W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.06.2021

Statystyki strony Urząd Gminy w Żychlinie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane teleadresowe 2438
Kontakt telefoniczny 1918
Burmistrz Gminy 1148
Numery kont bankowych 446
Godziny pracy 406
2021 r 390
2017 r. 377
Ochrona środowiska 246
Wnioski dotyczące nieruchomości 246
Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 235
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 178
E-Dowód 167
Meldunki 161
Nieodpłatna pomoc prawna 158
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 156
Formularze 146
Przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków 146
Zadania i kompetencje Urzędu 146
Małżeństwa, narodziny, zgony 131
2022 r 129
Referat Finansowy 128
Łukasz Prośniewski 126
Urząd Stanu Cywilnego 124
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy 122
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności 118
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 117
Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2019 r. 116
Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w BIP 111
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin 111
Program Ochrony Środowiska Gminy Żychlin 111
Barbara Izolda Pietrzak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabowie 106
Sekretarz Gminy 100
Ewa Stańczak 99
Sławomira Wasińska 99
Ewa Barbara Wypych 97
Emilia Rajewska - Skarbnik Gminy Żychlin 96
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 96
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 95
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 95
Sprawozdania budżetowe 90
Sabina Janina Olszewska - Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 87
Decyzja na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz decyzja na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dróg gminnych 86
Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji 86
Krzysztof Anyszka 80
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka - Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury 80
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji 80
Dobry start 300+ dla ucznia 79
Marek Jabłoński - Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie 74
Raporty 2021 rok 72
Beata Piotrowska 71
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 1148
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 178
Zarządzenie nr 82/21 152
Zadania i kompetencje Burmistrza Gminy 144
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 139
Nowy Dowód Osobisty 111
Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Żychlinie 86
Zarządzenie nr 62/21 73
Zarządzenie nr 64/21 68
Zarządzenie nr 67/21 67
Zarządzenie nr 63/21 66
Zarządzenie nr 65/21 66
Zarządzenie nr 80/21 64
Zarządzenie nr 33/21 61
Zarządzenie nr 58/21 61
Zarządzenie nr 66/21 60
Zarządzenie nr 9/21 58
Zarządzenie nr 54/21 57
Zarządzenie nr 56/21 57
Zarządzenie nr 55/21 56
Zarządzenie nr 93/21 56
Zarządzenie nr 23/21 54
Zarządzenie nr 81/21 54
Zarządzenie nr 84/21 54
Zarządzenie nr 91/21 54
Zarządzenie nr 94/21 53
Zarządzenie nr 42/20 51
Zarządzenie nr 21/21 50
Zarządzenie nr 60/21 50
Zarządzenie nr 48/20 49
Zarządzenie nr 71/20 49
Zarządzenie nr 75/20 49
Zarządzenie nr 79/20 49
Zarządzenie nr 92/21 49
Zarządzenie nr 1/21 48
Zarządzenie nr 16/20 48
Zarządzenie nr 35/20 48
Zarządzenie nr 46/20 48
Zarządzenie nr 77/20 48
Zarządzenie nr 27/21 47
Zarządzenie nr 28/20 47
Zarządzenie nr 57/20 47
Zarządzenie nr 4/21 46
Zarządzenie nr 44/20 46
Zarządzenie nr 31/20 45
Zarządzenie nr 10/20 44
Zarządzenie nr 52/21 44
Zarządzenie nr 62/20 44
Zarządzenie nr 8/21 43
Zarządzenie nr 17/22 41
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr XLVI/227/2022 123
Uchwała Nr XXXVII/199/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin. 103
Kadencja 1990 - 1994 67
Uchwała Nr XLI/219/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. 63
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 61
2020-11-27 - XXVI Sesja Rady Miejskiej 60
Kadencja 2014 - 2018 59
Kompetencje 59
Uchwała Nr XXVI/126/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 58
2020-02-12 - XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 56
2020-08-27 - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 56
Uchwała Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 56
2020-12-18 - XXIX Sesja Rady Miejskiej 55
Kadencja 2018 - 2023 55
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 54
Uchwała Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" 54
Uchwała Nr XXXVII/200/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 54
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 53
Uchwała Nr XIV/64/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2000) 53
2020-09-29 - XXIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 52
Uchwała Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 52
Uchwała Nr XLVII/256/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin 52
2020-06-03 - XX Sesja Rady Miejskiej 51
2021-06-16 - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 51
Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 51
Uchwała Nr XLVIII/260/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 51
Uchwała Nr XXI/105/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 51
Uchwała Nr XXV/115/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 51
2021-04-21 - XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 50
Uchwała Nr LIV/277/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 50
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 49
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin 49
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/219/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 49
Uchwała Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 49
Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie oddania nieruchomości zabudowanej w użytkowanie na czas nieoznaczony 48
Projekt uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok” 47
2021-08-11 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 45
Uchwała Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin". 44
2020-12-10 - XXVIII Sesja Rady Miejskiej 43
Kadencja 2018 - 2023 43
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/163/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2021 rok" 43
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 43
Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 43
2021-06-25 - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 42
