W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.06.2021

Statystyki strony Urząd Gminy w Żychlinie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt telefoniczny 9634
Dane teleadresowe 6108
2017 r. 3455
Burmistrz Gminy 2531
Godziny pracy 1097
Numery kont bankowych 1061
2021 r 814
Nieodpłatna pomoc prawna 601
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Miasta Żychlin - 3 m-ce 2022 r. 587
Ochrona środowiska 509
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - I-IX. 2023 467
2022 r 463
Wnioski dotyczące nieruchomości 461
Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 456
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 435
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Gmina Żychlin - I półrocze 2022 r. 402
Przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków 382
Referat Finansowy 378
Formularze 377
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin 348
Meldunki 341
Zadania i kompetencje Urzędu 322
Urząd Stanu Cywilnego 320
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności 315
E-Dowód 309
Program Ochrony Środowiska Gminy Żychlin 296
Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w BIP 294
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 285
Sekretarz Gminy 279
Małżeństwa, narodziny, zgony 276
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji 272
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Miasto Żychlin - I-IX.2023 271
Sprawozdania budżetowe 270
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy 263
Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2019 r. 261
2023 r. 256
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 241
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 233
Decyzja na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz decyzja na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dróg gminnych 231
Łukasz Prośniewski 225
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 216
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 216
Ewa Barbara Wypych 211
Działalność gospodarcza 207
Skarbnik Gminy 201
Dokumenty niezbędne przy składaniu podań o ulgi podatkowe 195
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka - Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury 193
Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji 184
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin 182
Ewa Stańczak 177
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 2531
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 435
Nowy Dowód Osobisty 354
Zadania i kompetencje Burmistrza Gminy 338
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 334
Zarządzenie nr 82/21 233
Zarządzenie nr 62/21 181
Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Żychlinie 164
Zarządzenie nr 65/21 162
Zarządzenie nr 17/22 159
Zarządzenie nr 64/21 147
Zarządzenie nr 67/21 145
Zarządzenie nr 91/21 143
Zarządzenie nr 66/21 138
Zarządzenie nr 80/21 137
Zarządzenie nr 81/21 137
Zarządzenie nr 23/21 136
Zarządzenie nr 63/21 135
Zarządzenie nr 93/21 135
Zarządzenie nr 33/21 134
Zarządzenie nr 10/20 127
Zarządzenie nr 9/21 127
Zarządzenie nr 58/21 120
Zarządzenie nr 16/20 118
Zarządzenie nr 42/20 117
Zarządzenie nr 48/20 117
Zarządzenie nr 21/21 115
Zarządzenie nr 92/21 115
Zarządzenie nr 27/21 114
Zarządzenie nr 84/21 114
Zarządzenie nr 35/20 113
Zarządzenie nr 36//22 111
Zarządzenie nr 46/20 111
Zarządzenie nr 57/20 110
Zarządzenie nr 60/21 110
Zarządzenie nr 71/20 108
Zarządzenie nr 94/21 108
Zarządzenie nr 31/20 107
Zarządzenie nr 55/21 107
Zarządzenie nr 77/20 107
Zarządzenie nr 54/21 105
Zarządzenie nr 1/21 104
Zarządzenie nr 56/21 104
Zarządzenie nr 75/20 103
Zarządzenie nr 44/20 102
Zarządzenie nr 79/20 102
Zarządzenie nr 28/20 99
Zarządzenie nr 8/21 94
Zarządzenie nr 4/21 91
Zarządzenie nr 52/21 90
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2018 - 2023 455
Kadencja 2014 - 2018 234
Uchwała nr XLVI/227/2022 196
Uchwała Nr XXXVII/199/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin. 192
Kadencja 2010 - 2014 186
Kadencja 1990 - 1994 163
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 145
2020-12-18 - XXIX Sesja Rady Miejskiej 137
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 133
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 133
2020-11-27 - XXVI Sesja Rady Miejskiej 131
2021-04-21 - XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 131
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2021-2025. 129
Uchwała Nr LIV/277/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 128
2020-08-27 - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 127
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin 126
2021-08-11 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 124
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 123
2020-02-12 - XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 119
Kompetencje 118
Uchwała Nr XXXVII/200/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 117
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 116
Uchwała Nr XLI/219/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. 114
2021-06-16 - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 113
2020-09-29 - XXIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 112
Kadencja 1998 - 2002 112
Protokół Nr X/07 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 czerwca 2007 r. 109
Uchwała Nr XXVI/126/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 109
Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej - 30.01.2015 r. 108
2021-06-25 - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 107
Kadencja 2018 - 2023 106
Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 105
2020-06-03 - XX Sesja Rady Miejskiej 104
Projekt uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok” 100
Protokół Nr II/10 z Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 grudnia 2010 r. 100
Uchwała Nr XLVII/256/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin 99
Uchwała Nr XIV/64/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2000) 98
Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie oddania nieruchomości zabudowanej w użytkowanie na czas nieoznaczony 98
Uchwała Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 98
2020-12-10 - XXVIII Sesja Rady Miejskiej 97
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/220/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin 97
Uchwała Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 97
