 190
Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Żychlinie 129
Zarządzenie nr 62/21 117
Zarządzenie nr 17/22 110
Zarządzenie nr 65/21 109
Zarządzenie nr 67/21 109
Zarządzenie nr 64/21 105
Zarządzenie nr 66/21 102
Zarządzenie nr 63/21 98
Zarządzenie nr 80/21 97
Zarządzenie nr 81/21 97
Zarządzenie nr 9/21 97
Zarządzenie nr 93/21 94
Zarządzenie nr 33/21 91
Zarządzenie nr 91/21 91
Zarządzenie nr 58/21 86
Zarządzenie nr 21/21 85
Zarządzenie nr 23/21 84
Zarządzenie nr 84/21 82
Zarządzenie nr 48/20 81
Zarządzenie nr 27/21 80
Zarządzenie nr 16/20 79
Zarządzenie nr 92/21 79
Zarządzenie nr 54/21 78
Zarządzenie nr 55/21 78
Zarządzenie nr 94/21 78
Zarządzenie nr 56/21 77
Zarządzenie nr 77/20 77
Zarządzenie nr 75/20 76
Zarządzenie nr 10/20 74
Zarządzenie nr 36//22 73
Zarządzenie nr 42/20 72
Zarządzenie nr 46/20 72
Zarządzenie nr 35/20 71
Zarządzenie nr 57/20 71
Zarządzenie nr 60/21 71
Zarządzenie nr 71/20 70
Zarządzenie nr 79/20 70
Zarządzenie nr 1/21 69
Zarządzenie nr 28/20 67
Zarządzenie nr 31/20 67
Zarządzenie nr 8/21 66
Zarządzenie nr 52/21 65
Zarządzenie nr 44/20 64
Zarządzenie nr 4/21 63
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr XLVI/227/2022 160
Uchwała Nr XXXVII/199/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin. 153
Kadencja 1990 - 1994 110
2021-04-21 - XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 99
2020-08-27 - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 95
2021-08-11 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 93
2020-02-12 - XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 90
Kompetencje 90
Uchwała Nr XLI/219/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. 90
2020-11-27 - XXVI Sesja Rady Miejskiej 89
2020-12-18 - XXIX Sesja Rady Miejskiej 89
Kadencja 2014 - 2018 89
2021-06-16 - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 87
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 87
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 86
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 86
2020-09-29 - XXIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 85
Uchwała Nr XXVI/126/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 85
Kadencja 2018 - 2023 84
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2021-2025. 83
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 82
Uchwała Nr XXXVII/200/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 81
2021-06-25 - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 79
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin 79
Uchwała Nr LIV/277/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 79
Uchwała Nr XLVII/256/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin 79
Uchwała Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 77
2020-06-03 - XX Sesja Rady Miejskiej 75
Projekt uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok” 74
Protokół Nr II/10 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 grudnia 2010 r. 74
Protokół Nr X/07 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 czerwca 2007 r. 74
Kadencja 2018 - 2023 73
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 72
Uchwała Nr XIV/64/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2000) 72
Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 72
Uchwała Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 71
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/219/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 70
Uchwała Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 70
Uchwała Nr XXI/105/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 70
Uchwała Nr XXV/115/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 70
2020-12-10 - XXVIII Sesja Rady Miejskiej 69
Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie oddania nieruchomości zabudowanej w użytkowanie na czas nieoznaczony 69
Uchwała Nr XLVIII/260/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 69
Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 68
Uchwała Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" 68
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/163/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2021 rok" 64
Uchwała Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 62
Uchwała Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin". 61
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/220/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin 60
Uchwała Nr XX/98/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 60
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut 1505
Baza adresowa i planowanie przestrzenne 324
Obiekty zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków 281
Akty prawa miejscowego 2021 r. 234
Regulamin Organizacyjny 215
Akty prawa miejscowego 2020 r. 175
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 159
Regulamin Kontroli Wewnętrznej 156
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 150
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin 128
Akty prawa miejscowego 2019 r. 124
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żychlin 117
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015 - 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 111
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin 104
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok 101
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2019 r. 100
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żychlin 100
Akty prawa miejscowego 2018 r. 99
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie 97
Zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żychlin do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 95
Akty prawa miejscowego 2017 r. 93
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żychlin na lata 2008 - 2015 93
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żychlin na lata 2009 - 2015 92
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok 92
Akty prawa miejscowego 2016 r. 90
Projekt wyłożony do publicznego wglądu - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 89
Sprawozdania 88
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 - 2013 88
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin 87
Zarządzenia Burmistrza 2004 rok 86
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 86
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2005 r. 85
Akty prawa miejscowego 2012 r. 83
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie ........... 82
Plan kontroli 81
Zarządzenia Burmistrza 2003 rok 81
Zarządzenia Burmistrza 2005 rok 81
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 81
Projekt skierowany do ponownego uzgodnienia - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 79
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok 79
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie 79
Akty prawa miejscowego 2013 r. 77
Zarządzenie Nr 76/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona 76
Zarządzenie Nr 60/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 75
Zarządzenie Nr 1/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu prac komisji przetargowych 74
Zarządzenie Nr 84/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 70
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin 69
Zarządzenie Nr 48/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych  Urzędu Gminy w Żychlinie" 68
Zarządzenie Nr 54/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2021 r. 67
Zarządzenie Nr 18/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie 66
Statystyki strony Ogłoszenia i inne komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
BPI.271.3.2022 310
BPI.271.4.2021 286
BPI.271.10.2021 283
BPI.271.1.2022 269
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora 261
Regulamin naboru na wolne stanowiska 254
SPG.071.56.3.2021 246
BPI.271.4.2022 241
BPI.271.8.2022 224
123/2021 216
Informacja o dodatku węglowym 213
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 205
BPI.271.5.2021 174
SPG.071.56.2021 174
BPI.7234.150.2021 172
BPI.271.9.2021 167
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 lipca 2021 r 167
BPI.271.7.2021 160
BPI.271.12.2022 159
BPI.271.2.2022 158
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin 153
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 149
Ogłoszenie Burmistrza Gminy o naborze na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 145