Protokół Nr II/10 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 grudnia 2010 r. 42
Protokół Nr X/07 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 czerwca 2007 r. 42
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2021-2025. 41
Uchwała Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 40
Uchwała Nr XX/98/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 40
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/220/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin 38
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut 1070
Baza adresowa i planowanie przestrzenne 207
Akty prawa miejscowego 2021 r. 181
Obiekty zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków 149
Regulamin Organizacyjny 141
Akty prawa miejscowego 2020 r. 135
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 100
Akty prawa miejscowego 2019 r. 89
Regulamin Kontroli Wewnętrznej 78
Akty prawa miejscowego 2018 r. 70
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 69
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok 69
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin 68
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015 - 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 66
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2019 r. 65
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin 65
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żychlin 65
Akty prawa miejscowego 2017 r. 62
Zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żychlin do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 61
Akty prawa miejscowego 2016 r. 60
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żychlin na lata 2009 - 2015 60
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żychlin 60
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok 60
Projekt wyłożony do publicznego wglądu - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 59
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 58
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie 58
Sprawozdania 56
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin 55
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żychlin na lata 2008 - 2015 55
Zarządzenia Burmistrza 2003 rok 55
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 - 2013 54
Akty prawa miejscowego 2012 r. 53
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2005 r. 53
Zarządzenie Nr 48/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych  Urzędu Gminy w Żychlinie" 52
Zarządzenia Burmistrza 2004 rok 51
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 51
Zarządzenie Nr 60/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 51
Akty prawa miejscowego 2013 r. 50
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie ........... 50
Plan kontroli 49
Zarządzenia Burmistrza 2005 rok 49
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok 49
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie 49
Projekt skierowany do ponownego uzgodnienia - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 48
Zarządzenie Nr 1/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu prac komisji przetargowych 48
Zarządzenie Nr 76/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona 47
Zarządzenie Nr 84/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 47
Zarządzenie Nr 18/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie 46
Zarządzenie Nr 54/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2021 r. 46
Zarządzenie Nr 12/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Tretki 44
Statystyki strony Ogłoszenia i inne komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
BPI.271.4.2021 250
BPI.271.10.2021 231
SPG.071.56.3.2021 216
BPI.271.1.2022 207
123/2021 173
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora 166
Regulamin naboru na wolne stanowiska 165
BPI.271.4.2022 150
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 lipca 2021 r 138
SPG.071.56.2021 138
BPI.7234.150.2021 136
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 135
BPI.271.7.2021 128
BPI.271.5.2021 127
BPI.271.9.2021 126
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin 109
Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 rok - Gmina Żychlin 104
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 96
BPI.271.8.2021 93
Komunikat realizacja prac przygotowawczych gazociągu GW E2 93
Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu 91
Aktualizacja: Zmiana organizacyjna w zakresie obsługi systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie i Mieście Żychlin 89
Plan zamówień publicznych Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie na 2021 rok 87
Aktualizacja Planu postępowań 2021_BZP 00005294_03_P 86
BPI.271.3.2022 86
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 86
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 86
Aktualizacja planu postępowań na rok 2022 z dnia 28.01.2022 r 83
BPI.271.9.2021 83
Ogłoszenie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 83
Komunikat Burmistrza Gminy Żychlin 82
Okresowa ocena jakości wody - 12 października 2021 82
Dobry start 300+ dla ucznia 79
Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu 79
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta- w Referacie RGO 77
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 76
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 76
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 75
Przydatność wody do spożycia z dnia 29.06.2021 r. 75
#PomagamUkrainie 74
Zawiadomienie 74
Aktualizacja Planu postępowań 2021_BZP 00005294_04_P 71
Petycje 2021 rok 71
Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie, ul. Szkolna 4 69
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 69
Zawiadomienia 69
Obwieszczenie Burmistrza Gminy w Żychlinie z dnia 01.12.2021 r. 66
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent 64
Ogłoszenie Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 64
Informacja o o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Referent do spraw obsługi kasy w Referacie Finansowym 63
Statystyki strony Gmina Żychlin
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022 141
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 139
Gospodarka mieniem gminy 135
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 102
Konsultacje Społeczne w sprawie "Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022" 99
Raport o stanie Gminy Żychlin za 2020 70
Ogłoszenie II - 2021 r. 69