Uchwała Nr XXV/115/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 97
Uchwała Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 96
Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 96
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej - 28.11.2016 r. 94
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok. 93
Uchwała Nr XXI/105/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 93
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/163/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2021 rok" 91
Uchwała Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin". 90
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut 2131
Obiekty zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków 552
Baza adresowa i planowanie przestrzenne 446
Regulamin Organizacyjny 340
Akty prawa miejscowego 2021 r. 280
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żychlin 276
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 268
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 263
Akty prawa miejscowego 2020 r. 218
Regulamin Kontroli Wewnętrznej 199
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żychlin na lata 2008 - 2015 188
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin 171
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 170
Akty prawa miejscowego 2019 r. 164
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015 - 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 163
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok 162
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok 157
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin 154
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin 152
Akty prawa miejscowego 2018 r. 139
Projekt skierowany do ponownego uzgodnienia - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 139
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2019 r. 139
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2005 r. 138
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 137
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 - 2013 135
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żychlin 133
Akty prawa miejscowego 2017 r. 132
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie 132
Zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żychlin do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 127
Akty prawa miejscowego 2013 r. 125
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin 125
Akty prawa miejscowego 2016 r. 124
Projekt wyłożony do publicznego wglądu - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 122
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żychlin na lata 2009 - 2015 120
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin 119
Zarządzenia Burmistrza 2004 rok 119
Akty prawa miejscowego 2012 r. 118
Sprawozdania 117
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 117
Zarządzenia Burmistrza 2005 rok 113
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie 113
Zarządzenia Burmistrza 2003 rok 111
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok 110
Zarządzenie Nr 60/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 110
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie ........... 109
Zarządzenie Nr 76/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona 108
Plan kontroli 106
Akty prawa miejscowego 2014 r. 104
Zarządzenie Nr 1/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu prac komisji przetargowych 102
Zarządzenie Nr 84/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 102
Statystyki strony Ogłoszenia i inne komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
INFORMACJA - dystrybucja węgla w Gminie Żychlin 514
BPI.271.4.2021 408
BPI.271.3.2022 398
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora 367
BPI.271.1.2022 356
Regulamin naboru na wolne stanowiska 345
Ogłoszenie o przystąpieniu przez Gminę Żychlin do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 343
SPG.071.56.3.2021 341
BPI.271.10.2021 337
BPI.271.8.2022 310
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 308
BPI.271.12.2022 305
Informacja o dodatku węglowym 294
BPI.271.15.2022 292
123/2021 287
BPI.271.4.2022 277
BPI.271.5.2021 272
SPG.071.56.2021 263
BPI.271.13.2022 258
Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu 240
BPI.271.6.2023 227
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin na okres 3 lat 217
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 209
Ogłoszenie Burmistrza Gminy o naborze na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 208
BPI.7234.150.2021 207
BPI.271.9.2021 201
BPI.271.8.2021 199
Zapytanie ofertowe - Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na obiektach mieszkalnych – etap II 198
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 lipca 2021 r 197
BPI.271.7.2021 194
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 194
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin 194
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza w Żychlinie 194
BPI.271.2.2022 193
BPI.271.3.2023 189
BPI 179
BPI.271.1.2023 178
BPI.271.4.2023 178
BPI.271.2.2023 177
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 175
Ogłoszenie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 175
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 172
Projektowanie, dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę w ramach Projektu pn. "Ochrona Powietrza w Gminie Żychlin" 172
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ŻYCHLIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI 172
IKM/ZP/2/2022 169
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 166
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 166
Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 rok - Gmina Żychlin 165
Komunikat Burmistrza Gminy Żychlin 165
Plan zamówień dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 160
Statystyki strony Gmina Żychlin
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 334
Gospodarka mieniem gminy 333
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022 333
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 224
Konsultacje Społeczne w sprawie "Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022" 215
Referendum Ogólnokrajowe 2015 150
Zasady 149
Obwieszczenia, komunikaty i informacje 143
Przepisy wyborcze 143
Raport o stanie Gminy Żychlin za 2020 141
Informacja o wynikach naboru na Rachmistrza Spisowego 137
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników 137
