W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.06.2021

Statystyki strony Urząd Gminy w Żychlinie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt telefoniczny 12938
Dane teleadresowe 10214
Burmistrz Gminy 5920
2017 r. 3653
Godziny pracy 2699
Numery kont bankowych 2611
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - I-IX. 2023 1602
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin 1113
IRma - System wspomagania poruszania się po budynkach i ewakuacji IRMA 1088
Informacja o Urzędzie Gminy w Żychlinie w ETR - w języku łatwym do czytania i rozumienia 1067
2021 r 967
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - I-IX.2024 951
Nieodpłatna pomoc prawna 842
Zadania i kompetencje Urzędu 836
Przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków 817
Referat Finansowy 788
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasta Żychlin - 3 m-ce 2022 r. 754
Ochrona środowiska 723
2022 r 691
Wnioski dotyczące nieruchomości 660
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji 643
Urząd Stanu Cywilnego 578
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - I-IX.2024 565
Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 564
2023 r. 557
E-Dowód 555
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności 555
Małżeństwa, narodziny, zgony 545
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - I-IX.2023 544
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 542
Program Ochrony Środowiska Gminy Żychlin 532
Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w BIP 528
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - I półrocze 2022 r. 525
Meldunki 508
Formularze 491
Skarbnik Gminy 470
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy 469
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 464
Sekretarz Gminy 463
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka - Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury 452
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 417
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 414
Decyzja na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz decyzja na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dróg gminnych 411
Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2019 r. 390
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 385
Sprawozdania budżetowe 383
Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji 382
Działalność gospodarcza 369
Stanisław Szymański 356
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 346
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 5920
IRma - System wspomagania poruszania się po budynkach i ewakuacji IRMA 1088
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - I-IX.2024 951
Zadania i kompetencje Burmistrza Gminy 605
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - I-IX.2024 565
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 542
Nowy Dowód Osobisty 463
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 448
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wody Polskiej o wszczęciu postępowania 390
Zarządzenie nr 82/21 352
Ogłoszenie o naborze wniosków na wspieranie działań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żychlin w roku 2024 332
Ocena jakości wody z dnia 28.02.2024 r. 311
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania znak: GN-I.7570.254.2024.AP w przedmiocie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 4 Buszków, gm. Żychlin, pow. kutnowskim, województwie łódzkim 305
Zarządzenie nr 62/21 284
Gmina Żychlin - ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia zwanego dalej projektem pod roboczą nazwą „Szkoły XXI wieku otwarte na potrzeby wszystkich uczniów w Gminie Żychlin” w którym udział wezmą szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie i Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie. 272
Zarządzenie nr 22/24 264
Aplikacją mObywatel potwierdzisz tożsamość w Urzędzie. Pobierz i korzystaj 259
Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Żychlinie 257
Zarządzenie nr 65/21 251
Zarządzenie nr 10/20 249
Zarządzenie nr 17/22 249
Zarządzenie nr 23/24 246
Zarządzenie nr 43/24 244
Zarządzenie nr 93/21 243
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie Gminy Żychlin za okres II półrocza 2023 r. 242
Zarządzenie nr 9/21 242
Zarządzenie nr 91/21 242
Zarządzenie nr 46/22 241
Zarządzenie nr 23/21 240
Zarządzenie nr 67/21 240
Zarządzenie nr 42/20 239
Zarządzenie nr 33/21 238
Zarządzenie nr 64/21 233
Zarządzenie nr 66/21 232
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na obszarze powiatu kutnowskiego na 2024 r. 226
Zarządzenie nr 48/20 226
Zarządzenie nr 80/21 224
Zarządzenie nr 81/21 223
Zarządzenie nr 16/20 222
Zarządzenie nr 27/21 222
Zarządzenie nr 18/24 221
Zarządzenie nr 20/24 218
Zarządzenie nr 63/21 216
Zarządzenie nr 42/24 214
Zarządzenie nr 46/20 212
Zarządzenie nr 57/20 211
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania znak: GN-I.7570.252.2024.AP w przedmiocie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 12 Kruki, gm. Żychlin, pow. kutnowskim, województwie łódzkim 210
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji w spawie ustalenia odszkodowania 209
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 27 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji 208
Zarządzenie nr 58/21 208
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2018 - 2023 640
Kadencja 2014 - 2018 408
Kadencja 2010 - 2014 342
Uchwała nr XLVI/227/2022 324
Kadencja 1990 - 1994 303
Uchwała Nr LII/282/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 303
Uchwała Nr XXXVII/199/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin. 287
2020-12-18 - XXIX Sesja Rady Miejskiej 237
2020-11-27 - XXVI Sesja Rady Miejskiej 234
Uchwała Nr VI/19/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 233
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 229
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2021-2025. 228
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 225
2021-04-21 - XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 224
Kadencja 1998 - 2002 224
2021-08-11 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 221
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 221
2020-08-27 - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 219
Uchwała Nr LIV/277/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 219
Kompetencje 215
Kadencja 2006 - 2010 213
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 213
2021-06-16 - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 208
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 208
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin 206
Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 204
2020-02-12 - XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 203
Uchwała Nr XLI/219/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. 203
Uchwała Nr XLIX/269/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 200
2020-06-03 - XX Sesja Rady Miejskiej 199
Uchwała Nr XXXVII/200/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 198
2021-06-25 - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 196
2020-09-29 - XXIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 192
Protokół Nr XIV/15 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2015 r. 192
