W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Akty prawa miejscowego 2018 r.

Akty prawa miejscowego 2018 r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Żychlinie w 2018 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1. Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 3 stycznia 2019 r.

poz. 30

2. Uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 3 stycznia 2019 r.

poz. 29

3. Uchwała Nr LII/284/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 5 grudnia 2018 r.

poz. 6392

4. Uchwała Nr LII/283/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 5 grudnia 2018 r.

poz. 6391

5. Uchwała Nr LII/281/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 5 grudnia 2018 r.

poz. 6390

6. Uchwała Nr LII/279/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 5 grudnia 2018 r.

poz. 6389

7. Uchwała Nr LII/278/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 5 grudnia 2018 r.

poz. 6388

8. Uchwała Nr LII/277/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 5 grudnia 2018 r.

poz. 6387

9. Uchwała Nr LII/276/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 listopada 2018 r.

poz. 6386

10. Uchwała Nr LI/274/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 listopada 2018 r.

poz. 5882

11. Uchwała Nr LI/273/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 26 października 2018 r.

poz. 5614

12. Uchwała Nr LI/272/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 listopada 2018 r.

poz. 5881

13. Uchwała Nr LI/269/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 listopada 2018 r.

poz. 5880

14. Uchwała Nr L/268/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 10 października 2018 r.

poz. 5217

15. Uchwała Nr XLIX/264/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 18 września 2018 r.

poz. 4606

16. Uchwała Nr XLIX/261/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 18 września 2018 r.

poz. 4605

17. Uchwała Nr XLVIII/258/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

poz. 3993

18. Uchwała Nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 lipiec 2018 r.

poz. 3926

19. Uchwała Nr XLVII/252/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 lipiec 2018 r.

poz. 3925

20. Uchwała Nr XLVI/249/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 5 lipiec 2018 r.

poz. 3383

21. Uchwała Nr XLVI/247/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 30 listopad 2018 r.

poz. 6251

22. Uchwała Nr XLV/246/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 27 czerwca 2018 r.

poz. 3286

23. Uchwała Nr XLV/245/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół, dla których Gmina Żychlin jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 27 czerwca 2018 r.

poz. 3285

24. Uchwała Nr XLV/244/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 27 czerwca 2018 r.

poz. 3284

25. Uchwała Nr XLIV/241/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2736

26. Uchwała Nr XLIII/240/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

poz. 1760

27. Uchwała Nr XLIII/238/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

poz. 1759

28. Uchwała Nr XLIII/237/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

poz. 1758

29. Uchwała Nr XLII/236/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 26 marca 2018 r.

poz. 1532

30. Uchwała Nr XXXVII/198/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 26 marca 2018 r.

poz. 1531

31. Uchwała Nr XLII/233/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2018 rok"

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 26 marca 2018 r.

poz. 1530

32. Uchwała Nr XLII/231/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 26 marca 2018 r.

poz. 1529

33. Uchwała Nr XLII/230/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 26 marca 2018 r.

poz. 1528

34. Uchwała Nr XLI/229/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żychlin lub jej jednostkom organizacyjnym

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 20 lutego 2018 r.

poz. 950

35. Uchwała Nr XLI/227/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2017-2021

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 20 lutego 2018 r.

poz. 953

36. Uchwała Nr XLI/226/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 20 lutego 2018 r.

poz. 952

37. Uchwała Nr XLI/225/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego z siedzibą w Żychlinie i nadania mu statutu

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 20 lutego 2018 r.

poz. 951

38. Uchwała Nr XLI/223/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 20 lutego 2018 r.

poz. 949

39. Uchwała Nr XLI/222/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin"

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 20 lutego 2018 r.

poz. 948

40. Uchwała Nr XLI/217/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 7 marca 2018 r.

poz. 1117

41. Uchwała Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 7 marca 2018 r.

poz. 1116

 

Powiadom znajomego