W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
gminazychlin.pl

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.06.2021

Statystyki strony Urząd Gminy w Żychlinie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane teleadresowe 720
Burmistrz Gminy 343
Kontakt telefoniczny 190
Godziny pracy 83
Numery kont bankowych 81
Zadania i kompetencje Urzędu 67
Ochrona środowiska 65
Łukasz Prośniewski 61
Wnioski dotyczące nieruchomości 54
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 48
Barbara Izolda Pietrzak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabowie 47
Nieodpłatna pomoc prawna 47
Przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków 46
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 46
Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w BIP 45
Ewa Stańczak 43
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 43
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności 42
Sekretarz Gminy 42
2017 r. 41
Ewa Barbara Wypych 41
Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji 41
Formularze 40
2021 r 38
Grzegorz Ambroziak - Burmistrz Gminy Żychlin 37
Dobry start 300+ dla ucznia 35
Emilia Rajewska - Skarbnik Gminy Żychlin 35
Urząd Stanu Cywilnego 35
Meldunki 34
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 34
Referat Finansowy 34
Małżeństwa, narodziny, zgony 33
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 33
Program Ochrony Środowiska Gminy Żychlin 32
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji 32
Sabina Janina Olszewska - Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 31
Ulgi 2015 - 2016 rok 31
Zofia Bulska - Kierownik sekcji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 31
Zbigniew Franciszek Wojtczak - Prezes Spółki Mig - Ma Sp. z o. o 30
2021 rok 29
Beata Piotrowska 29
Skarbnik Gminy 29
Ulgi 2020 rok 29
Zuzanna Szymańska 28
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka - Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury 27
Oświadczenie majątkowe 27
Janusz Wojciech Głuszcz - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie 26
Raporty 2021 rok 26
Sławomira Wasińska 26
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok 25
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 343
Zarządzenie nr 82/21 113
Zadania i kompetencje Burmistrza Gminy 56
Nowy obowiązek od lipca. Trzeba będzie zarejestrować kotły, piece i kominki 48
Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Żychlinie 40
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 38
Zarządzenie nr 62/21 27
Zarządzenie nr 67/21 27
Zarządzenie nr 80/21 24
Zarządzenie nr 58/21 23
Zarządzenie nr 64/21 23
Zarządzenie nr 33/21 22
Zarządzenie nr 63/21 22
Zarządzenie nr 65/21 22
Zarządzenie nr 9/21 21
Zarządzenie nr 1/21 20
Zarządzenie nr 42/20 20
Zarządzenie nr 54/21 20
Zarządzenie nr 66/21 20
Zarządzenie nr 71/20 19
Zarządzenie nr 48/20 18
Zarządzenie nr 77/20 18
Zarządzenie nr 16/20 17
Zarządzenie nr 27/21 17
Zarządzenie nr 4/21 17
Zarządzenie nr 55/21 17
Zarządzenie nr 57/20 17
Zarządzenie nr 75/20 17
Zarządzenie nr 8/21 17
Zarządzenie nr 21/21 16
Zarządzenie nr 23/21 16
Zarządzenie nr 29/21 16
Zarządzenie nr 46/20 16
Zarządzenie nr 5/21 16
Zarządzenie nr 56/21 16
Zarządzenie nr 60/21 16
Zarządzenie nr 62/20 16
Zarządzenie nr 79/20 16
Zarządzenie nr 81/21 16
Zarządzenie nr 84/21 16
Zarządzenie nr 10/20 15
Zarządzenie nr 28/20 15
Zarządzenie nr 35/20 15
Zarządzenie nr 44/20 15
Zarządzenie nr 52/21 15
Zarządzenie nr 100/20 14
Zarządzenie nr 13/20 14
Zarządzenie nr 31/20 14
Zarządzenie nr 35/21 14
Zarządzenie nr 84/20 14
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
III Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 36
XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 31
Uchwała Nr XXIX/150/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie Uchwały Nr XLVI/256/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Żychlin oraz podnajmowania lokali wynajmowanych przez Gminę Żychlin od innych właścicieli 30
Uchwała Nr XXXI/157/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 30
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 29
Uchwała Nr XXXV/183/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 28
Kompetencje 27
Uchwała Nr XIV/64/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2000) 27
Uchwała Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" 27
Uchwała Nr XLVIII/260/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 26
Kadencja 2014 - 2018 25
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 25
Uchwała Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 25
Uchwała Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 25
Uchwała Nr XXII/118/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żychlin na rok szkolny 2020/2021 25
Uchwała Nr XXVI/126/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 25
Uchwała Nr XXXV/182/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 25
2020-02-12 - XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 24
Uchwała Nr XXI/105/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 24
Uchwała Nr XXXVI/187/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 24
Uchwała Nr XXXVII/190/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 24
Uchwała Nr XXXVII/200/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 24
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin 23
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/219/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin 23
Uchwała Nr XLVII/256/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin 23
Uchwała Nr XXV/115/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 23
Uchwała Nr XXXVI/188/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 23
Uchwała Nr XXXVII/199/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin. 23
XXXI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie (część II) 23
2020-08-27 - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 22
2021-06-16 - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie 22
Kadencja 1990 - 1994 22
Kadencja 2018 - 2023 22
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 22
Uchwała Nr IX/38/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 22
Uchwała Nr LIV/277/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 22
Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie oddania nieruchomości zabudowanej w użytkowanie na czas nieoznaczony 22
Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 22
Uchwała Nr XLI/219/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. 22
Uchwała Nr XXXIV/181/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin 22
Uchwała Nr XXXVII/191/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2020 rok 22
Uchwała Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 21
Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 21
2020-06-03 - XX Sesja Rady Miejskiej 20
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2021-2025. 20
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 20