BPI.271.8.2021 143
Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu 138
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 135
Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 rok - Gmina Żychlin 131
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 129
BPI.271.13.2022 126
Komunikat realizacja prac przygotowawczych gazociągu GW E2 123
Ogłoszenie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 123
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 120
Aktualizacja: Zmiana organizacyjna w zakresie obsługi systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie i Mieście Żychlin 119
BPI.271.9.2021 119
Komunikat Burmistrza Gminy Żychlin 119
Plan zamówień publicznych Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie na 2021 rok 119
Dobry start 300+ dla ucznia 118
Plan zamówień dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 118
BPI.271.5.2022 116
Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie, ul. Szkolna 4 116
Aktualizacja Planu postępowań 2021_BZP 00005294_03_P 114
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 113
Aktualizacja planu postępowań na rok 2022 z dnia 28.01.2022 r 112
IKM/ZP/1/2022 112
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta- w Referacie RGO 112
Aktualizacja planu postepowań z dnia 11.05.2022 r. 111
#PomagamUkrainie 110
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 109
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 109
Okresowa ocena jakości wody - 12 października 2021 109
Statystyki strony Gmina Żychlin
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 227
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022 216
Gospodarka mieniem gminy 207
Konsultacje Społeczne w sprawie "Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022" 151
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 149
Raport o stanie Gminy Żychlin za 2020 102
Informacja o wynikach naboru na Rachmistrza Spisowego 101
Wzór oferty 98
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 97
Zarządzenia 94
Ogłoszenie 2022 r. 93
Ogłoszenie II - 2021 r. 93
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej 93
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników 92
Udostępnienie spisów wyborców 92
Ulotka Urzędu Statystycznego 89
Informacja Rady Miejskie w Żychlinie 88
Oświadczenie 86
Wyniki wyborów ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015 86
Al Ciudadano de la Unión Europea 84
Cittadino dell'Unione Europea 84
Ogłoszenie 2020 r 84
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 84
Zasady 84
Ogłoszenie 2021 r. 83
Przepisy wyborcze 83
Lista podmiotów którym przyznano dotacje na realizację zadania publicznego 2021 r. 82
Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego 82
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego 81
powolywanie_komisji_obwodowych_zalacznik_1 81
Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej 81
Dokumenty do pobrania 80
Głosujmy Bezpiecznie 80
Informacja na temat wyborów ławników sądowych 80
Postanowienie o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej 80
Referendum Ogólnokrajowe 2015 80
Wzory zgłoszenia kandydatów 80
Dokumenty do pobrania 79
Informacje i komunikaty 79
Powszechny Spis Rolny - link do strony GUS 78
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 78
Dokumenty do pobrania 77
Komunikaty 77
Oferta "Piknik narodowy z inscenizacją" 77
Pokwitowanie Kart do głosowania 77
Rejestracja kandydatów 74
Co warto wiedzieć o identyfikatorze rachmistrza 73
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie 72
Zarządzenia 71
Raport o stanie Gminy Żychlin za 2019 70
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 462
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 251
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie 247
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie 246
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żychlinie (od 16 września 2021) 209
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Żychlinie 181
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 171
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie 168
Wstęp i wykaz jednostek organizacyjnych 159
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie 127
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie 122
Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (istniał do 15 września 2021) 118
Żychliński Dom Kultury 105
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Przedszkole Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 94
Osiedla 87
Statystyki strony RODO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Inspektor danych osobowych 388
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na terenie Urzędu Gminy w Żychlinie 104
Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Gminy w Żychlinie 92
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste 80
Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Żychlin 80
Klauzula informacyjna - postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 78
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zajęcie pasa drogowego 78
Klauzula informacyjna nagrywanie i transmisja obrad 78
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie dodatku energetycznego 77
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 77
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - uzupełnienie lub sprostowanie treści aktu lub aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu 77
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - podatki i opłaty 76
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - budowa, przebudowa zjazdu w pasie drogowym dróg gminnych 75
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 75
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 75
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskiezących usługi hotelarskie 75
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wynajęcie lokalu mieszkalnego 75
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie pobytu czasowego 75
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 75
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ustalenie warunków zabudowy 74
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie dowodu 73
Klauzula informacyjna - dopisanie do spisu wyborców 72
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - pełnomocnictwo 72
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu 72
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie utraty dowodu 71
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 71
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności 70
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o dokonanie transkrypcji AU 70
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - akty stanu cywilnego 69
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 69
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców, rejestru PESEL 68
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych 68
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 68
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamiana lokalu mieszkalnego 68
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgromadzenia 68
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Żychlinie 67
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie ulgi podatkowej 67
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 66
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 66
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego AM i AZ sporządzonego za granicą 65
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 65
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - gospodarowanie odpadami komunalnymi 64
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamówienia publiczne 64
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenia pobytu stałego 64
Informacja dotycząca przekazania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanego Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Żychlinie do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach 63
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zmiana imienia lub (i) nazwiska 63
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe radnego 62
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej oraz pełnomocników wyborczych 62
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 51