W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.06.2021

Statystyki strony Urząd Gminy w Żychlinie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt telefoniczny 11010
Dane teleadresowe 7628
2017 r. 3518
Burmistrz Gminy 3324
Godziny pracy 1450
Numery kont bankowych 1340
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - I-IX. 2023 1271
2021 r 877
Nieodpłatna pomoc prawna 678
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasta Żychlin - 3 m-ce 2022 r. 665
Ochrona środowiska 633
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin 566
2022 r 561
Wnioski dotyczące nieruchomości 555
Referat Finansowy 550
Przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków 509
Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 493
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 472
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - I-IX.2023 459
Zadania i kompetencje Urzędu 459
Urząd Stanu Cywilnego 447
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - I półrocze 2022 r. 442
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności 417
Formularze 417
E-Dowód 406
Meldunki 406
2023 r. 401
Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w BIP 389
Program Ochrony Środowiska Gminy Żychlin 386
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji 384
Małżeństwa, narodziny, zgony 375
Sekretarz Gminy 352
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy 345
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 330
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 321
Decyzja na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz decyzja na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dróg gminnych 316
Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2019 r. 313
Sprawozdania budżetowe 312
Skarbnik Gminy 298
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka - Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury 292
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 287
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 279
Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji 277
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 263
Działalność gospodarcza 255
Łukasz Prośniewski 255
Ewa Barbara Wypych 249
Dokumenty niezbędne przy składaniu podań o ulgi podatkowe 245
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 232
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - X-XII.2023 228
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 3324
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 472
Zadania i kompetencje Burmistrza Gminy 424
Nowy Dowód Osobisty 395
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 374
Zarządzenie nr 82/21 272
Zarządzenie nr 62/21 212
Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Żychlinie 195
Zarządzenie nr 17/22 189
Zarządzenie nr 65/21 189
Zarządzenie nr 91/21 182
Zarządzenie nr 93/21 179
Zarządzenie nr 64/21 177
Zarządzenie nr 23/21 176
Zarządzenie nr 67/21 176
Zarządzenie nr 10/20 174
Zarządzenie nr 81/21 172
Zarządzenie nr 33/21 168
Zarządzenie nr 80/21 168
Zarządzenie nr 66/21 165
Zarządzenie nr 9/21 165
Zarządzenie nr 63/21 163
Zarządzenie nr 48/20 159
Zarządzenie nr 16/20 156
Zarządzenie nr 42/20 155
Zarządzenie nr 27/21 154
Zarządzenie nr 58/21 152
Zarządzenie nr 46/20 148
Zarządzenie nr 57/20 148
Zarządzenie nr 77/20 148
Zarządzenie nr 84/21 148
Zarządzenie nr 92/21 148
Zarządzenie nr 21/21 147
Zarządzenie nr 71/20 146
Zarządzenie nr 35/20 144
Zarządzenie nr 36//22 143
Zarządzenie nr 75/20 142
Zarządzenie nr 79/20 142
Zarządzenie nr 1/21 139
Zarządzenie nr 31/20 139
Zarządzenie nr 94/21 139
Zarządzenie nr 60/21 138
Zarządzenie nr 55/21 137
Zarządzenie nr 44/20 135
Zarządzenie nr 54/21 135
Informacja o projekcie Dostępny Żychlin 133
Zarządzenie nr 28/20 131
Zarządzenie nr 56/21 131
IRma - System wspomagania poruszania się po budynkach i ewakuacji IRMA 127
Zarządzenie nr 8/21 127
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2018 - 2023 537
Kadencja 2014 - 2018 330
Kadencja 2010 - 2014 268
Uchwała nr XLVI/227/2022 235
Uchwała Nr XXXVII/199/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin. 227
Kadencja 1990 - 1994 208
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 174
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 170
2020-12-18 - XXIX Sesja Rady Miejskiej 169
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2021-2025. 167
2020-11-27 - XXVI Sesja Rady Miejskiej 165
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 162
2020-08-27 - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 161
2021-04-21 - XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 158
Kadencja 1998 - 2002 158
Uchwała Nr LIV/277/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 158
2021-08-11 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 155
Kompetencje 154
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 151
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin 151
Uchwała Nr XXXVII/200/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 146
2020-02-12 - XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 145
Uchwała Nr XLI/219/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. 145
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 141
Uchwała Nr XXVI/126/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 141
2021-06-16 - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 140
Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 139
2020-09-29 - XXIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 137
2021-06-25 - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 137
Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej - 30.01.2015 r. 137
2020-06-03 - XX Sesja Rady Miejskiej 135
Protokół Nr X/07 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 czerwca 2007 r. 135
Projekt uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok” 133
Kadencja 2006 - 2010 132
Uchwała Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 132
Uchwała Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 132
Kadencja 2018 - 2023 131
Uchwała Nr XLVII/256/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin 131
Protokół Nr II/10 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 grudnia 2010 r. 130
Uchwała Nr XIV/64/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2000) 129
Uchwała Nr XXV/115/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 129
Uchwała Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 127
Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 127
2020-12-10 - XXVIII Sesja Rady Miejskiej 126
Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie oddania nieruchomości zabudowanej w użytkowanie na czas nieoznaczony 123
Uchwała Nr XXI/105/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 123
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/220/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin 122
Uchwała Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin". 122
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej - 28.11.2016 r. 121
Uchwała nr LIX/283/2022 120
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut 2585
Obiekty zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków 878
Baza adresowa i planowanie przestrzenne 551
Regulamin Organizacyjny 437
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żychlin 369
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 362
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 330
Akty prawa miejscowego 2021 r. 320
Akty prawa miejscowego 2020 r. 255
Regulamin Kontroli Wewnętrznej 245
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 243
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin 239
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żychlin na lata 2008 - 2015 229
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin 214
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin 201
Akty prawa miejscowego 2019 r. 199
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015 - 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 198
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok 196
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok 192
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2005 r. 180
Akty prawa miejscowego 2018 r. 176
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2019 r. 176
Projekt skierowany do ponownego uzgodnienia - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 174
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 - 2013 173
Akty prawa miejscowego 2023 r. 168
Akty prawa miejscowego 2017 r. 167
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 167
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żychlin 163
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie 161
Akty prawa miejscowego 2016 r. 158
Projekt wyłożony do publicznego wglądu - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 158
Zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żychlin do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 157
Akty prawa miejscowego 2013 r. 155
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin 155
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żychlin na lata 2009 - 2015 154
Sprawozdania 154
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie 153
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin 152
Zarządzenia Burmistrza 2004 rok 148
Akty prawa miejscowego 2012 r. 147
Zarządzenia Burmistrza 2003 rok 146
Zarządzenia Burmistrza 2005 rok 145
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok 144
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 143
Zarządzenie Nr 76/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona 142
Plan kontroli 141
Zarządzenie Nr 60/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 138
Akty prawa miejscowego 2014 r. 137
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie ........... 137
Akty prawa miejscowego 2022 r. 136
Statystyki strony Ogłoszenia i inne komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej Żychlinie 562
INFORMACJA - dystrybucja węgla w Gminie Żychlin 558
Regulamin naboru na wolne stanowiska 470
BPI.271.2.2023 460
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora 447
Ogłoszenie o przystąpieniu przez Gminę Żychlin do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 443
BPI.271.4.2021 439
BPI.271.3.2022 438
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 398
BPI.271.1.2022 395
SPG.071.56.3.2021 376
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin na okres 3 lat 375
BPI.271.10.2021 370
BPI.271.8.2022 355
BPI.271.12.2022 338
Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu 338
BPI.271.5.2021 334
123/2021 330
BPI.271.15.2022 325
Informacja o dodatku węglowym 324
BPI.271.4.2022 314
BPI.271.3.2023 302
BPI.271.6.2023 300
SPG.071.56.2021 296
BPI.271.13.2022 285
Ogłoszenie Burmistrza Gminy o naborze na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 274
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza w Żychlinie 272
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 267
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 242
BPI.271.10.2023 241
BPI.7234.150.2021 239
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin 237
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ŻYCHLIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI 236
BPI.271.4.2023 232
BPI.271.8.2021 232
Zapytanie ofertowe - Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na obiektach mieszkalnych – etap II 231
BPI.271.9.2021 229
BPI.271.7.2021 228
BPI.271.1.2023 227
Ogłoszenie Burmistrza Gminy o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie, 99-320 Żychlin, ul. 1-go Maja 36, dla którego Gmina Żychlin jest organem prowadzącym 227
BPI.271.2.2022 226
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 224
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 lipca 2021 r 223
BPI 217
Projektowanie, dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę w ramach Projektu pn. "Ochrona Powietrza w Gminie Żychlin" 217
Szkolenie z cyberbezpieczeństwa Cyfrowa Gmina 217
Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie, ul. Szkolna 4 212
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 210
IKM/ZP/2/2022 208
Komunikat Burmistrza Gminy Żychlin 207
Statystyki strony Gmina Żychlin
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gospodarka mieniem gminy 431
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022 420
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 374
Wybory do sejmu i senatu 2023 – link 350
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 288
Konsultacje Społeczne w sprawie "Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022" 278
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Żychlinie 238
Dokumenty do pobrania 193
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego 185
Raport o stanie Gminy Żychlin za 2020 183
Zasady 181