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 20
Uchwała Nr XVIII/88/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żychlin na rok szkolny 2019/2020 20
Uchwała Nr XXXVIII/193/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 20
Uchwała Nr XXXVIII/194/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin” i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 20
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut 387
Akty prawa miejscowego 2021 r. 73
Akty prawa miejscowego 2020 r. 65
Baza adresowa i planowanie przestrzenne 60
Regulamin Organizacyjny 51
Akty prawa miejscowego 2019 r. 45
Obiekty zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków 39
Regulamin Kontroli Wewnętrznej 35
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok 32
Akty prawa miejscowego 2018 r. 29
Sprawozdania 27
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok 26
Akty prawa miejscowego 2017 r. 25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin 24
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin 24
Akty prawa miejscowego 2016 r. 23
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 23
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 23
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 23
Akty prawa miejscowego 2012 r. 22
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2019 r. 22
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2005 r. 22
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok 22
Zarządzenie Nr 12/16 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Tretki 22
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żychlin na lata 2009 - 2015 21
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin 21
Zarządzenie Nr 51/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Żychlinie w związku z epidemią zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników Urzędu przed ewentualnym zarażeniem 21
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin 20
Zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żychlin do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 20
Akty prawa miejscowego 2013 r. 19
Plan kontroli 19
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żychlin na lata 2008 - 2015 19
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żychlin 19
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 - 2013 19
Zarządzenia Burmistrza 2005 rok 19
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok 19
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie 19
Zarządzenie Nr 1/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu prac komisji przetargowych 19
Zarządzenie Nr 116/20 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 19
Zarządzenie Nr 54/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2021 r. 19
Zarządzenie Nr 58/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym 19
Zarządzenie Nr 77/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 19
Zarządzenie Nr 84/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 19
Akty prawa miejscowego 2009 r. 18
Zarządzenia Burmistrza 2003 rok 18
Zarządzenia Burmistrza 2006 rok 18
Zarządzenie Nr ............. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia .................. 2021 r. w sprawie ........... 18
Zarządzenie Nr 52/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 18
Zarządzenie Nr 76/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona 18
Zarządzenie Nr 78/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2021 r. 18
Statystyki strony Ogłoszenia i inne komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
SPG.071.56.3.2021 154
BPI.271.4.2021 130
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 lipca 2021 r 94
123/2021 82
SPG.071.56.2021 81
BPI.271.5.2021 69
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin 69
Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 rok - Gmina Żychlin 58
BPI.271.9.2021 57
Regulamin naboru na wolne stanowiska 54
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 45
BPI.271.8.2021 44
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 44
Plan zamówień publicznych Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie na 2021 rok 43
Przydatność wody do spożycia z dnia 29.06.2021 r. 40
Komunikat realizacja prac przygotowawczych gazociągu GW E2 36
Dobry start 300+ dla ucznia 35
Przebudowa sieci cieplnej od komory KPW do komory K1 (zlokalizowanej przy ul. Traugutta) dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie - etap 1 33
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 31
Zawiadomienia 31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 30
Petycje 2021 rok 30
Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu 30
Aktualizacja Planu postępowań 2021_BZP 00005294_03_P 29
Petycje 2020 rok 28
Aktualizacja: Zmiana organizacyjna w zakresie obsługi systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie i Mieście Żychlin 27
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta- w Referacie RGO 27
Szczególne zasady obsługi interesantów Urzędu Gminy w Żychlinie - odmrażanie pracy urzędu od 14.06.2021 r. 27
BPI.271.9.2021 25
Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie, ul. Szkolna 4 25
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 maja 2021 r. 25
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin 25
Ogłoszenie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 25
Petycje 2019 rok 25
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ŻYCHLIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI 25
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 czerwca 2021 r. 24
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie mogącym mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie 24
Zarządzenie Nr 3/20 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21 24
Wywóz śniegu z terenu gminy Żychlin 23
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czesławów-Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin 23
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera typu patcher na terenie gminy Żychlin 23
Zarządzenie Nr 11/20 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21 23
Informacja dot. zgłoszeń w sprawie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy 22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 17 grudnia 2020 r. 22
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej 22
Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap I - Pl. 29-go Listopada w Żychlinie 22
Zarządzenie Nr 54/19 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 maja 2019 r. 22
Dowóz dzieci do szkół w roku 2010 dla Gminy Żychlin 21
Ogłoszenie Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 21
Wykonanie nakładki asfaltowej drogi wewnętrznej w miejscowości Pasieka i Żabików 21
Statystyki strony Gmina Żychlin
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gospodarka mieniem gminy 57
Strategia Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022 43
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 40
