W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Akty prawa miejscowego 2019 r.

Akty prawa miejscowego 2019 r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Żychlinie w 2019 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1. Uchwała Nr XVI/81/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 22 stycznia 2020 r.

poz. 579

2. Uchwała Nr XVI/78/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 grudnia 2019 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/178/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 17 stycznia 2020 r.

poz. 352

3. Uchwała Nr XVI/77/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr XIV/55/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 10 stycznia 2020 r.

poz. 45

4. Uchwała Nr XVI/75/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 22 stycznia 2020 r.

poz. 578

5. Uchwała Nr XV/74/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 23 grudnia 2019 r.

poz. 7271

6. Uchwała Nr XV/70/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 11 grudnia 2019 r.

poz. 6762

7. Uchwała Nr XV/69/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 11 grudnia 2019 r.

poz. 6761

8. Uchwała Nr XV/68/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 11 grudnia 2019 r.

poz. 6760

9. Uchwała Nr XV/67/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 11 grudnia 2019 r.

poz. 6759

10. Uchwała Nr XV/66/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin"

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 13 grudnia 2019 r.

poz. 6935

11. Uchwała Nr XV/65/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 11 grudnia 2019 r.

poz. 6758

12. Uchwała Nr XV/64/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 11 grudnia 2019 r.

poz. 6757

13. Uchwała Nr XV/63/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 11 grudnia 2019 r.

poz. 6756

14. Uchwała Nr XV/61/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 23 grudnia 2019 r.

poz. 7270

15. Uchwała Nr XIV/59/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 listopada 2019 r.

poz. 5939

16. Uchwała Nr XIV/57/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2019 r. o zmianie Uchwały Nr XLV/246/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 listopada 2019 r.

poz. 5938

17. Uchwała Nr XIV/56/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2019 r. o zmianie Uchwały Nr XLV/245/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół, dla których Gmina Żychlin jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 listopada 2019 r.

poz. 5937

18. Uchwała Nr XIV/55/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 listopada 2019 r.

poz. 5936

19. Uchwała Nr XIV/54/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 listopada 2019 r.

poz. 5935

20. Uchwała Nr XIII/52/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 października 2019 r.

poz. 5720

21. Uchwała Nr XIII/51/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 października 2019 r.

poz. 5719

22. Uchwala Nr XII/49/19 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 2 października 2019 r.

poz. 5300

23. Uchwala Nr XII/48/19 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 2 października 2019 r.

poz. 5299

24. Uchwała Nr IX/40/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 4 września 2019 r.

poz. 4885

25. Uchwała Nr VIII/32/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 4 września 2019 r.

poz. 4884

26. Uchwała Nr VI/25/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 4 września 2019 r.

poz. 4883

27. Uchwała Nr X/46/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

poz. 4640

28. Uchwała Nr X/45/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

poz. 4639

29. Uchwała Nr X/43/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej W Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

poz. 4638

30. Uchwała Nr VII/30/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

poz. 4559

31. Uchwała Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

poz. 4558

32. Uchwała Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

poz. 4557

33. Uchwała Nr IX/41/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 2 sierpnia 2019 r.

poz. 4353

34. Uchwała Nr IX/42/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 lipca 2019 r.

poz. 4270

35. Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żychlin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

poz. 2367

36. Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 20 lutego 2019 r.

poz. 979

37. Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2019 rok"

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 20 luty 2019 r.

poz. 978

Powiadom znajomego