Referendum Ogólnokrajowe 2015 179
Oferta "Piknik narodowy z inscenizacją" 173
Przepisy wyborcze 172
Wyniki wyborów ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015 171
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 171
Obwieszczenia, komunikaty i informacje 170
Ogłoszenie II - 2021 r. 170
Wzór oferty 169
Informacja o wynikach naboru na Rachmistrza Spisowego 167
Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego 166
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników 165
Ogłoszenie 2022 r. 160
Cittadino dell'Unione Europea 159
Informacje i komunikaty 159
Udostępnienie spisów wyborców 159
Obwieszczenia, komunikaty i informacje 158
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 156
Zarządzenia 156
Sprawozdanie finansowe Komitetów Wyborczych 153
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 153
Ogłoszenie 2021 r. 151
Lista podmiotów którym przyznano dotacje na realizację zadania publicznego 2021 r. 150
powolywanie_komisji_obwodowych_zalacznik_1 150
Ulotka Urzędu Statystycznego 150
Dokumenty do pobrania 149
Informacja na temat wyborów ławników sądowych 147
Pokwitowanie Kart do głosowania 147
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej 144
Ogłoszenie 2020 r 143
Raport o stanie Gminy Żychlin za 2019 143
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 142
Powszechny Spis Rolny - link do strony GUS 141
Informacja Rady Miejskie w Żychlinie 141
Dokumenty do pobrania 137
Ogłoszenie II - 2019 r. 137
Wzory zgłoszenia kandydatów 137
Oświadczenie 136
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 135
Informacje o naborze kandydatów na urzędników wyborczych 134
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie 1278
Sołectwa 879
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie 694
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 669
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żychlinie (od 16 września 2021) 656
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie 591
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Żychlinie 482
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie 479
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Przedszkole Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 374
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie 371
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 366
Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (istniał do 15 września 2021) 321
Wstęp i wykaz jednostek organizacyjnych 266
Żychliński Dom Kultury 200
Osiedla 170
Statystyki strony RODO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Inspektor danych osobowych 803
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na terenie Urzędu Gminy w Żychlinie 172
Klauzula informacyjna - postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 166
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 157
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 153
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców, rejestru PESEL 150
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 149
Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Gminy w Żychlinie 148
Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Żychlin 146
Klauzula informacyjna nagrywanie i transmisja obrad 146
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 144
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - uzupełnienie lub sprostowanie treści aktu lub aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu 142
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 141
Klauzula informacyjna - dopisanie do spisu wyborców 139
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - podatki i opłaty 139
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ustalenie warunków zabudowy 139
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wynajęcie lokalu mieszkalnego 138
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zajęcie pasa drogowego 138
Informacja dotycząca przekazania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanego Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Żychlinie do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach 137
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - budowa, przebudowa zjazdu w pasie drogowym dróg gminnych 137
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - pełnomocnictwo 137
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o dokonanie transkrypcji AU 136
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych 136
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie dowodu 136
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 136
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste 135
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie dodatku energetycznego 135
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 135
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności 133
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu 133
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 132
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zmiana imienia lub (i) nazwiska 131
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie pobytu czasowego 130
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 128
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - akty stanu cywilnego 127
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe radnego 127
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 126
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie utraty dowodu 123
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgromadzenia 123
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego AM i AZ sporządzonego za granicą 122
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamiana lokalu mieszkalnego 122
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 122
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskiezących usługi hotelarskie 120
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenia pobytu stałego 120
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Żychlinie 119
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 119
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie ulgi podatkowej 119
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej oraz pełnomocników wyborczych 117
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - gospodarowanie odpadami komunalnymi 116
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamówienia publiczne 110