Oferta "Piknik narodowy z inscenizacją" 136
Ogłoszenie II - 2021 r. 131
Ogłoszenie 2022 r. 130
Zarządzenia 130
Wyniki wyborów ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015 129
Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego 128
Wzór oferty 128
Obwieszczenia, komunikaty i informacje 126
Sprawozdanie finansowe Komitetów Wyborczych 125
Informacje i komunikaty 124
Udostępnienie spisów wyborców 124
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 124
Cittadino dell'Unione Europea 123
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 123
Dokumenty do pobrania 121
Lista podmiotów którym przyznano dotacje na realizację zadania publicznego 2021 r. 121
Pokwitowanie Kart do głosowania 121
Ogłoszenie 2021 r. 119
Informacja na temat wyborów ławników sądowych 118
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego 118
Ogłoszenie 2020 r 118
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 118
Ulotka Urzędu Statystycznego 118
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej 115
Informacja Rady Miejskie w Żychlinie 113
Oświadczenie 112
Raport o stanie Gminy Żychlin za 2019 112
Ogłoszenie II - 2019 r. 111
Wzory zgłoszenia kandydatów 110
Dokumenty do pobrania 108
Informacje dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 108
Postanowienie o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej 106
Powszechny Spis Rolny - link do strony GUS 105
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 105
powolywanie_komisji_obwodowych_zalacznik_1 105
Al Ciudadano de la Unión Europea 104
Dokumenty do pobrania 104
Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej 104
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 700
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie 603
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie 508
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 469
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie 449
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żychlinie (od 16 września 2021) 387
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Żychlinie 330
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie 270
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 258
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie 248
Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (istniał do 15 września 2021) 235
Wstęp i wykaz jednostek organizacyjnych 219
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Przedszkole Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 199
Żychliński Dom Kultury 155
Osiedla 122
Statystyki strony RODO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Inspektor danych osobowych 607
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na terenie Urzędu Gminy w Żychlinie 132
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 124
Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Gminy w Żychlinie 120
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 116
Klauzula informacyjna nagrywanie i transmisja obrad 116
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 115
Klauzula informacyjna - postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 114
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 111
Klauzula informacyjna - dopisanie do spisu wyborców 109
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców, rejestru PESEL 109
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zajęcie pasa drogowego 109
Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Żychlin 109
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - podatki i opłaty 108
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie dodatku energetycznego 108
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wynajęcie lokalu mieszkalnego 108
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - budowa, przebudowa zjazdu w pasie drogowym dróg gminnych 107
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste 107
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 107
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności 106
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ustalenie warunków zabudowy 106
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - uzupełnienie lub sprostowanie treści aktu lub aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu 106
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 106
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie pobytu czasowego 105
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie dowodu 104
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 104
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych 103
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 103
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu 102
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 101
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o dokonanie transkrypcji AU 100
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 100
Informacja dotycząca przekazania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanego Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Żychlinie do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach 99
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - pełnomocnictwo 98
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgromadzenia 98
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zmiana imienia lub (i) nazwiska 98
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 95
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie utraty dowodu 95
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - akty stanu cywilnego 94
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskiezących usługi hotelarskie 92
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego AM i AZ sporządzonego za granicą 92
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenia pobytu stałego 92
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe radnego 91
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Żychlinie 90
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - gospodarowanie odpadami komunalnymi 90
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie ulgi podatkowej 89
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamiana lokalu mieszkalnego 89
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej oraz pełnomocników wyborczych 87
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamówienia publiczne 83
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 76