W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Akty prawa miejscowego 2020 r.

Akty prawa miejscowego 2020 r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Żychlinie w 2020 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1. Uchwała Nr XXIX/150/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie Uchwały Nr XLVI/256/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Żychlin oraz podnajmowania lokali wynajmowanych przez Gminę Żychlin od innych właścicieli

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 7 stycznia 2021 r.

poz. 34

2. Uchwała Nr XXIX/147/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 7 stycznia 2021 r.

poz. 33

3. Uchwała Nr XXVIII/145/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 grudnia 2020 r.

poz. 6973

4. Uchwała Nr XXVII/144/20 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 grudnia 2020 r.

poz. 6804

5. Uchwała Nr XXVI/142/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dani 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 1 grudnia 2020 r.

poz. 6530

6. Uchwała Nr XXVI/141/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dani 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 1 grudnia 2020 r.

poz. 6529

7. Uchwała Nr XXVI/140/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dani 27 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 1 grudnia 2020 r.

poz. 6528

8. Uchwała Nr XXVI/139/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dani 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 2 grudnia 2020 r.

poz. 6538

9. Uchwała Nr XXV/136/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 5 listopada 2020 r.

poz. 5910

10. Uchwała Nr XXV/130/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 16 listopada 2020 r.

poz. 6103

11. Uchwała Nr XXIV/127/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 października 2020 r.

poz. 5516

12. Uchwała Nr XXIV/126/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 października 2020 r.

poz. 5490

13. Uchwała Nr XXIII/123/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 września 2020 r.

poz. 5007

14. Uchwała Nr XXIII/120/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 18 września 2020 r.

poz. 5090

15. Uchwała Nr XXII/118/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żychlin na rok szkolny 2020/2021

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 lipca 2020 r.

poz. 4551

16. Uchwała Nr XXII/117/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

poz. 4679

17. Uchwała Nr XXII/116/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania jej statutu

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

poz. 4770

18. Uchwała Nr XXII/113/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

poz. 4599

19. Uchwała Nr XXII/112/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

poz. 4598

20. Uchwała Nr XXII/111/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

poz. 4550

21. Uchwała Nr XXI/109/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 16 lipca 2020 r.

poz. 4074

22. Uchwała Nr XXI/106/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 03 sierpnia 2020 r.

poz. 4365

23. Uchwała Nr XX/102/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 13 lipca 2020 r.

poz. 3940

24. Uchwała Nr XX/101/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 czerwca 2020 r.

poz. 3644

25. Uchwała Nr XIX/96/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. o zmianie Uchwały Nr XV/66/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin"

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 maja 2020 r.

poz. 2893

26. Uchwała Nr XIX/97/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. o zmianie Uchwały Nr XV/67/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 maja 2020 r.

poz. 2892

27. Uchwała Nr XIX/98/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2020 rok"

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 maja 2020 r.

poz. 2891

28. Uchwała Nr XIX/99/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 maja 2020 r.

poz. 2890

29. Uchwała Nr XIX/90/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 maja 2020 r.

poz. 2877

30. Uchwała Nr XVII/84/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 14 maja 2020 r.

poz. 2820

31. Uchwała Nr IX/38/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

poz. 2224

32.

Uchwała Nr XVIII/88/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żychlin na rok szkolny 2019/2020

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 17 lutego 2020 r.

poz. 1067

Powiadom znajomego