Konkurs fotograficzny z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 38
Konsultacje Społeczne w sprawie "Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022" 38
Ogłoszenie II - 2021 r. 33
Zarządzenia 30
powolywanie_komisji_obwodowych_zalacznik_1 28
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej 28
Informacja o wynikach naboru na Rachmistrza Spisowego 26
Ulotka Urzędu Statystycznego 26
Wzór oferty 26
Al Ciudadano de la Unión Europea 25
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników 25
Ogłoszenie 2020 r 24
Postanowienie o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej 24
Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej 24
Dokumenty do pobrania 23
Oświadczenie 23
Raport o stanie Gminy Żychlin za 2020 23
Udostępnienie spisów wyborców 23
Zasady 23
Dokumenty do pobrania 22
Głosujmy Bezpiecznie 22
Referendum Ogólnokrajowe 2015 22
Informacja Rady Miejskie w Żychlinie 21
Komunikaty 21
Rejestracja kandydatów 21
Wyniki wyborów ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015 21
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego 20
Ogłoszenie 2021 r. 20
Raport o stanie Gminy Żychlin za 2019 20
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 20
Cittadino dell'Unione Europea 19
Dokumenty do pobrania 19
Karta zgłoszeniowa na ławnika sądowego 19
Oferta "Piknik narodowy z inscenizacją" 19
Program Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 19
Przepisy wyborcze 19
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 19
Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydata na ławnika 19
Co warto wiedzieć o identyfikatorze rachmistrza 18
Informacja na temat wyborów ławników sądowych 18
Konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 18
Pokwitowanie Kart do głosowania 18
Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego 18
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 18
Wzory zgłoszenia kandydatów 18
Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z tworzeniem dokumentu jakim jest "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024" 16
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 16
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 103
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie 44
Wstęp i wykaz jednostek organizacyjnych 44
Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (istniał do 15 września 2021) 38
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie 37
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Żychlinie 36
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie 34
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie 34
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie 34
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Przedszkole Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 26
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie im. Jana Pawła II 26
Żychliński Dom Kultury 25
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie 22
Osiedla 20
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żychlinie (od 16 września 2021) 20
Statystyki strony RODO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Inspektor danych osobowych 93
Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Gminy w Żychlinie 34
Klauzula informacyjna monitoring wizyjny na terenie Urzędu Gminy w Żychlinie 27
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste 26
Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Żychlin 23
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - podatki i opłaty 22
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - akty stanu cywilnego 21
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - pełnomocnictwo 21
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Żychlinie 20
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności 20
Klauzula informacyjna nagrywanie i transmisja obrad 19
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ustalenie warunków zabudowy 18
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców, rejestru PESEL 18
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego AM i AZ sporządzonego za granicą 18
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu 18
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zajęcie pasa drogowego 18
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 18
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie dodatku energetycznego 17
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - uzupełnienie lub sprostowanie treści aktu lub aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu 17
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o dokonanie transkrypcji AU 17
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 17
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie pobytu czasowego 17
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 17
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgromadzenia 17
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej oraz pełnomocników wyborczych 17
Klauzula informacyjna - dopisanie do spisu wyborców 16
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - budowa, przebudowa zjazdu w pasie drogowym dróg gminnych 16
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 16
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskiezących usługi hotelarskie 16
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wydanie dowodu 16
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wynajęcie lokalu mieszkalnego 16
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamiana lokalu mieszkalnego 16
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 16
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 16
Klauzula informacyjna - postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 15
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe radnego 15
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - przyznanie ulgi podatkowej 15
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 15
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zamówienia publiczne 15
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 15
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie utraty dowodu 15
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 14
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenia pobytu stałego 14
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zmiana imienia lub (i) nazwiska 14
Informacja dotycząca przekazania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanego Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Żychlinie do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach 13
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 13
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 13
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 13
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - gospodarowanie odpadami komunalnymi 12
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - wpisanie do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych 12