Informacja o wynikach naboru na Rachmistrza Spisowego 68
Wzór oferty 68
Ogłoszenie 2022 r. 66
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 61
Zarządzenia 61
Oświadczenie 60
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej 60
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników 59
powolywanie_komisji_obwodowych_zalacznik_1 58
Ogłoszenie 2021 r. 57
Ulotka Urzędu Statystycznego 57
Cittadino dell'Unione Europea 56
Ogłoszenie 2020 r 56
Postanowienie o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej 56
Informacja Rady Miejskie w Żychlinie 55
Al Ciudadano de la Unión Europea 54
Lista podmiotów którym przyznano dotacje na realizację zadania publicznego 2021 r. 54
Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej 54
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego 53
Referendum Ogólnokrajowe 2015 53
Dokumenty do pobrania 52
Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego 52
Udostępnienie spisów wyborców 52
Co warto wiedzieć o identyfikatorze rachmistrza 51
Dokumenty do pobrania 51
Dokumenty do pobrania 51
Głosujmy Bezpiecznie 51
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 51
Wyniki wyborów ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015 51
Zasady 51
Informacja na temat wyborów ławników sądowych 50
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie 49
Przepisy wyborcze 49
Raport o stanie Gminy Żychlin za 2019 49
Rejestracja kandydatów 49
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 49
Wzory zgłoszenia kandydatów 49
Powszechny Spis Rolny - link do strony GUS 48
Pokwitowanie Kart do głosowania 48
Informacje i komunikaty 47
Komunikaty 47
Oferta "Piknik narodowy z inscenizacją" 47
Zarządzenia 47
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 332
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 129
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie 126
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 120
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żychlinie (od 16 września 2021) 112
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie 106
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Żychlinie 97
Wstęp i wykaz jednostek organizacyjnych 94
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie 80
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie 76
Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (istniał do 15 września 2021) 72
Żychliński Dom Kultury 70
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie 64
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Przedszkole Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 61
Osiedla 57
Statystyki strony RODO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Inspektor danych osobowych 261
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na terenie Urzędu Gminy w Żychlinie 72
Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Gminy w Żychlinie 64
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste 56
Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Żychlin 54
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - uzupełnienie lub sprostowanie treści aktu lub aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu 53
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - podatki i opłaty 52
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie pobytu czasowego 52
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskiezących usługi hotelarskie 51
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie dodatku energetycznego 49
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - akty stanu cywilnego 48
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - pełnomocnictwo 48
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zajęcie pasa drogowego 48
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 48
Klauzula informacyjna nagrywanie i transmisja obrad 48
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności 47
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 47
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Żychlinie 46
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu 46
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamiana lokalu mieszkalnego 46
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 45
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ustalenie warunków zabudowy 45
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 45
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wynajęcie lokalu mieszkalnego 45
Klauzula informacyjna - dopisanie do spisu wyborców 44
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - budowa, przebudowa zjazdu w pasie drogowym dróg gminnych 44
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o dokonanie transkrypcji AU 44
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 44
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 44
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie ulgi podatkowej 43
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego AM i AZ sporządzonego za granicą 43
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców, rejestru PESEL 42
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie utraty dowodu 42
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgromadzenia 42
Klauzula informacyjna - postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 41
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie dowodu 41
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamówienia publiczne 41
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenia pobytu stałego 41
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zmiana imienia lub (i) nazwiska 41
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej oraz pełnomocników wyborczych 41
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 41
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe radnego 40
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 40
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 40
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 39
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych 39
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 39
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - gospodarowanie odpadami komunalnymi 38
Informacja dotycząca przekazania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanego Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Żychlinie do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach 37
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 34