Uchwała Nr XXVI/126/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 192
Uchwała nr LIX/283/2022 191
Uchwała Nr XLVI/252/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/239/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 191
2020-12-10 - XXVIII Sesja Rady Miejskiej 190
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 190
Protokół Nr II/10 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 grudnia 2010 r. 190
Uchwała Nr XIV/64/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2000) 190
Protokół Nr X/07 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 czerwca 2007 r. 189
Projekt uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok” 188
Uchwała Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 188
Zapytanie w sprawie Stan małej architektury na terenie Gminy Żychlin i uruchomienie miejskiej fontanny 188
Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej - 30.01.2015 r. 187
Kadencja 2018 - 2023 185
Uchwała Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 184
Uchwała Nr XXV/115/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 182
Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 177
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut 3773
Obiekty zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków 1264
Baza adresowa i planowanie przestrzenne 742
Regulamin Organizacyjny 629
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 611
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żychlin 492
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 434
Akty prawa miejscowego 2021 r. 389
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin 387
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 378
Regulamin Kontroli Wewnętrznej 337
Akty prawa miejscowego 2020 r. 324
Akty prawa miejscowego 2023 r. 322
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żychlin na lata 2008 - 2015 320
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin 295
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin 295
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015 - 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 275
Akty prawa miejscowego 2019 r. 266
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 - 2013 258
Akty prawa miejscowego 2018 r. 255
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok 253
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2005 r. 252
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok 252
Projekt skierowany do ponownego uzgodnienia - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 247
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2019 r. 240
Akty prawa miejscowego 2017 r. 236
Projekt wyłożony do publicznego wglądu - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 231
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żychlin 230
Sprawozdania 226
Akty prawa miejscowego 2016 r. 225
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin 223
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin 220
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 218
Zarządzenia Burmistrza 2004 rok 216
Akty prawa miejscowego 2013 r. 215
Plan kontroli 215
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie 215
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żychlin na lata 2009 - 2015 213
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie 213
Zarządzenia Burmistrza 2003 rok 211
Zarządzenia Burmistrza 2005 rok 211
Akty prawa miejscowego 2012 r. 208
Akty prawa miejscowego 2022 r. 206
Akty prawa miejscowego 2014 r. 203
Zarządzenie Nr 76/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona 202
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie ........... 199
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 198
Zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żychlin do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 196
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok 194
Zarządzenie Nr 84/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 190
Statystyki strony Ogłoszenia i inne komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenie o przystąpieniu przez Gminę Żychlin do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 1173
KOMUNIKAT Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żychlinie 1015
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej Żychlinie 958
BPI.271.2.2023 695
Regulamin naboru na wolne stanowiska 623
INFORMACJA - dystrybucja węgla w Gminie Żychlin 619
Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu 558
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 552
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin na okres 3 lat 536
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora 535
BPI.271.4.2021 501
BPI.271.3.2022 496
BPI.271.1.2022 468
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin o przyznaniu dotacji na wspieranie działań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żychlin w roku 2024 459
SPG.071.56.3.2021 447
Ocena jakości wody z dnia 25.03.2024 r. 433
BPI.271.10.2021 432
BPI.271.8.2022 421
BPI.271.12.2022 409
BPI.271.5.2021 405
123/2021 400
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 391
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wody Polskiej o wszczęciu postępowania 390
Szkolenie z cyberbezpieczeństwa Cyfrowa Gmina 389
BPI.271.15.2022 388
BPI.271.2.2022 382
BPI.271.3.2023 377
Informacja o dodatku węglowym 374
BPI.271.4.2022 370
BPI.271.6.2023 370
Ocena jakości wody z dnia 26.04.2024 r. 368
BPI.271.10.2023 364
SPG.071.56.2021 364
BPI.271.13.2022 345
Ogłoszenie Burmistrza Gminy o naborze na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 344
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza w Żychlinie 340
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ŻYCHLIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI 335
Ogłoszenie o naborze wniosków na wspieranie działań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żychlin w roku 2024 332
Decyzja zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r. 324
Projektowanie, dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę w ramach Projektu pn. "Ochrona Powietrza w Gminie Żychlin" 318
Ocena jakości wody z dnia 28.02.2024 r. 311
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 309
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania znak: GN-I.7570.254.2024.AP w przedmiocie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 4 Buszków, gm. Żychlin, pow. kutnowskim, województwie łódzkim 305
BPI 304
Ocena jakości wody z dnia 17.10.2023 r. 303
BPI.7234.150.2021 302
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin 302
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 300
BPI.271.4.2023 298
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin o przyznaniu dotacji na wspieranie działań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żychlin w roku 2024 298
Statystyki strony Gmina Żychlin
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
PKW Aktualności - Wybory Samorządowe 2024 3155
Gospodarka mieniem gminy 602
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022 542
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Żychlinie 473
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 448
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 418
Wybory do sejmu i senatu 2023 – link 417
Konsultacje Społeczne w sprawie "Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022" 392
Zasady 316
Informacje Komisji Wyborczej dotyczącej głosownia korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika, dopisania do spisu wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania 295
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego 281
Dokumenty do pobrania 273
Informacje dotyczące zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Gminy Żychlin 261
Dokumenty do pobrania 257
Raport o stanie Gminy Żychlin za 2020 253
Komitet Wyborczy Organizacji/Stowarzyszenia 252
Wzór oferty 246
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 245
Oferta "Piknik narodowy z inscenizacją" 243
Wyniki wyborów ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015 242
Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego 241
Sprawozdanie finansowe Komitetów Wyborczych 241
Referendum Ogólnokrajowe 2015 239
Przepisy wyborcze 236
Gmina Żychlin prezentuje projekt Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2022-2030 wraz z protokołem z przebiegu i wyników Konsultacji społecznych projektu Strategii, które zostały przedłożone Zarządowi Województwa Łódzkiego w celu zaopiniowania. 233
Ogłoszenie II - 2021 r. 231
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 230
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników 229
Informacja o wynikach naboru na Rachmistrza Spisowego 228
Obwieszczenia, komunikaty i informacje 227
Wzory zgłoszenia kandydatów 224
Udostępnienie spisów wyborców 222
Cittadino dell'Unione Europea 221
Informacje o naborze kandydatów na urzędników wyborczych 221
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 221
Obwieszczenia, komunikaty i informacje 219
Informacje i komunikaty 217
Ogłoszenie 2022 r. 214
Zarządzenia 214
Lista podmiotów którym przyznano dotacje na realizację zadania publicznego 2021 r. 211
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 lutego 2024 r. o obwodach głosowania 210
Ulotka Urzędu Statystycznego 209
Wyciąg z Kodeksu Wyborczego w zakresie dotyczącym wyborów do Sejmu i do Senatu RP 209
Dokumenty do pobrania 208
powolywanie_komisji_obwodowych_zalacznik_1 208
Informacja na temat wyborów ławników sądowych 207
Ogłoszenie 2021 r. 207
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej 206
Powszechny Spis Rolny - link do strony GUS 204
Komitet Wyborczy Wyborców 204
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie 1740
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żychlinie (od 16 września 2021) 1233
Sołectwa 1154
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie 969
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 945
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie 779
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Żychlinie 762
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie 740
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 630
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Przedszkole Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 582
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie 523
Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (istniał do 15 września 2021) 453
Wstęp i wykaz jednostek organizacyjnych 348
Żychliński Dom Kultury 293
Osiedla 252
Statystyki strony RODO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Inspektor danych osobowych 1820
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe radnego 279
Klauzula informacyjna - postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 251
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na terenie Urzędu Gminy w Żychlinie 244
Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Żychlin 230
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 221
Klauzula informacyjna nagrywanie i transmisja obrad 220
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców, rejestru PESEL 218
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ustalenie warunków zabudowy 214
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 214
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 212
Informacja dotycząca przekazania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanego Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Żychlinie do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach 211
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o dokonanie transkrypcji AU 206
Klauzula informacyjna - dopisanie do spisu wyborców 205
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - pełnomocnictwo 205
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - podatki i opłaty 203
Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Gminy w Żychlinie 202
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie dowodu 201
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wynajęcie lokalu mieszkalnego 199
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - uzupełnienie lub sprostowanie treści aktu lub aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu 198
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 197
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 197
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste 196
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu 196
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych 195
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie dodatku energetycznego 194
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zajęcie pasa drogowego 194
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 192
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - budowa, przebudowa zjazdu w pasie drogowym dróg gminnych 191
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności 189
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 189
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 188
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 187
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zmiana imienia lub (i) nazwiska 187
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie pobytu czasowego 186
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 185
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenia pobytu stałego 180
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie utraty dowodu 180
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 178
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgromadzenia 178
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - akty stanu cywilnego 177
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 176
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamiana lokalu mieszkalnego 174
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego AM i AZ sporządzonego za granicą 172
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej oraz pełnomocników wyborczych 171
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Żychlinie 168
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskiezących usługi hotelarskie 168
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - gospodarowanie odpadami komunalnymi 167
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie ulgi podatkowej 166
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamówienia publiczne 165